Voorbereiding

Spreekuur anesthesioloog

Omdat de behandeling onder anesthesie (verdoving/narcose) gebeurt, brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog. Tijdens dit gesprek beoordeelt de anesthesioloog uw algehele gezondheidstoestand. Als het nodig is, spreekt hij of zij aanvullende onderzoeken met u af. Ook krijgt u uitleg over de mogelijke vormen van anesthesie en de gang van zaken rondom de operatie. De anesthesioloog bepreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt blijven gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Verpleegkundig spreekuur

U heeft ook een gesprek met een verpleegkundige op de polikliniek Heelkunde. De verpleegkundige stelt u vragen zodat duidelijk wordt welke verpleegkundige zorg u tijdens de opname nodig heeft. De verpleegkundige bespreekt met u:
 • De gang van zaken tijdens de opname en de vermoedelijke opnameduur.
 • Welke verdere voorbereidingen nodig zijn.
 • De nazorg: wat u zelf kunt doen voor een goed herstel.
 • De vragen die u nog heeft over de behandeling, de voorbereiding en de nazorg.
 • Wie u wanneer kunt bellen als u nog vragen heeft over de opname. 

Verhindering

Bent u op de dag van de behandeling verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. U belt dan naar de afdeling opname en patiƫntenplanning, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (024) 361 47 87. Kunt u een afspraak op de polikliniek of voor een onderzoek niet nakomen? Bel dan zo spoedig mogelijk de betreffende afdeling of de polikliniek Heelkunde (024) 361 38 08.
Patiƫntenzorg Behandelingen Darmoperatie bij diverticulitis

Wat is diverticulitis?

Een divertikel is een abnormale, zakvormige uitstulping in de darmwand. Divertikels kunnen op iedere plek in het maag-darmkanaal ontstaan, maar meestal komen ze voor in het laatste deel van de dikke darm. lees meer

Wat is diverticulitis?

Een divertikel is een abnormale, zakvormige uitstulping in de darmwand. Divertikels kunnen op iedere plek in het maag-darmkanaal ontstaan, maar meestal komen ze voor in het laatste deel van de dikke darm. Vaak is aanhoudende obstipatie, ook wel verstopping, de oorzaak. Door obstipatie neemt de druk in de dikke darm toe. Door deze druk gaan bestaande zwakke plekjes in de dikke darm uitstulpen en tot divertikels vormen. Divertikels komen vaak voor bij mensen boven de 40. Als een divertikel ontstoken raakt, dan is er sprake van diverticulitis. Het meest voorkomende symptoom van diverticulitis is buikpijn. Daarnaast kunt u ook last krijgen van koorts, rillingen, misselijkheid, braken, obstipatie en buikkrampen. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van diarree en bloedingen in de endeldarm. 

Gecompliceerde diverticulitis

Complicaties zijn zeldzaam, maar na meerdere aanvallen van diverticulitis kunnen bloedingen, perforaties en darmobstructie ontstaan. Bij een bloeding is er bloed in de ontlasting te zien. Dit ontstaat als een bloedvaatje bij een divertikel verzwakt raakt en vervolgens knapt. Bij aanhoudende diverticulitis kan pus gaan ophopen. Hierdoor kan een zwelling ontstaat en weefsel verloren gaan. Soms ontstaan kleine gaatjes in een ontstoken divertikel, ook wel perforaties. Als de infectie zich verspreidt, kan dat leiden tot buikvliesontsteking. In dit geval is het belangrijk om onmiddellijk medisch in te grijpen.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Voorbereiding

Omdat de behandeling onder anesthesie (verdoving/narcose) gebeurt, brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog. U heeft ook een gesprek met een verpleegkundige op de polikliniek Heelkunde. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Opname

We nemen u een dag voor de operatie op. U kunt zich melden op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Tot 2 uur voor de operatie drinkt u 2 pakjes speciale heldere drank. lees meer

Opname

 • We nemen u een dag voor de operatie op. U kunt zich melden op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling.
 • Op de opnamedag heeft u eerst een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige van de afdeling.
 • Als de mogelijkheid bestaat dat u een stoma krijgt dan kijkt u samen met de stomaverpleegkundige naar een plaats voor het stoma. Deze plaats markeren we met een stift.
 • Het kan zijn dat de behandelend chirurg opdracht heeft gegeven dat u gelaxeerd moet worden. De afdelingsverpleegkundige geeft u meer informatie en begeleidt u.
 • Tot 2 uur voor de operatie drinkt u 2 pakjes speciale heldere drank (pre-Op).

De behandeling

Bij een spoedoperatie vindt meestal een open buikoperatie plaats. De arts verwijdert het ontstoken deel van de dikke darm. Hoe lang de operatie duurt hangt af van de omstandigheden, maar meestal duurt het langer dan 2 uur. lees meer

De behandeling

Bij een spoedoperatie vindt meestal een open buikoperatie plaats. De arts verwijdert het ontstoken deel van de dikke darm. Afhankelijk van de verontreiniging in de buik besluit de arts om een stoma aan te leggen of om een nieuwe verbinding tussen de twee darmdelen te maken.
 
Als we de diverticulitis met conservatieve maatregelen kunnen behandelen, is in de meeste gevallen geen operatie nodig. Conservatieve maatregelen zijn bijvoorbeeld rust, nuchter blijven en antibiotica. Na 6 weken spreken we dan wel altijd een coloscopie af. Hierbij bekijkt de arts de binnenkant van de darm om andere oorzaken van de buikklachten uit te sluiten. Het kan zijn dat u door de divertikels chronische pijnklachten of klachten van obstructie door de vernauwde darmopening krijgt. In overleg met de behandelend chirurg kan dan besloten worden om een operatie te plannen.
 
Hoe lang de operatie duurt hangt af van de omstandigheden, maar meestal duurt het langer dan 2 uur. Van te voren kan de arts u wel globaal de te verwachte operatieprocedure uitleggen. Bij een ontsteking in het laatste deel van de dikke darm kan het zijn dat het niet mogelijk is om de darmdelen weer met elkaar te verbinden. De arts verwijdert dan het onstoken deel van de darm. Vervolgens sluit hij of zij het onderste uiteinde van de darm. Van het bovenste uiteinde maakt de arts een stoma. Dit stoma kan blijvend zijn of tijdelijk. Deze operatie noemen we ook wel een ‘Hartmann Procedure’.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij operaties aan de dikke darm een kans op complicaties aanwezig. Zo kan bijvoorbeeld trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie ontstaan. Wondinfecties komen vaker voor dan normaal, waardoor de genezing van de wond trager gaat. In bepaalde situaties laat de arts de operatiewond na een dikke darm operatie deels open om wondinfecties te voorkomen. Bij operaties aan de dikke darm kunnen ook specifieke complicaties ontstaan, namelijk een lekkage van de darmnaad. Als dit gebeurt, heeft u vaak een nieuwe operatie nodig. De arts maakt dan de anastomose los en legt een stoma aan.

Na de behandeling

Na de operatie wordt u wakker op de verkoever- of uitslaapkamer. Soms gaat u direct na de operatie naar de medium care. Als u goed wakker bent, gaat u in principe terug naar de verpleegafdeling. lees meer

Na de behandeling

Na de operatie wordt u wakker op de verkoever- of uitslaapkamer. Soms gaat u direct na de operatie naar de medium care. Als u goed wakker bent, gaat u in principe terug naar de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, hartritme en urineproductie. De volgende ‘slangen’ zitten aan uw lichaam.
 • Een infuus voor vochttoediening.
 • Een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding.
 • Een blaaskatheter voor afloop van urine.
Afhankelijk van hoe uw herstel verloopt, verwijderen we deze hulpmiddelen en gaat u weer eten en drinken. Als u bent geopereerd vanwege ontstekingen, dan bespreekt de arts met u of er nog medicijnen en leefregels nodig zijn om nieuwe klachten in de toekomst te voorkomen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. Heeft u dringende vragen of problemen voor uw behandeling? Dan kunt u het beste contact opnemen met het verpleegkundig spreekuur.

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 618

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725
 • Medewerkers
 • Intranet