Nadruk van het onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in meer complexe problemen, waarbij naast psychische klachten mogelijk ook een hersenaandoening of lichamelijke aandoening van invloed kan zijn op emoties, denken en doen. Bij een (neuro)psychologisch onderzoek ligt de nadruk meestal op cognitieve klachten, zoals concentratie- of geheugenproblemen. Op basis van dit onderzoek kunnen we informatie geven over de aard van de klachten en over samenhang met een hersenaandoening. Ook kunnen wij onderzoek doen naar het emotionele en sociale functioneren. Bijvoorbeeld hoe u omgaat met problemen of emoties. Inzicht hierin kan helpen om uzelf, uw situatie en problemen beter te begrijpen, zodat u er beter mee om kunt gaan of hieraan kunt werken in een behandeling.
Patiëntenzorg Onderzoeken Neuro-psychologisch onderzoek Psychiatrie

Wat is neuro-psychologisch onderzoek?

Met neuro-psychologisch onderzoek proberen wij uw klachten en problemen beter te begrijpen door deze grondig en betrouwbaar in kaart te brengen. lees meer

Wat is neuro-psychologisch onderzoek?

Doel van een neuro-psychologisch onderzoek is het beter begrijpen van uw klachten en problemen, door deze grondig en op een betrouwbare wijze in kaart te brengen. Op basis daarvan krijgt u meer inzicht in uw problemen en kunnen wij onderbouwde adviezen geven voor verdere behandeling en begeleiding. Om ervoor te zorgen dat de adviezen goed aansluiten, kijken we niet alleen naar de klachten of het probleem. Wij zien u als mens met sterkere en minder sterke eigenschappen, die worden beïnvloed door omgeving, aanleg, leergeschiedenis en het lichamelijk functioneren.


Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatiegesprek en een test. Deze test vindt op een andere dag plaats. lees meer

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatiegesprek en een testafname, die op een andere dag plaatsvindt. De testafname kan bestaan uit opdrachten met pen en papier, computertaken en/of het invullen van vragenlijsten. Wij gebruiken testen en methoden die zo goed mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. Na de analyse van alle gegevens worden de resultaten in een gesprek met u doorgenomen en volgt er een verslag.


Nadruk van het onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in meer complexe problemen, waarbij naast psychische klachten mogelijk ook een hersenaandoening of lichamelijke aandoening van invloed kan zijn op emoties, denken en doen. lees meer

Aandoeningen

  • Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen.

    lees meer


Behandelingen

  • In ACT leert u zich te richten op zaken die u op directe wijze kunt beïnvloeden.


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet