Patientenzorg Aandoeningen Herseninfarct TIA

Wat is een herseninfarct/TIA?

Een herseninfarct of TIA ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen.

lees meer

Wat is een herseninfarct/TIA?

Herseninfarct

Een herseninfarct ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen. Hierdoor kan dit deel van de hersenen niet goed meer functioneren. Het kan geen informatie meer ontvangen en het kan geen informatie meer sturen. U merkt dit doordat u uitvalsverschijnselen krijgt, zoals het niet meer goed kunnen spreken, een verlamming of gevoelsverlies aan één zijde van het lichaam of gezichtsvelduitval. Wanneer deze situatie langer duurt, sterft het hersenweefsel af en ontstaat er een grote kans op blijvende uitvalsverschijnselen.

TIA

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke kortdurende verstopping van een slagader, die dezelfde klachten geeft als een herseninfarct. Het verschil is echter dat bij een TIA de klachten binnen enkele minuten tot maximaal 24 uur verdwenen zijn. TIA’s  kunnen een voorteken zijn van een herseninfarct. Mensen die een TIA hebben gehad, lopen dus een verhoogd risico op een herseninfarct. Daarom is het belangrijk dat u bij een TIA direct contact opneemt met uw huisarts. Hij of zij zal u doorsturen om onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken van de TIA en preventieve therapie te starten. Bel 112 als de klachten nog niet voorbij zijn na 5-10 minuten.

Bij een TIA zijn de verschijnselen meestal binnen een paar minuten, maar altijd binnen 24 uur verdwenen. Het is belangrijk snel onderzoek te doen naar de oorzaak en de behandeling te starten. Dit vanwege het risico op een nieuwe TIA of een herseninfarct. Het risico is het grootst in de eerste dagen na een TIA.Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Symptomen acute fase

Een herseninfarct begint (meestal) met plotseling optredende uitvalsverschijnselen. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • een scheve mond door (halfzijdige) gezichtsverlamming
 • onduidelijk spreken of niet meer uit je woorden kunnen komen
 • verlamming aan één arm en/of been

Minder vaak voorkomende symptomen

Andere (minder vaak voorkomende) symptomen kunnen zijn:

 • coördinatie en evenwichtsproblemen
 • duizeligheid (acuut ontstaan), misselijkheid en braken
 • tintelingen of gevoelloosheid aan 1 zijde van het lichaam

Oorzaken TIA of herseninfarct

Slagaderverkalking of een onregelmatig hartritme kunnen een TIA of herseninfarct veroorzaken. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die de kans op een TIA of infarct vergroten.

lees meer

Oorzaken TIA of herseninfarct

Slagaderverkalking

De (binnen)wand van bloedvaten is normaal gesproken glad zodat bloed ongestoord door de vaten kan stromen. Door bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekte zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte en roken kan de wand beschadigen. Dit proces wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd. De slagader kan hierdoor geleidelijk dichtslippen en gedeeltelijk afsluiten. Dit gebeurt vaak in de halsslagaders. Door zo’n gedeeltelijke afsluiting kan de halsslagader aan de binnenzijde kapot gaan of een abnormale bloeddoorstroming veroorzaken. Er ontstaat op die plek een bloedstolsel die met de bloedstroom mee gevoerd wordt en vervolgens in de hersenbloedvaten een totale afsluiting kan veroorzaken (arteriële embolie).  

Onregelmatig hartritme

Een TIA of infarct kan ook ontstaan door een onregelmatig hartritme ook wel atriumfibrilleren of boezemfibrilleren genoemd. Dit onregelmatig hartritme kan een bloedstolsel veroorzaken in de boezem van het  hart. Dit stolsel kan met de bloedstroom meegevoerd worden naar het hoofd (cardiale embolie). In een hersenslagader veroorzaakt de bloedstolsel vervolgens een totale afsluiting.

Belangrijke risicofactoren

Belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een TIA of infarct zijn met name
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogd cholesterol
 • Roken
 • Weinig bewegen (minder dan 30 minuten per dag)
 • Overmatig alcoholgebruik (meer dan twee glazen per dag)
 • Familieleden met HVZ (mn ouders en broers/zussen)

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.

lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer

Onderzoeken


Onderzoek TIA Service

Als u een TIA heeft gehad, onderzoeken we op verschillende manieren hoe dat kwam. Onze TIA Service regelt deze onderzoeken voor u.

lees meer

Onderzoeken

Behandelingen


Behandeling Acuut herseninfarct

Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling).

lees meer

Behandeling medicatie, operatie en leefstijl

Er zijn verschillende manieren om een TIA of herseninfarct te behandelen.

lees meer

Behandeling medicatie, operatie en leefstijl

Medicatie

Direct na een TIA bestaat een verhoogde kans op een nieuwe TIA of op een herseninfarct (beroerte). Om de kans op een nieuwe TIA of herseninfarct te voorkomen krijgt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden. Dit zijn plaatjesremmers, zoals bijvoorbeeld Clopidogrel (Grepid). Deze medicijnen zorgen ervoor dat de bloedplaatjes minder samenklonteren.

Bij sommige patiënten ontstaan de bloedstolsels door een onregelmatig hartritme (boezemfibrilleren). In dit geval is de bloedstolling te behandelen met andere medicijnen die de stolling beïnvloeden. Dit kan met medicijnen die de trombosedienst geeft (zoals sintrom mitis) of met nieuwe antistollingsmiddelen, ook wel “NOAC” of  “DOAC” genoemd. Voordeel van deze laatste groep nieuwe medicijnen is dat u hiervoor niet meer naar de trombosedienst hoeft. Controle van de mate van bloedverdunning is dan niet nodig

Risicofactoren

Verhoogde bloeddruk en cholesterol zijn belangrijke risicofactoren die het ontstaan van zieke bloedvaten en vorming van bloedstolsels bevorderen. Daarom krijgt bijna iedere herseninfarct- of TIA-patiënt medicijnen voorgeschreven die het cholesterol en de bloeddruk verlagen. Uw levensstijl is ook belangrijk in het voorkomen van TIA’s en herseninfarcten. Denkt u hierbij aan niet roken, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Hieraan besteden we veel aandacht tijdens uw behandeling en nazorg

Operatie

Bij een deel van de patiënten is een dichtgeslibde halsslagader de oorzaak van een TIA of herseninfarct. Dit belangrijke bloedvat naar de hersenen is dan vernauwd. Een operatie kan deze vernauwing verhelpen. Mocht een operatie nodig zijn, dan vindt altijd uitvoerig overleg plaats met de vaatchirurg die de operatie uitvoert.

Nazorg

Nadat u de TIA poli of afdeling Neurologie bezocht heeft, komt u nog een keer voor controle terug op de polikliniek Neurologie.

lees meer

Nazorg

Nadat u de TIA poli of afdeling Neurologie bezocht heeft, komt u nog een keer voor controle terug op de polikliniek Neurologie. Daar doen we verder onderzoek en eventuele behandeling van risicofactoren zoals een hoge bloeddruk en cholesterol, roken, bewegen en voeding. U ontvangt van tevoren een digitale vragenlijst waar in wordt gegaan op deze risicofactoren. Zo krijgt u een advies op maat. Daarnaast vindt er een gesprek plaats met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. Hij of zij beantwoordt de vragen die ontstaan zijn na het bezoek aan de TIA poli of afdeling Neurologie of over de behandeling. Ook gaat hij of zij in op mogelijke gevolgen van de TIA of herseninfarct op uw geheugen, aandacht, concentratie en mogelijke vermoeidheid.

Beroerte

Een herseninfarct is een vorm van beroerte. Beroerte is de verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd. lees meer