Wat is fibrose?

Fibrose is littekenweefsel in de lever. Het is belangrijk om te weten of dit in uw lever zit. We kunnen fibrose meten met een fibroscan. lees meer

Wat is fibrose?

Fibrose is littekenweefsel in de lever. Het is belangrijk om te weten of dit in uw lever zit. Alle patiënten met een (chronische) leverziekte kunnen leverfibrose krijgen. Door fibrose kan de lever slechter gaan werken. Ernstige fibrose kan leiden tot verschrompeling van de lever, dit heet cirrose. Cirrose kan ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals slokdarmbloedingen en zelfs kanker in de lever.

We kunnen fibrose meten met een fibroscan. De fibroscan meet hoe elastisch uw lever is. Een gezonde lever is heel elastisch en een zieke lever met fibrose of cirrose is minder elastisch. Als bekend is hoeveel fibrose of cirrose er in de lever zit, weet uw behandeld arts welk stadium van leverziekte u heeft.


Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Het onderzoek


Voor het onderzoek

2 uur voor de fibroscan mag u niet eten of drinken omdat dit de uitslag van de meting kan beïnvloeden. U mag geen fibroscan als u zwanger bent. Ook is het belangrijk dat u aangeeft of u een pacemaker, interne defibrillator of een ander elektronisch apparaat heeft dat is aangesloten aan uw lichaam.

Tijdens het onderzoek

De fibroscan maakt gebruik van geluidsgolven. Het onderzoeken is niet pijnlijk en eenvoudig uit te voeren. Het duurt 10 tot 15 minuten. lees meer

Tijdens het onderzoek

De fibroscan maakt gebruik van geluidsgolven. Tijdens het onderzoek brengen we een uitwasbare gel op uw huid aan. We bepalen de plaats van uw lever en plaatsen de kop van de fibroscan tussen de ribben op uw huid op de juiste hoogte. Tijdens de meting voelt u een pulse, dat is een beweging. Deze beweging brengt in de lever een golf op gang. De fibroscan meet hoe snel de geluidsgolven terugkomen. De snelheid van de geluidsgolven geeft aan hoe elastisch de lever is. Dit meten we minimaal tien keer voor een betrouwbare uitslag.

De fibroscan is eenvoudig uit te voeren. Als u overgewicht heeft of als er veel vocht in uw buik aanwezig is, is het onderzoek soms minder goed uit te voeren.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt 10 tot 15 minuten.


Na het onderzoek

De uitslag van de fibroscan wordt aan uw behandelend arts doorgegeven. Uw behandelend arts neemt de uitslagen van de meting met u door tijdens uw afspraak op de polikliniek of telefonische afspraak.

Meer informatie


Vragen?

Neem dan contact op. lees meer

Vragen?

Neem dan contact op via mijnRadboud. Of met:
 
Voor de patiënten van de afdeling AIG/infectieziekten:
Karin Grintjes, Verpleegkundig specialist. Tel: 06-52807931
E-mail: karin.grintjes@radboudumc.nl

Voor de patiënten van de afdeling MDL:
Postbus Hepatitis Maag-darm-leverziekten
E-mail: hepatitis.mdl@radboudumc.nl

Voor de patiënten van de afdeling MDL/Darmfalen:
Judith Beurskens, Verpleegkundig specialist. Tel: 06-52605994
E-mail: Judith.beurskens@radboudumc.nl


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet