Over de onderzoeken

Om vast te stellen of de knobbel wel of geen kanker is, doen we een punctie. Bij een punctie worden er cellen uit de knobbel op­gezogen. Een patholoog onderzoekt vervolgens de cellen. Er zijn drie mogelijke uitslagen van de punctie:
 • de knobbel is vrijwel zeker een kwaadaardig gezwel
 • de knobbel is vrijwel zeker géén kwaadaardig gezwel
 • het is niet mo­gelijk om een onderscheid te maken tussen een goedaardig gezwel of een kwaadaardig gezwel
Soms moet de punctie herhaald worden. Vaak wordt ook een echografie van de hals verricht. Soms is het nodig om ook voor en na de operatie nog een MRI en/of CT-scan te maken.

Het is belangrijk dat er geen onderzoek plaatsvindt met behulp van stoffen waar jodium in zit. Dit kan de nabehandeling vertragen. Onderzoeken die gebruik maken van jodiumbevattende stoffen zijn bijvoorbeeld CT-scans. Als u twijfelt, kunt u dit altijd melden bij de persoon die het onderzoek uitvoert.
Patiëntenzorg Aandoeningen Schildklierkanker
Diagnosefase
Diagnose-onderzoek
Multidisciplinair overleg en uitslag
Uw casemanager
Behandelfase
Behandelingen bij schildklierkanker
Ondersteunende zorg bij schildklierkanker
Nazorgfase
Poliklinische controles bij schildklierkanker
Emoties bij kanker

Diagnosefase

Diagnose-onderzoek


Over de onderzoeken

Om vast te stellen of de knobbel wel of geen kanker is, doen we een punctie. Bij een punctie worden er cellen uit de knobbel op­gezogen. Een patholoog onderzoekt vervolgens de cellen. lees meer

Sneldiagnostiek

U wordt verwezen naar de Schildkliernoduspolikliniek van de afdeling Interne Geneeskunde voor de diagnose van een gezwel van de schildklier (schildkliernodus). U wordt daar gezien door een endocrinoloog. lees meer

Sneldiagnostiek

Ons centrum biedt bijzondere expertise en sneldiagnostiek naar gezwellen van de schildklier (Schildkliernoduspolikliniek). U wordt verwezen naar de Schildkliernoduspolikliniek van de afdeling Interne Geneeskunde voor de diagnose van een gezwel van de schildklier (schildkliernodus). U wordt daar gezien door een endocrinoloog met expertise op het gebied van schildklieraandoeningen, het verrichten van een echografie van de schildklier en schildklierpuncties. De endocrinoloog kan tijdens het poliklinische bezoek de diagnose afronden. Een dag later bespreken we de uitslag van de punctie met u en maken we een behandelplan.

Dedicated echografie van de hals spreekuur

Op de dedicated hals echografie spreekuur krijgt u een echografie van de hals. Artsen met bijzondere expertise op het gebied van radiologie en nucleaire geneeskunde voeren de echografie uit. lees meer

Dedicated echografie van de hals spreekuur

Op de dedicated hals echografie spreekuur krijgt u een echografie van de hals. Artsen met bijzondere expertise op het gebied van radiologie en nucleaire geneeskunde voeren de echografie uit. Zij zijn ook direct betrokken bij de behandeling van patiënten met schildklierkanker. Dit spreekuur is speciaal opgezet voor de patiënten met schildklierafwijkingen en/of schildklierkanker, zowel voor de diagnostiek voor de schildklieroperatie als voor het vervolgtraject na de operatie. 

De onderzoeken

 • Bij een schildklierpunctie haalt de arts met een dunne naald cellen uit de zwelling. Dit onderzoek krijgt u altijd.

  lees meer

Multidisciplinair overleg en uitslag


Multidisciplinair overleg

In ons centrum bespreken we patiënten met schildklierkanker in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, omdat meerdere specialismen bij de behandeling betrokken zijn. Het resultaat van dit overleg is een adviesbehandelplan. lees meer

Multidisciplinair overleg

In ons centrum bespreken we patiënten met schildklierkanker in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, omdat meerdere specialismen bij de behandeling betrokken zijn. Tijdens deze besprekingen zijn alle betrokken specialisten aanwezig en stellen we de best mogelijke behandeling voor u vast. Iedere tweede en vierde maandag van de maand om 17.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen. We bespreken dan de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan.

Het resultaat van dit overleg is een adviesbehandelplan. Het kan ook zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een optimaal behandeladvies te komen. Uw verwijzend specialist en uw huisarts krijgt na deze bespreking een inhoudelijke terugkoppeling.

U bent als patiënt niet bij dit overleg aanwezig, omdat het een medisch inhoudelijk overleg is en er meerdere patiënten besproken worden. Het verslag van dit overleg wordt wel voor u zichtbaar gemaakt in Mijn Radboud.

Uitslag (of adviesgesprek) behandelplan

In het uitslaggesprek bespreekt de specialist de uitslag met u en een voorlopig behandelplan.

Uw casemanager


Uw casemanager

Het krijgen van schildklierkanker en de behandeling hiervan kunnen uw leven in allerlei opzichten verstoren. Binnen onze keten krijgt u begeleiding. lees meer

Uw casemanager

Het krijgen van schildlkierkanker en de behandeling hiervan kunnen uw leven in allerlei opzichten verstoren. Dat geldt voor u, maar ook zeker voor uw naasten. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, maar ook op emotioneel, sociaal of professioneel vlak kunt u tegen knelpunten aanlopen.

Om u en u naasten zo goed mogelijk in dit traject te begeleiden bieden onze casemanagers u en uw naasten aanvullende begeleiding en ondersteuning. Op elk moment in het behandelproces kunt u uw vragen stellen of zorgen uiten aan uw behandelend endocrinoloog of aan uw casemanager. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: (024) 361 45 99.

Behandelfase

Behandelingen bij schildklierkanker


Over uw behandeling

Afhankelijk van de soort kanker en het stadium waarin de ziekte zich bevindt, komt u in aanmerking voor een operatie, behandeling met radioactief jodium, doelgerichte therapie, radiotherapie of een combinatie van deze behandelingen. lees meer

Over uw behandeling

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden.

Afhankelijk van de soort kanker en het stadium waarin de ziekte zich bevindt, komt u in aanmerking voor:
 • een operatie
 • behandeling met radioactief jodium
 • doelgerichte therapie
 • radiotherapie
 • of een combinatie van deze behandelingen
Als bij u de medullaire vorm van schildklierkanker is vastgesteld komt u niet in aanmerking voor de behandeling met radioactief jodium.

Behandelingen bij papillair en folliculair schildklierkanker

 • Als na de punctie de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, wordt de hele schildklier operatief verwijderd.

  lees meer


 • Doelgerichte therapie

  Bij gevorderde progressieve ziekte gebruiken we middelen die rechtstreeks inwerken op de kankercellen (thyrosinekinase remmers). Deze medicijnen geven we in de vorm van tabletten. Een opname is hiervoor niet noodzakelijk. Een internist-oncoloog met expertise op het gebied van schildklierkanker schrijft deze medicatie voor.

  Meer informatie over doelgerichte therapie vindt u hier.

Behandelingen bij medullair schildklierkanker

 • Als na de punctie de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, wordt de hele schildklier operatief verwijderd.

  lees meer


 • Doelgerichte therapie

  Bij gevorderde progressieve ziekte gebruiken we middelen die rechtstreeks inwerken op de kankercellen (thyrosinekinase remmers). Deze medicijnen geven we in de vorm van tabletten. Een opname is hiervoor niet noodzakelijk. Een internist-oncoloog met expertise op het gebied van schildklierkanker schrijft deze medicatie voor.

  Meer informatie over doelgerichte therapie vindt u hier.

Behandelingen bij anaplastisch schildklierkanker

 • Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld wordt het behandelplan afgestemd op uw persoonlijke situatie.

  lees meer


  Over uw behandeling bij anaplastische schildklierkanker

  Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld wordt het behandelplan afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het traject dat u doorloopt hangt af van de uitgebreidheid van de ziekte en uw algehele gezondheidstoestand. Binnen onze keten wordt uw persoonlijke zorgplan vastgesteld samen met het multidisciplinaire team van specialisten.

  Als het mogelijk is, vindt een operatie plaats, eventueel gevolgd door radiotherapie van de hals. Als een operatie niet meer mogelijk is, wordt met u gesproken over andere behandelmogelijkheden, zoals radiotherapie of doelgerichte therapie.

 • Doelgerichte therapie

  Bij gevorderde progressieve ziekte gebruiken we middelen die rechtstreeks inwerken op de kankercellen (thyrosinekinase remmers). Deze medicijnen geven we in de vorm van tabletten. Een opname is hiervoor niet noodzakelijk. Een internist-oncoloog met expertise op het gebied van schildklierkanker schrijft deze medicatie voor.

  Meer informatie over doelgerichte therapie vindt u hier.

Ondersteunende zorg bij schildklierkanker


Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. lees meer

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Vragen

Op elk moment in het behandelproces kunt u uw vragen stellen of uw zorgen uiten aan uw behandelend arts of aan uw casemanager. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: (024) 361 45 99.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en daarna met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. ga naar de lastmeter

Polikliniek AYA

De AYA-poli is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. lees meer

Polikliniek AYA

De AYA-poli is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. De term AYA is de afkorting voor Adolescent and Young Adult.

Waarvoor kun je terecht?

Bij de AYA-poli doen we geen onderzoeken en behandelingen. Je kunt bij ons terecht in elk stadium van je behandeling. Dat kan helemaal in het begin zijn, tijdens de behandeling maar ook nadat je behandeling is afgesloten. Samen met jou kijken we welke problemen je hebt door je ziekte. Denk bijvoorbeeld aan vragen over:

Wat kun je verwachten?

Op de AYA-poli heb je een afspraak met een verpleegkundig specialist. Samen met jou wordt gekeken welke problemen er zijn. Daarna wordt overlegd met het vaste AYA-poli zorgteam. Hierna krijg je een gericht advies. Als het nodig is kunnen we je in overleg met je eigen behandelaar doorverwijzen naar een andere specialist. Het eerste bezoek duurt ongeveer een uur.

Lees meer over polikliniek AYA

Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. lees meer

Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. U kunt daarbij tegen obstakels aanlopen, bijvoorbeeld wanneer u vanwege de lichamelijke gevolgen van ziekte of behandeling niet meer hetzelfde werk kunt verrichten als eerst. Ook onzekerheid over het herstel of onvoldoende sociale steun in de werkomgeving kan een rol spelen. Probeer met uw werkgever in gesprek te gaan en afspraken over uw werkhervatting te maken. Praktische informatie en advies kunt u vinden op de www.kanker.nl. Ook kunt u altijd de hulp inschakelen van de bedrijfsarts.

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie

U kunt door de oncoloog of specialistisch verpleegkundige verwezen worden naar een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt met u en eventueel uw partner of familieleden de problemen rond opleiding, werk en inkomen in kaart. Hij of zij ondersteunt, adviseert en informeert u hierin en bespreekt mogelijke oplossingen.


Gezin & kanker

Wat vertelt u aan uw kinderen over ziek zijn en doodgaan? Lees meer voor adviezen bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft. lees meer

Mindfulness

U kunt gratis een online mindfulness training volgen. Dit is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen. lees meer

Mindfulness

In het Radboud Centrum voor Mindfulness doen we onderzoek naar de positieve effecten van mindfulnesstrainingen bij (ex-)kankerpatiënten. Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert:

 • hoe u zorgvuldig waarneemt
 • hoe u onderscheid maakt tussen oordelen en waarnemen
 • hoe u de automatische piloot uitschakelt

Centraal tijdens de training staat de aandacht voor het hier en nu. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de trainingen minder depressieve en angstklachten hebben en meer emotionele controle en zingeving ervaren.

Gratis online mindfulnesstraining

Tot maart 2023 is het mogelijk om gratis een online mindfulnesstraining te volgen in het kader van het Buddyonderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc Centrum voor Mindfulness

Meer informatie en aanmelden


Palliatieve zorg

Ondersteunende zorg en palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode van leven zo goed mogelijk te laten verlopen. lees meer

Nazorgfase

Poliklinische controles bij schildklierkanker


Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. lees meer

Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. Ook zijn de controles bedoeld om in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen. Er is ook aandacht voor eventuele lichamelijke klachten en/of psychosociale problemen als gevolg van de ziekte. Na vijf jaar kijken we of we de lange termijn controle kunnen overdragen aan uw huisarts.

Poliklinische controles bij papillair en folliculair schildklierkanker

 • Na de behandeling met radioactief jodium blijft u onder controle bij de internist-endocrinoloog. Ongeveer 6 tot 9 weken na ontslag komt u voor de eerste controle op de polikliniek Endocriene Ziekten.

  lees meer


  Controle na behandeling met radioactief jodium

  Na de behandeling met radioactief jodium blijft u onder controle bij de internist-endocrinoloog. Ongeveer 6 tot 9 weken na ontslag komt u voor de eerste controle op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is, stelt de arts de dosering van uw schildklierhormoon bij.

 • Controle van het resultaat van de behandeling

  Ongeveer 6 tot 9 maanden na de behandeling vindt een uitgebreidere controle plaats, waarbij wordt vastgesteld of de eerste behandeling succesvol is geweest:
  • Echografie van de hals. Als de radioloog afwijkingen ziet, vindt soms een punctie plaats.
  • Bepaling van het thyreoglobulinegehalte in uw bloed. Thyreoglobuline is een eiwit dat alleen door de schildklier (of schildklier-kankercellen) wordt gemaakt.
  Als het thyreoglobulinegehalte in uw bloed boven een bepaald niveau is, volgt meestal een tweede behandeling met radioactief jodium. In dat geval moet u 4 weken van tevoren stoppen met schildklierhormoontabletten.

  Als het thyreoglobulinegehalte niet verhoogd is, wordt soms een zogenaamd gestimuleerd thyreoglobulinegehalte bepaald. Het thyreoglobulinegehalte kan stijgen (wordt dus gesti­muleerd) als het TSH-gehalte in het bloed stijgt. Een stijging kan betekenen dat er schildklierkankercellen in uw lichaam zitten. Een hoog TSH-gehalte is noodzakelijk om het thyreoglobulinege­halte in het bloed te stimuleren.Dit kan op twee manieren plaats vinden:
  • U stopt 4 weken met schildklierhormoontabletten (met name wanneer de kans groot is dat u een tweede behande­ling met radioactief jodium moet ondergaan).
  • Er wordt gekozen voor injecties met kunstmatig TSH. 
  Aan de hand van de meting van het gestimuleerde thyreoglobulinegehalte kunnen de volgende situaties ontstaan:
  • Het thyreoglobulinegehalte in het bloed is nu wel verhoogd. In dat geval bepaalt het multidisciplinair team of u een behandeling met radioactief jodium krijgt.
  • Het thyreoglobulinegehalte in het bloed is niet verhoogd. In dat geval is een behandeling niet nodig. 
  Als u een tweede behandeling met radioactief jodium heeft onder­gaan vinden een paar maanden later de bovengenoemde onderzoe­ken opnieuw plaats.

 • Vervolgcontroles

  Bij de vervolgcontroles meten we het thyreoglobulinegehalte in het bloed en soms maken we een echografie van de hals. Deze controles vinden eens per 6 tot 12 maanden plaats op de polikliniek Endocriene Ziekten. In overleg en indien mogelijk, kan dit ook in het ziekenhuis in uw eigen regio. Wanneer het thyreoglobulinegehalte in het bloed stijgt, doen we verder onderzoek.

Poliklinische controles bij medullair schildklierkanker

Als bij u een medullaire schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit 6 tot 12 maandelijkse controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Bij elke controle wordt de hoeveel­heid calcitonine in het bloed bepaald. lees meer

Poliklinische controles bij medullair schildklierkanker

Als bij u een medullaire schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit 6 tot 12 maandelijkse controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Bij elke controle wordt de hoeveel­heid calcitonine in het bloed bepaald. Calcitonine is een eiwit dat alleen door zogenaamde C-cellen (waaruit de medul­laire schildklierkanker ontstaat) wordt gemaakt. Wanneer het calcitonine-gehalte in het bloed stijgt, wordt verder onderzoek gedaan.
 

Poliklinische controles bij anaplastisch schildklierkanker

Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit periodieke controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is krijgt u ook andere aanvullende beeldvormende onderzoeken. lees meer

Poliklinische controles bij anaplastisch schildklierkanker

Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit periodieke controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is krijgt u ook andere aanvullende beeldvormende onderzoeken. Wanneer en hoe vaak deze onderzoeken plaatsvinden, hangt sterk af van u persoonlijke situatie.
 

Emoties bij kanker


Omgaan met emoties

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. lees meer

Omgaan met emoties

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Psychologische gevolgen van langer leven

Klinisch psycholoog Judith Prins vertelt in onderstaande video over de psychologische gevolgen van langer leven door nieuwe medicijnen. Dankzij de medicijnen leven sommige mensen met uitgezaaide kanker langer dan in eerste instantie werd gedacht. Dat is goed nieuws, maar het kan ook continue onzekerheid meebrengen.

Meer informatie:


Vermoeid­heid

Vermoeidheid na kanker kan samenhangen met veel verschillende factoren, zoals somberheid, angst, te veel of juist te weinig activiteit, of slaapproblemen. lees meer

Vermoeid­heid

Vermoeidheid na kanker kan samenhangen met veel verschillende factoren, zoals somberheid, angst, te veel of juist te weinig activiteit, of slaapproblemen. Het Helen Dowling Instituut biedt hulp bij het omgaan met vermoeidheid en andere psychologische klachten als gevolg van kanker.
 • Medewerkers
 • Intranet