Patientenzorg Aandoeningen Basaalcelcarcinoom

Wat is een basaalcel­carcinoom?

Een basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. In 75 tot 80% van de gevallen gaat het bij huidkanker om deze vorm. Het komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

lees meer

Wat is een basaalcel­carcinoom?

Een basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. In 75 tot 80% van de gevallen gaat het bij huidkanker om deze vorm. Het komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

Symptomen en verloop

Een basaalcelcarcinoom kan beginnen met een glad, glazig knobbeltje. Het groeit heel langzaam en zaait vrijwel nooit uit. Toch moet het goed behandeld worden. Als u er niets aan doet, kan het in de diepte doorgroeien en weefsels onder de huid aantasten. Dan moet er een uitgebreidere behandeling plaatsvinden.

Als u een basaalcelcarcinoom heeft, maakt de arts een behandelplan in overleg met u, op basis van een aantal factoren, zoals:
  • de groeiwijze
  • de plaats
  • de grootte

Oorzaak en ontstaan

Het basaalcelcarcinoom kan overal ontstaan maar komt het meest voor in het gezicht. Er is een aantal factoren dat het risico op een basaalcelcarcinoom vergroot. De belangrijkste hiervan is ultraviolette straling (UV-straling). De zon is een oorzaak van blijvende huidschade. Ook zonneapparatuur zoals zonnebanken straalt UV-straling uit. Hierbij bestaat een verband met onder andere de totale hoeveelheid UV-straling die u heeft opgedaan, teveel blootstelling aan UV-straling tijdens uw jeugd en het aantal keren dat u bent verbrand. Ook een bestralingsbehandeling in het verleden vergroot de kans op het ontwikkelen van deze vorm van huidkanker.

Naast bovengenoemde speelt uw huidtype een rol. Bepaalde erfelijke lichamelijke kenmerken beïnvloeden het risico op huidkanker. Mensen die snel verbranden en weinig tot niet bruinen hebben een grotere kans op een basaalcarcinoom. Verder neemt het risico toe met de leeftijd en speelt een verzwakt immuunsysteem een rol.

Onderzoeken bij huidkanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij huidkanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal u lichamelijk onderzoeken. Als uw huisarts een verdenking op huidkanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar de dermatoloog. Deze zal u dan verder onderzoeken.

  • Een anamnese is een (intake)gesprek met uw arts. We nemen tijdens dit gesprek uw ziektegeschiedenis met u door.

    lees meer


Behandeling bij een basaalcel­carcinoom

Een basaalcelcarcinoom groeit langzaam en zaait (bijna) nooit uit. Hierdoor is het goed te behandelen. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plek van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling.

  • De eerste keus van behandeling bij een basaalcelcarcinoom is om het door middel van een operatie te laten verwijderen.

    lees meer


Ondersteunende zorg bij huidkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij huidkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 


Naar uw afspraak bij Dermatologie

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 374

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 374

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer