Patiëntenzorg Behandelingen Nervus intercostalis blokkade

Wat is een nervus intercostalis blokkade?

Een nervus intercostalis blokkade is een pijnbehandeling waarbij de zenuw die tussen twee ribben loopt verdoofd wordt. lees meer

Wat is een nervus intercostalis blokkade?

Een nervus intercostalis blokkade is een pijnbehandeling waarbij de zenuw die tussen twee ribben loopt verdoofd wordt.

Anatomie

Onder iedere rib loopt een vaat-zenuwbundel die bestaat uit een slagader, ader en een zenuw. Deze laatste is de tussenrib- of intercostaalzenuw. De zenuw loopt vanuit de rug tot aan het borstbeen. Er zijn 12 zenuwen aan beide zijden. Deze zenuwen verzorgen het gevoel in de rib en de huid rond deze rib. Net onder de rib en de zenuw bevinden zich de longvliezen en de long.

Door de zenuw selectief te verdoven tussen de plaats waar de pijn zich bevindt en de wervelkolom, wordt het pijnsignaal geblokkeerd. Hierdoor ervaren de hersenen geen pijn in het verdoofde gebied.

Voor wie is deze behandeling?

Bij de volgende klachten kan een intercostaal blokkade nodig zijn:
 • letsel/irritatie van de intercostaal zenuw door bijvoorbeeld een operatie aan de longen of afwijkende stand van de wervelkolom
 • aanhoudende pijnklachten bij gebroken rib(ben)
 • druk op de rib door een tumor ter hoogte van de rib, of door een uitzaaiing in de rib

Wanneer kunnen we deze behandeling niet inzetten?

In een aantal gevallen is het niet veilig genoeg om de behandeling te verrichten en om die reden kan uw behandeld arts afzien van deze behandeling:
 • ontsteking van de huid ter hoogte van de punctieplaats, want dan kan de infectie verder de bloedbaan in verplaatst worden
 • tumor ter hoogte van de punctieplaats, want dan bestaat de mogelijkheid dat er tumorcellen met de naald op een andere plaats terechtkomen
 • gebruik van bepaalde bloedverdunners (via trombosedienst of via cardioloog bij bepaalde hartritmestoornissen). Uw behandeld arts bespreekt met u of u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor deze behandeling of dat er nog andere voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden.
 • als u maar 1 (goede) long heeft en als aan die zijde ook de blokkade nodig is

Voorbereiding

U kunt dezelfde dag weer naar huis. Het is belangrijk dat u een begeleider meeneemt die u naar huis kan brengen en dat u de eerste 24 uur thuis in de gaten gehouden wordt. lees meer

Voorbereiding

 • In principe vindt de blokkade plaats in dagbehandeling. Dit wil zeggen dat u maar een paar uur in het ziekenhuis bent en dat u daarna weer naar huis kunt.
 • De eerste 24 uur na de behandeling is het belangrijk dat er iemand bij u in de buurt is om u in de gaten te houden voor het geval er een complicatie optreedt. Zorg dat u iemand vraagt die gedurende die tijd voor u kan zorgen.
 • Na de behandeling is het niet toegestaan om auto te rijden. Zorg dat u een begeleider meeneemt die u naar huis kan brengen.
 • Als u bepaalde bloedverdunners gebruikt, kan het zijn dat u met uw behandelend arts afspraken maakt om hier tijdelijk mee te stoppen. Dit geldt niet voor alle bloedverdunners. Bespreek uw medicatie daarom met uw behandelend arts.

De behandeling

Tijdens de behandeling bent u gewoon wakker. De specialist ontsmet de huid op de plek van de punctie en geeft eventueel lokale verdoving en bepaalt door middel van een echo of de naald in de juiste positie is. lees meer

De behandeling

Voor de blokkade bepaalt u op de polikliniek met de specialist welke zenuw(en) verdoofd moeten te worden. Per keer kan maar één zijde van de borstkas behandeld worden.

Tijdens de behandeling bent u gewoon wakker. De specialist ontsmet de huid op de plek van de punctie en geeft eventueel lokale verdoving en bepaalt door middel van een echo of de naald in de juiste positie is.
Bij een proefblokkade wordt een verdovingsmiddel rond de zenuw achtergelaten die maar enkele uren werkt. Als uw klachten hierdoor verminderen, wordt er een nieuwe behandelafspraak gemaakt voor een langer werkende behandeling.
Een langdurende blokkade verloopt op dezelfde manier. U krijgt een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmer, of de zenuw wordt behandeld door middel van bevriezing (punt van de naald sterk gekoeld met vloeibare stikstof) of door stroomstootjes (via een speciale naald waarvan alleen de punt stroomstootjes aan de zenuw geeft).
 
De behandeling duurt meestal niet langer dan 20 minuten. Tijdens de behandeling wordt er op meerdere momenten een gestandaardiseerde checklist met u doorgenomen om ervoor te zorgen dat de behandeling veilig verloopt.

Complicaties

Zoals iedere behandeling brengt ook de nervus intercostalis blokkade risico’s met zich mee. De proefblokkade en de langdurende blokkade veroorzaken zelden ongewenste of blijvende schade. lees meer

Complicaties

Zoals iedere behandeling brengt ook de nervus intercostalis blokkade risico’s met zich mee. De proefblokkade en de langdurende blokkade veroorzaken zelden ongewenste of blijvende schade. Enkele kortdurende complicaties zijn:
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding ter hoogte van de blokkade. Meestal stopt de bloeding vanzelf zonder verdere behandeling.
 • De blokkade kan leiden tot een klaplong doordat de longvliezen en de long dichtbij liggen. Als er sprake is van een klaplong wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Na de behandeling

U beoordeelt zelf het resultaat van de proefbehandeling. Soms kan er direct een vervolgbehandeling plaatsvinden en anders maakt u een afspraak voor een evaluatie en vervolgbehandeling. lees meer

Na de behandeling

U beoordeelt zelf het resultaat van de proefbehandeling. In overleg met de specialist wordt bij direct goed resultaat soms dezelfde dag besloten tot een langdurige blokkade. Zo niet, dan evalueren we met u het effect van de behandeling tijdens een vervolgafspraak en plannen we bij een goed resultaat een langdurige blokkade. Hiervoor krijgt u direct na de behandeling een pijnscorelijst mee waarop u uw pijn kunt bijhouden.

De langdurige blokkade kan tijdelijk een toename van de klachten geven, maar op langere termijn zullen de klachten verminderen.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

De multidisciplinaire pijnpoli bevindt zich in gebouw A op de 1e verdieping (route 648) en de behandelkamer bevindt zich in gebouw A op de 2e verdieping (route 682).

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682
 • Medewerkers
 • Intranet