Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. Maar ieder jaar krijgen toch ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte, dus een herseninfarct of hersenbloeding. Omdat de ziekte hen op jonge leeftijd treft, heeft dit grote gevolgen voor hun dagelijks functioneren binnen gezin en werk.

Waarom speciale aandacht voor jonge mensen met een herseninfarct of- bloeding?

  • Bij jonge patiënten met hart- en vaatziekten is er soms een andere oorzaak dan de bekende risicofactoren voor slagaderverkalking (atherosclerose). Daarom bespreken wij elke jonge patiënt in ons multidisciplinaire overleg dat bestaat uit: een neuroloog, vasculair internist, cardioloog, gynaecoloog, arbeidsgeneeskundige en verpleegkundig specialist.
  • De meeste onderzoeken naar de gevolgen en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten worden gedaan bij oudere patiënten. Door systematisch gegevens van jonge patiënten te verzamelen, krijgen we meer inzicht in de gevolgen en behandelingen van hart- en vaatziekten bij deze jonge patiënten.
  • Jonge patiënten met hart- en vaatziekten lopen soms tegen andere dingen aan dan oudere patiënten. Bijvoorbeeld problemen binnen het gezin, gezinsplanning, zwangerschap, hervatten van werk, sporten, hypotheken, etc. De verpleegkundig specialist gaat tijdens een gesprek uitgebreid in op de problemen die de jonge patiënt ervaart.

Persoonsgerichte en innovatieve zorg

Persoonsgerichte, maatwerk zorg die wij blijvend verbeteren vinden wij belangrijk voor de groep jonge(re) patiënten. Het spreekuur voor hen is een nauwe samenwerking tussen de diverse specialismen van de afdelingen neurologie, interne geneeskunde,cardiologie en gynaecologie. Daarnaast betrekken wij ook andere disciplines bij de zorg die wij bieden, omdat wij ook kijken naar de sociaal maatschappelijke gevolgen van de ziekte, zoals de arbeidsgeneeskundigen.
Patiëntenzorg Aandoeningen Beroerte Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. lees meer

Informatie coronavirus

Voor meer informatie rondom het coronavirus verwijzen we u door naar deze speciale pagina. lees meer

Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij patiënten boven de 50 jaar. Slechts 1 op de 10 herseninfarcten en 1 op de 20 hartinfarcten ontstaan bij mensen onder de 50 jaar. lees meer

Young Stroke Toolbox

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten. Lees hier over oorzaken, behandelingen, gevolgen, het verder leven met deze gevolgen en wie je hiervoor nodig hebt in je regio.

Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding. lees meer

Zorgpad herseninfarct

Hier vindt u een overzicht van de mogelijke onderzoeken en behandelingen bij een herseninfarct. bekijk de tijdlijn

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een beroerte

Het krijgen van een beroerte op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren binnen de privé-situatie en in werk of opleiding.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een beroerte

Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding, TIA)

Dit wordt ook wel een CVA (Cerebro vasculair Accident) genoemd. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte; een herseninfarct of hersenbloeding. In deze leeftijdscategorie wordt ook wel gesproken van Young Stroke (CVA op jonge leeftijd). Het krijgen van een beroerte kan, zeker binnen deze leeftijdscategorie, grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren binnen de privé-situatie en in werk of opleiding.

Als u als gevolg van deze aandoening, problemen ondervindt of kunt gaan ondervinden op het gebied van werk/inkomen, kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is op de nazorgpoli CVA / Young Stroke in het Radboudumc. Zie ook de website van Young Stroke.

Weer studeren na een herseninfarct of hersenbloeding

Soorten beroertes


Herseninfarct/ TIA

Een herseninfarct of TIA ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen. lees meer

Oorzaken herseninfarct of TIA op jonge leeftijd

Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen op jonge leeftijd een herseninfarct of TIA krijgen is een arteriële dissectie (scheurtje in de bloedvatwand).

lees meer

Oorzaken herseninfarct of TIA op jonge leeftijd

De kans dat iemand op jonge leeftijd (jonger dan 50 jaar) een herseninfarct of TIA doormaakt is relatief zeldzaam. Er zijn verschillende oorzaken. Bij ruim 30% is de oorzaak van een herseninfarct of TIA op jonge leeftijd onbekend.

Arteriële dissectie

Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen op jonge leeftijd een herseninfarct of TIA krijgen is een arteriële dissectie (scheurtje in de bloedvatwand). De wand van een bloedvat bestaat uit meerdere laagjes. Tijdens een dissectie ontstaat een scheurtje in de binnenbekleding van de bloedvatwand waardoor de binnenkant van de bloedvatwand losraakt van het buitenste deel. Deze beschadiging van de bloedvatwand kan vervolgens bloedstolsels veroorzaken. De bloedstolsels kunnen zorgen voor een verstopping in de verderop gelegen bloedvaten in de hersenen.

Een dissectie kan zowel in de slagader aan de voorkant van de hals (carotis), in de nek (vertebralis), als in de slagaders in het hoofd ontstaan. De prognose van een herseninfarct (met goed herstel) door een dissectie is relatief gunstig omdat de kans op herhaling op lange termijn veel kleiner is dan bij atherosclerose. Oorzaken voor een dissectie kunnen zijn:

  • ongeval
  • bindweefselaandoening
  • fibromusculaire displasie (FMD groep)

Slagaderverkalking

De (binnen)wand van bloedvaten is normaal gesproken glad zodat bloed ongestoord door de vaten kan stromen. Door bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekte zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte en roken kan de wand beschadigen. Dit proces wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd. De slagader kan hierdoor geleidelijk dichtslibben en gedeeltelijk afsluiten. Dit gebeurt vaak in de halsslagaders. Door zo’n gedeeltelijke afsluiting kan de halsslagader aan de binnenzijde kapot gaan of een abnormale bloeddoorstroming veroorzaken. Er ontstaat op die plek een bloedstolsel die met de bloedstroom mee gevoerd wordt en vervolgens in de hersenbloedvaten een totale afsluiting kan veroorzaken (arteriële embolie).  

Hartproblemen

Hierbij kunt u denken aan atriumfibrileren of Patent Foramen Ovale (PFO).

Andere oorzaken

Maar ook andere oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een herseninfarct of TIA op jonge leeftijd:


Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt. lees meer

Gevolgen


Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. lees meer

Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. Hierdoor kan iemand lichamelijke (zichtbare) problemen ervaren bij:Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting. lees meer

Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. lees meer

Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. Ze reageren heftiger omdat ze hun gevoelens minder in de hand hebben en kunnen soms minder prikkels om zich hun heen verdragen, waardoor ze sneller geïrriteerd zijn.
Sommige mensen reageren impulsiever, agressiever of vloeken, terwijl ze dit vroeger nooit gedaan zouden hebben. Anderen zijn juist passiever, initiatieflozer en negatiever dan voorheen. En weer anderen zijn sneller geëmotioneerd en huilen of lachen veel sneller dan normaal. Ook worden sommige mensen na een beroerte als egoïstischer en meer op zichzelf gericht ervaren door hun omgeving. Ze hebben minder aandacht voor hun omgeving of partner. Maar ook het verlies van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het niet voor vol aangezien worden, kunnen frustraties, woede-uitbarstingen en gevoelens van machteloosheid en depressiviteit teweeg brengen. Er wordt ook wel gezegd: ‘het lijkt alsof mijn partner/mijn vader een ander karakter heeft gekregen ten opzichte van vroeger’.
Al deze reacties zijn een gevolg van de beschadiging die in de hersenen is ontstaan en/of doordat het leven ineens op de kop kan staan.

Zwangerschaps­wens na een beroerte

Een zwangerschapswens bij vrouwen die een beroerte hebben gehad roept vaak de nodige vragen op. Deze vragen kunnen goed beantwoord worden in een zogenaamd preconceptioneel adviesconsult. lees meer

Zwangerschaps­wens na een beroerte

Een zwangerschapswens bij vrouwen die een beroerte hebben gehad roept vaak de nodige vragen op. Bijvoorbeeld of er een verhoogd risico is op een nieuwe beroerte tijdens of na de zwangerschap. En of er een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties is voor moeder en/of baby. Hoe zit het met de medicatie die ik momenteel gebruik? En welke anticonceptiemogelijkheden zijn er?

Adviesconsult

Deze vragen kunnen goed beantwoord worden in een zogenaamd preconceptioneel adviesconsult. Voor een preconceptioneel advies consult heeft u een verwijzing nodig, dit kan via uw behandelend arts (bijvoorbeeld neuroloog) of uw huisarts.
Bij dit consult spreekt u met een gynaecoloog over de risico’s en eventuele voorzorgmaatregelen die in uw geval nodig kunnen zijn voor, tijdens en na de zwangerschap. Dit gesprek vindt voorafgaand aan de eventuele zwangerschap plaats. Dat kan als u al een actieve kinderwens heeft, maar is ook mogelijk als u meer informatie wilt hebben zonder dat u op korte termijn zwanger wilt worden. Tijdens het consult kijken we zoveel mogelijk naar uw specifieke situatie en geven daar advies over. In het Radboudumc bespreken wij uw zwangerschapswens in een multidisciplinair team, om zo tot een zo goed mogelijk advies te komen.

Risico’s

Meestal is het risico op een nieuwe beroerte tijdens de zwangerschap heel klein, ook als een vrouw haar eerdere beroerte tijdens de zwangerschap kreeg. Wel is er een verhoogd risico op bloeddrukproblemen en beperkte groei van de baby tijdens de zwangerschap ten opzichte van vrouwen die nooit eerder een beroerte hebben doorgemaakt. Afhankelijk van de aanwezigheid van specifieke risicofactoren kunnen we een inschatting maken van de risico’s op zwangerschapscomplicaties.

Medicatie

Vaak krijgt u voorafgaand aan de zwangerschap andere medicatie voorgeschreven waarvan bekend is dat deze medicatie veilig is voor de baby zonder het risico voor de moeder te verhogen. Sommige medicijnen kunnen rondom de zwangerschap prima tijdelijk gestopt worden. Medicatieveranderingen moeten altijd in overleg met een arts plaatsvinden.

Anticonceptie

Tijdens het consult bij de gynaecoloog kunt u eventueel ook advies krijgen over anticonceptie. Vaak raden we bepaalde vormen van hormonale anticonceptie af bij vrouwen die op jonge leeftijd een beroerte hebben gehad. De gynaecoloog bespreekt betrouwbare alternatieven met u.

Erfelijkheid

Als er sprake is van erfelijke factoren, dan kunnen we tijdens het consult ook stilstaan bij genetische aspecten en eventuele overerving naar het kind. Eventueel kan u doorverwezen worden naar de afdeling Klinische Genetica voor aanvullende diagnostiek en counseling.

Extra controles

Tijdens het consult adviseert de gynaecoloog u over extra controles die u kunt laten doen tijdens een eventuele toekomstige zwangerschap. Deze adviezen worden ook in een uitgebreide brief naar uzelf en uw verwijzers gestuurd. 

Ervarings­verhaal

Lees hier een ervaringsverhaal van iemand die, na een herseninfarct op jonge leeftijd, in het Radboudumc terecht kwam. lees meer

Ervarings­verhaal

Eind 2015, op 45-jarige leeftijd, kreeg ik een herseninfarct. In no-time was ik op de SEH in het Radboudumc ziekenhuis.

Young Stroke Unit

Daar verliepen de onderzoeken en de behandeling gestroomlijnd. Op de Young Stroke Unit vertelde de neuroloog dat ik een herseninfarct had gehad. Dat was onwerkelijk en erg schrikken. Aanvullende informatie werd gegeven door de verpleegkundig specialist. Meerdere disciplines verschenen aan mijn bed en aanvullende onderzoeken werden gedaan. Door adequaat handelen kon ik al vlot met ontslag.

Dagelijks leven

Eenmaal thuis ontdekte ik mijn beperkingen. Aan mijn uiterlijk is niets te zien, maar cognitief ging het niet best. Vermoeidheid, vergeetachtig, concentratiestoornissen en last van prikkels, zoals licht en geluid. Gelukkig werd ik behalve door lieve mensen om mij heen ook goed opgevangen door de verpleegkundig specialist neurologie van het Radboudumc.

Nazorg en revalidatie

Regelmatig hadden we gesprekken over mijn herstel. Zij zag ook dat het cognitief niet goed ging. In overleg verwees zij me door naar de Sint Maartenskliniek, waar ik 7 maanden met succes heb gerevalideerd. Ik werd niet in het diepe gegooid na deze ingrijpende ziekte. Ik voelde me begrepen. Klachten werden serieus genomen en ik werd zeer goed geïnformeerd.

Ik ben blij dat ik in het Radboud terecht ben gekomen waar ze heel serieus bezig zijn met het begeleiden van jonge mensen met NAH. Of het nu door een CVA veroorzaakt is of door andere aandoeningen. Ik weet zeker dat deze intensieve en prettige zorg de reden is waarom ik nu, ondanks mijn beperkingen, heel positief in het leven sta.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Patiënten die met een acute beroerte worden opgenomen kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan de ODYSSEY-studie. lees meer over deze studie

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet