Patientenzorg Aandoeningen Hersentumor Onderzoeken en behandelingen

Diagnosefase

Diagnose-onderzoek

Behandelfase

Behandelingen

DiagnosefaseDiagnose-onderzoek


De diagnose van een hersentumor

De specialist (neuroloog, neuroloog in opleiding of verpleegkundig specialist) vraagt in een anamnesegesprek naar de aard en het beloop van uw klachten.

lees meer

De diagnose van een hersentumor

De specialist (neuroloog, neuroloog in opleiding of verpleegkundig specialist) vraagt in een anamnesegesprek naar de aard en het beloop van uw klachten. De specialist  krijgt zo direct een indruk van enkele belangrijke hersenfuncties, zoals het denken, geheugen, spraak- en taalvermogen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij onder andere  uw spraak, kracht, gevoel, coördinatie en reflexen worden onderzocht. Bij een verdenking op een hersentumor of andere hersenziekte laat de specialist een MRI of CT-scan van de hersenen maken. Meestal kan op basis van de scan de diagnose hersentumor worden gesteld. Voor de definitieve diagnose is een scan niet voldoende. Hiervoor is weefsel uit de hersentumor nodig om onder de microscoop te onderzoeken. Uit dit weefsel kan de soort en de kwaadaardigheid van de tumor worden vastgesteld. Soms is het voldoende om een klein stukje weefsel uit het afwijkende gebied af te nemen: een biopsie. In andere situaties wordt weefsel verkregen door middel van een grotere operatie, waarbij zoveel mogelijk van de tumor wordt verwijderd.

Onderzoek MRI-scan

Met een MRI-scan van de hersenen kunnen we een hersentumor aantonen en het beloop volgen. Het type en de graad van de tumor kunnen we vaststellen door weefseldiagnostiek. Ander onderzoek wordt verricht als daar aanleiding toe is. naar het onderzoek

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen.

Lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist

U bent in behandeling bij het Neuro-oncologisch netwerk van het Radboudumc. De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Hij of zij is medebehandelaar in het team van neurochirurgen, neurologen, oncologen en radiotherapeuten.
                    
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen. Daarnaast helpt hij of zij u om overzicht te houden over de behandeling.

Afspraken

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Deze afspraken kunnen gecombineerd worden met de afspraken bij de medisch specialist of onafhankelijk daarvan. U of uw naasten kunnen de verpleegkundig specialist ook zelf benaderen met al uw vragen. Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
 1. Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Epileptische aanvallen
 4. Lichamelijke en geestelijke klachten
 5. Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
 6. Behandelmogelijkheden
 7. Planning van afspraken
 8. Verwijzing naar andere zorgverleners
 9. Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. Informatie over mijnRadboud vindt u op de website, of bij de inschrijfbalies van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
Telefoon: 06-15876399.
Bij geen gehoor (024) 361 66 04 (secretariaat Neurochirurgie)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact opnemen met uw (diensdoende) huisarts of 112.

Voor niet dringende vragen kunt u tussen 9.00 uur en 16.00 uur ook contact op nemen met de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling Neurochirurgie (024) 361 50 10
 • Verpleegafdeling Neurologie (024) 361 50 20
 • Afdeling Medische Oncologie (024) 361 88 23
 • Afdeling Radiotherapie (024) 361 66 05
Postadres
Radboudumc t.a.v. Verpleegkundig Specialist neuro-oncologie
secretariaat Neurochirurgie, HP 633
Postbus 9101
6500HB Nijmegen.

Betrokken afdelingen

De volgende afdelingen zijn betrokken bij het onderzoek en de behandeling naar hersentumoren.

 • De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

  naar de afdeling

BehandelfaseBehandelingen


Tumorwerkgroep Neuro-oncologie

Het multidisciplinaire team van behandelaars komt wekelijks samen in de Tumorwerkgroep Neuro-oncologie. De Tumorwerkgroep bespreekt patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen en stelt een behandeladvies op.

lees meer

Tumorwerkgroep Neuro-oncologie

Het multidisciplinaire team van behandelaars komt wekelijks samen in de Tumorwerkgroep Neuro-oncologie. De Tumorwerkgroep bespreekt patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen en stelt een behandeladvies op.

De behandelend specialist bespreekt het behandeladvies van de Tumorwerkgroep met de patiënt en zijn familie. Gaat de patiënt akkoord met het behandelplan, dan vindt verwijzing plaats naar de afdeling die de behandeling uitvoert. Dat kan voor een operatie de afdeling Neurochirurgie zijn, voor bestraling de afdeling Radiotherapie, of voor chemotherapie de afdeling Medische Oncologie.


Behandeling bij hersen­tumoren

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.

 • Bij een glioom in uw hersenen krijgt u meestal een operatie.

  naar de behandeling


Behandeling Symptoom­behandeling met dexamethason

Bij mensen met een hersentumor kan (aanvullend) het medicijn dexamethason worden voorgeschreven.

lees meer