Plaveiselcel­carcinoom


Wat is plaveiselcelcarcinoom?

Het plaveiselcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. Deze vorm ontstaat uit cellen in de opperhuid (keratinocyten). Het plaveiselcelcarcinoom komt vaker voor bij blanke mensen, ouderen en mannen. Ongeveer 15% van de mensen met huidkanker heeft een plaveiselcelcarcinoom.

lees meer

Wat is plaveiselcelcarcinoom?

Het plaveiselcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. Deze vorm ontstaat uit cellen in de opperhuid (keratinocyten). Het plaveiselcelcarcinoom komt vaker voor bij blanke mensen, ouderen en mannen. Ongeveer 15% van de mensen met huidkanker heeft een plaveiselcelcarcinoom.

Oorzaak en ontstaan

Overmatige blootstelling aan de zon kan zorgen voor een plaveiselcelcarcinoom. De UV-straling kan van de zon komen, maar ook van zonneapparatuur. Er wordt een verband gelegd tussen het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom en:
  • de totale hoeveelheid UV-straling die u in de loop van uw leven heeft opgedaan
  • te veel blootstelling aan UV-straling tijdens uw kinderjaren
  • het aantal keren dat u bent verbrand
Verder is uw huidtype een belangrijke factor. Mensen met een lichte huid, lichte ogen en blond of rood haar hebben meer kans op huidkanker. Mensen die op jongere leeftijd zijn bestraald, lopen een hoger risico op plaveiselcelcarinoom in de rest van hun leven. Dit geldt ook voor mensen die behandeld worden met lichttherapie (PUVA) of erfelijke huidaandoeningen hebben. Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat voornamelijk op plekken die veel blootstaan aan de zon zoals de hoofdhuid en nek, het gezicht (oren en lippen), de armen en benen.

Symptomen en verloop

Plaveiselcelcarcinomen beginnen meestal als een bleekroze, ruw knobbeltje. Soms hebben ze een schilferig, wit centraal gedeelte. Ze hebben niet de parelachtige glans en de verwijde bloedvaatjes waaraan basaalcelcarcinomen te herkennen zijn. Een plaveiselcelcarcinoom op de lippen kunt u herkennen aan een beginnende witte of rode plek die langzaam dikker wordt en witte schilfers vertoont.
Een plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan een basaalcelcarcinoom. Het kan via uw bloed naar andere organen uitzaaien. Dit kan ook gebeuren via de lymfeklieren in de buurt van de tumor. De prognose is van een aantal zaken afhankelijk, zoals:
  • de mate van kwaadaardigheid
  • de grootte van de tumor
  • de groeisnelheid
  • de plaats van de tumor
Als de tumor op tijd gevonden wordt, zijn de vooruitzichten erg gunstig.
 

Onderzoeken bij huidkanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij huidkanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal u lichamelijk onderzoeken. Als uw huisarts een verdenking op huidkanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Deze kan een aantal onderzoeken uitvoeren.

  • Een anamnese is een (intake)gesprek met uw arts. We nemen tijdens dit gesprek uw ziektegeschiedenis met u door. lees meer


Ondersteunende zorg bij huidkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij huidkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.


 

Contact

Afdeling Dermatologie
(024) 361 32 80 (ma t/m vrij, 08.00 – 17.00 uur)


Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer
inloggen