Patientenzorg Behandelingen Brandwonden kinderen

Over de behandeling van brandwonden bij kinderen

Dagelijks verwisselen we de verbanden. Pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind bij verbandwisselingen en bij het voorbereiden op een operatie.

lees meer

Over de behandeling van brandwonden bij kinderen

Verband

Dagelijks verwisselen we de verbanden. Pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind bij verbandwisselingen en bij het voorbereiden op een operatie. Fysiotherapeuten, ergotherapie en de revalidatieartsen helpen kinderen met brandwonden om de normale bewegingen in gewrichten te behouden en om beperkingen in het dagelijks leven van uw kind zo veel mogelijk te voorkomen.

Behandeling van oppervlakkige brandwonden

Onze behandeling van oppervlakkige brandwonden is gericht op een snelle wondgenezing, zo min mogelijk pijn en weinig verbandwisselingen die belastend zijn voor uw kind.

Drukkleding

Littekenhypertrofie kan goed behandeld worden met behulp van druk. Hiervoor meten we speciale kleding van elastisch materiaal aan, drukkleding. Voor een optimaal resultaat draagt uw kind deze kleding bijna 24 uur. We schrijven alleen drukkleding voor als de huid voldoende sterk is.

Littekencorrectie

Littekens over of in de buurt van gewrichten, bij de mond of oogleden die een normaal functioneren in de weg staan, hebben een in een vroeg stadium een littekencorrectie nodig. Correctieoperaties voeren we pas uit als het litteken is uitgerijpt.

Kinderpsychologen

Kinderpsychologen zijn vanaf het begin betrokken bij de behandeling van het kind met brandwonden en zijn of haar familie om te begeleiden wat betreft lichamelijke gevolgen, psychosociale effecten en traumaverwerking.

Brandwonden bij kinderen

Een brandwond is een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid, veroorzaakt door warmte, elektriciteit, chemische stoffen of bevriezing.

lees meer

Voor de behandeling

Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie, hij of zij mag 6 uur van te voren niet eten of drinken. Bij grote brandwonden neemt de verpleegkundige of laborant een buisje bloed af om de bloedwaardes vast te stellen.

lees meer

Voor de behandeling

Bij grote brandwonden neemt de verpleegkundige of laborant een buisje bloed af om de bloedwaardes vast te stellen. We bespreken met u van welke plaats we de gezonde donorhuid af willen nemen. De kinderanesthesioloog komt langs om uitleg te geven over de narcose. Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie, hij of zij mag 6 uur van te voren niet eten of drinken. De pedagogische medewerker geeft voorlichting over de operatie.

Huid­transplantatie

Bij een diepe verbranding is het nodig om de verbrande huid chirurgisch te verwijderen. Met een speciaal instrument, een dermatoom, nemen we een dunne laag huid af van een niet verbrand gebied van het lichaam (dit noemen we de donorplaats) en dit transplanteren we.

De behandeling Wat kunt u verwachten?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose en bestaat uit het wegnemen van de verbrande huid tot in het gezonde weefsel.

lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose en bestaat uit het wegnemen van de verbrande huid tot in het gezonde weefsel. Bij grote wonden kan dit gepaard gaan met bloedverlies. Om warmteverlies te voorkomen tijdens de operatie verwarmen we de operatiekamer. We gebruiken vaak de behaarde hoofdhuid maar ook de binnenzijde van het bovenbeen als donorplaats. Als een groot percentage van het lichaam is verbrand en er meer huid nodig is, dan nemen we mogelijk ook huid op andere plaatsen af.

Van het stukje huid dat we afnemen maken we een huidnetje, een zogeheten ‘mesh’. We maken hiermee het oppervlak van het huidtransplantaat groter. Het huidnetje plaatsen we op de geopereerde wond. Om te voorkomen dat het huidtransplantaat verschuift en daardoor niet goed ingroeit, gebruiken we hechtingen, nietjes of speciale lijm om het op zijn plek te houden.

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie (verdoving) krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Het verband kan blijven zitten tot de wond is genezen. We bekijken het verband dagelijks. Na 4 of 5 dagen verwijderen we het verband en beoordeelt de arts of het transplantaat goed is ingegroeid.

lees meer

Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

De getransplanteerde huid moet de eerste 5 dagen de kans hebben om vast te groeien. Om verschuiven van het transplantaat nog verder te verminderen leggen we soms een spalk aan. Het verband op de donorplaats kan blijven zitten tot de wond van de donorplaats is genezen. We bekijken het verband dagelijks. Na 4 of 5 dagen verwijderen we het verband van de getransplanteerde brandwond en beoordeelt de arts of het transplantaat goed is ingegroeid.

Getransplanteerde brandwonden hebben een grote kans op samentrekken. Dit kan leiden tot een ongewenste stand van het gewricht (contractuur). Om dit te voorkomen kan uw kind een spalk krijgen. Om samentrekken te voorkomen is het van groot belang dat we zodra de wond is genezen, starten met oefeningen en ook dat we werken aan bevordering van de algehele conditie van uw kind.

Kinder­brandwonden

Voor de behandeling van brandwonden werken we samen vanuit verschillende disciplines om de beste zorg te bieden.

lees meer