Over de training

Een neurologische progressieve aandoening kan veel impact hebben op uw werkende leven. Op basis van ervaringen van patiënten en behandelaars hebben we de groepstraining ‘Jobgrip’ ontwikkeld. Het doel is het zo lang mogelijk behouden van werk en het vergroten van de tevredenheid op het werk en/of het naar tevredenheid afbouwen van werk.

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Ondersteuning bij vragen rondom werk

De training ‘Jobgrip' is speciaal ontwikkeld voor werkenden met een langzaam progressieve neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen die betaald werk hebben en ondersteuning willen om zo lang mogelijk te blijven werken. lees meer

Ondersteuning bij vragen rondom werk

De training ‘Jobgrip’ is speciaal ontwikkeld voor werkenden met een langzaam progressieve neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen die ondersteuning willen om zo lang mogelijk te blijven werken. Het ondersteunt mensen met MS, ziekte van Parkinson, spierziekten, mitochondriële ziekten en andere chronisch neurologische aandoeningen in hun vragen rondom werk. Tijdens de training maken we samen met u een plan om uitval van werk te voorkomen, uitval uit te stellen of te kijken naar opties om uw werk aan te passen aan uw mogelijkheden en eventueel af te bouwen..


In de praktijk

De training bestaat uit 6 interactieve bijeenkomsten van 2 uur. lees meer

In de praktijk

De training bestaat uit 6 interactieve bijeenkomsten van 2 uur.
Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn:

  • communicatie met werkgever en bedrijfsarts
  • balans privé/werk
  • aanpassingen
  • regelmogelijkheden op het werk
  • leefstijl
  • werkbehoudsplan
  • wet- en regelgeving

Ook zijn deelnemers op het werk actief bezig met het uitvoeren van opdrachten. Het behouden van eigen regie staat centraal in de bijeenkomsten. De training wordt gegeven door een ergotherapeut van het Radboudumc. Ook een bedrijfsarts, psycholoog en eventueel jurist sluiten tijdens een bijeenkomst aan.

Enkele bevindingen uit recent onderzoek

Heeft de training de grip op de job vergroot?

“Het heeft hem niet vergroot, maar het heeft mij wel verrijkt. Ik heb er niet meer grip op, maar ik snap het nu wel beter. En ik denk dat het meer bewustwording is, dan vergroten. Het vergroten vind ik niet het juiste woord.”

“Het heeft een aantal zaken inzichtelijk gemaakt. Daardoor heb ik het gevoel: ‘als je meer weet, kan je ook meer grip krijgen op de situatie’. Dan overkomt het je niet en dan weet je wat je moet doen op het moment dat het gebeurt.”

“Vergroot niet, maar het heeft mij gewoon inzicht gegeven hoe ik op langere termijn, tot aan mijn pensioen, mijn werk moet benaderen.”

Ook hebben verschillende deelnemers aangegeven dat ze zelf nog aan de slag moesten met datgeen wat is aangereikt en dat er minder pasklare oplossingen worden aangereikt dan wellicht verwacht. Dit zou wat hen betreft meer in de beschrijving van de training mogen komen.

Planning training

De training wordt twee keer per jaar gegeven bij voldoende aanmeldingen. lees meer

Planning training

De training bestaat uit zes bijeenkomsten die deels online en deels op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc worden gegeven. Deze groepstraining valt binnen de poliklinische revalidatiebehandeling en wordt vergoed door de zorgverzekering (uitgezonderd eigen risico). Om deel te nemen aan de training is een doorverwijzing van de huisarts en/of specialist naar de revalidatiearts nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: Nanette.Nab@radboudumc.nl of Yvonne.Veenhuizen@radboudumc.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet