Over obductie

Kort na het overlijden van een familielid of naaste kan het gebeuren dat de arts vraagt of u instemt met het verrichten van een obductie. lees meer

Over obductie

Kort na het overlijden van een familielid of naaste kan het gebeuren dat de arts vraagt of u instemt met het verrichten van een obductie. Een obductie, ook wel een sectie of postmortaal-onderzoek genoemd, wordt alleen uitgevoerd als de nabestaanden hiervoor toestemming geven. Hier leest u wat een obductie precies inhoudt, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u daarmee altijd terecht bij de behandelend arts of bij de arts die u om toestemming heeft gevraagd.
 

Afdeling Pathologie

Wij onderzoeken het ontstaan en verloop van ziektes. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. lees meer

Wat is obductie?

Een obductie is een uitvoerig medisch chirurgisch onderzoek door een patholoog. Dit is een arts die is gespecialiseerd in het onderzoek van organen en weefsels. lees meer

Wat is obductie?

Een obductie is een uitvoerig medisch chirurgisch onderzoek door een patholoog. Dit is een arts die is gespecialiseerd in het onderzoek van organen en weefsels. De patholoog voert de obductie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Net als bij een operatie wordt er een opening naar de inwendige organen gemaakt. De patholoog onderzoekt de inwendige organen en neemt kleine stukjes weefsel van de organen af die later onder de microscoop onderzocht worden. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij weefsel van levende patiënten. Na afname van de kleine stukjes weefsel worden alle organen teruggeplaatst. In uitzonderlijke gevallen plaatsen we een orgaan niet terug omdat het onderzoek om technische redenen pas later kan plaatsvinden. De behandelend arts vraagt hiervoor uw toestemming. Na de obductie sluiten we de Y-snede met hechtingen. Dit gebeurt zodanig dat er na het aankleden van de overledene niets te zien is. Na een obductie kan een normale opbaring plaatsvinden in een rouwkamer of woonhuis.

Toelichting afbeelding: A en B zijn de schouders en C is de onderbuik

Hersenobductie

We maken onderscheid tussen lichaam- en hersenobductie. Voor hersenobductie vraagt de behandelend arts apart uw toestemming. Bij een hersenobductie wordt één snede gezet aan de achterkant van het hoofd. De snede loopt van achter het oor over de kruin tot achter het andere oor. Als uw familielid haargroei heeft of opgebaard wordt op een diep kussen, dan is hier na obductie bijna niets meer van te zien. De hersenen worden niet teruggeplaatst omdat onderzoek om technische redenen pas later kan plaatsvinden. De arts informeert u hier over.

Gedeeltelijke lichaamsobductie

Soms kunnen we een gedeeltelijke lichaamobductie doen. Hierbij gebruikt de patholoog maar één kleine snede. U kunt, in overleg met de arts, besluiten een obductie te beperken tot één orgaan. Ook kunnen we het onderzoek soms beperken tot één of enkele puncties waarbij hele kleine stukjes weefsel met een naald worden verwijderd. Zo’n onderzoek levert niet zoveel informatie op als een volledige obductie, maar kan toch nuttig zijn. Het gaat hier meestal over zeer specifieke situaties. De arts kan u hierover verder informeren.

CT-scan

Soms is een CT-scan van de overledene van extra waarde voor een obductie. lees meer

CT-scan

Soms is een CT-scan van de overledene van extra waarde voor een obductie. In dat geval wordt ook hiervoor apart om uw toestemming gevraagd.

Waarom is obductie belangrijk?

Obductie is een onmisbaar middel om de kwaliteit van het medisch handelen te bewaken. Het doel is het vinden van een medische verklaring voor het ziekteverloop en het overlijden. lees meer

Waarom is obductie belangrijk?

Obductie is een onmisbaar middel om de kwaliteit van het medisch handelen te bewaken. Het doel is het vinden van een medische verklaring voor het ziekteverloop en het overlijden. Hierdoor krijgen de behandelend artsen meer inzicht in de oorzaken van de aandoening waaraan de overledene heeft geleden. Soms levert een obductie belangrijke informatie op voor familieleden, bijvoorbeeld over erfelijke afwijkingen. Een obductie heeft ook een belangrijke rol in de opleiding van artsen.

Wanneer moet een obductie gebeuren?

De obductie kan het beste kort na het overlijden gebeuren. lees meer

Wanneer moet een obductie gebeuren?

De obductie kan het beste kort na het overlijden gebeuren. Dan is de verkregen informatie het meest betrouwbaar en is het beste resultaat van het onderzoek te verwachten. Daarom vindt de obductie liefst binnen 24 uur na het overlijden plaats. In het Radboudumc bij voorkeur op de eerstvolgende werkdag. In uitzonderingsgevallen is een termijn van 2 à 3 dagen bespreekbaar.
 

De uitslag

De obductie zelf duurt enkele uren. Na ongeveer 8 weken is het onderzoek geheel afgerond en heeft de behandelend arts het definitieve rapport. lees meer

De uitslag

De obductie zelf duurt enkele uren. Daarna wordt de overledene teruggebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. Vanuit het mortuarium wordt uw familielid naar huis of naar een ander rouwcentrum gebracht. Het volledige onderzoek is dan nog niet klaar, maar voor een voorlopige uitslag kunt u binnen een dag na de obductie bij de behandelend arts terecht. Na ongeveer 8 weken is het onderzoek geheel afgerond en heeft de behandelend arts het definitieve rapport. U kunt, als u dat wilt, vanaf dat moment de uitkomst van het onderzoek met de behandelend arts bespreken. Het is praktisch om hiervoor vanuit de familie een contactpersoon aan te wijzen.

 

Toestemming en bezwaar

Voor het verrichten van een obductie is toestemming van de familie nodig. De enige uitzondering is als een lichaam niet vrijgegeven wordt. lees meer

Toestemming en bezwaar

Kan obductie zonder uw toestemming?

Voor het verrichten van een obductie is altijd toestemming van de familie nodig. Als blijkt dat de familie bezwaar heeft tegen lichaam- of hersenobductie, dan respecteren we dit bezwaar volledig.

Op deze regel is slechts één uitzondering: dat is als een lichaam niet vrijgegeven wordt. In dat geval kan op last van de officier van justitie een gerechtelijke obductie worden verricht. Dit onderzoek vindt niet in het Radboudumc plaats.
 
  • Medewerkers
  • Intranet