Patiëntenzorg Onderzoeken Sneldiagnostiek bij longkanker

Wat houdt sneldiagnostiek in?

In overleg met uw huisarts of behandelend arts bent u verwezen naar de polikliniek Longziekten van het Radboudumc. Als bij u een afwijking op de röntgenfoto is gezien kunnen we een aantal onderzoeken versneld doen. U krijgt dan op 1 dag verschillende onderzoeken waarna we een vervolgplan maken.

Sneldiagnostiek

De sneldiagnostiek longoncologie in het Radboudumc vindt plaats op woensdag of donderdag. Op één van deze dagen heeft u de volgende onderzoeken en gesprekken.
 • U mag voor de CT-scan vanaf 1 uur vóór het onderzoek niets eten of drinken. Wij verzoeken u dringend om van tevoren alleen licht te ontbijten.

  lees meer


 • Longfunctieonderzoek

  Bij een longfunctieonderzoek ademt u via een mondstuk in een apparaat, waarbij de neus wordt dichtgehouden met een klemmetje.

  De volgende onderzoeken zijn voor u afgesproken: 

  Flow-volume onderzoek/spirogram

  Bij dit onderzoek wordt met behulp van een spirometer (longfunctieapparaat) bepaald hoeveel u in één seconde in en uit kunt ademen. U moet een aantal keren maximaal uit- en inademen en daarna doet u dit zo snel en krachtig mogelijk. Het onderzoek duurt 20 minuten. 

  Diffusie

  Dit onderzoek is bedoeld om de capaciteit te meten, waarmee de longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed. Vanuit een apparaat ademt u zo diep mogelijk een gasmengsel van zuurstof en een heel klein beetje koolmonoxide in. Vervolgens houdt u deze ingeademde lucht 10 seconden vast. Daarna blaast u weer uit in het apparaat. 

  SpiroNose

   Met de SpiroNose meten we vrijwel alle stoffen die in uw uitademingslucht zitten. Het is een apparaat dat aangesloten zit op onze gebruikelijke longfunctieapparatuur. Via een mondstuk en een neusklem sluiten we u aan op de apparatuur. U wordt gevraagd eerst rustig te ademen en daarna zo diep mogelijk in te ademen. Deze adem moet u 5 tellen vasthouden en daarna ademt u weer rustig uit.
  Voordat u aan de test kunt beginnen, beantwoordt u samen met de longfunctieanalist een aantal vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over medicatie die u gebruikt, allergieën en wanneer u voor het laatst gegeten en gedronken hebt.
  Alles bij elkaar duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten.

Uw schema

U krijgt een brief via e-mail of post waarin het schema staat van de onderzoeken en gesprekken die u op woensdag of donderdag krijgt.

Begeleiding

We raden u aan om begeleiding mee te nemen tijdens de onderzoeken, bijvoorbeeld uw partner, een familielid, een goede vriend of een kennis. Wij verzoeken u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs) en uw meest recente medicijnlijst mee te brengen.

Voorlopige uitslag

Aan het einde van de eerste dag krijgt u de voorlopige uitslag van de CT- scan en het longfunctieonderzoek. De longarts bespreekt dan ook direct met u het eventuele vervolgplan en welke vervolgonderzoeken nodig zijn. lees meer

Voorlopige uitslag

Aan het einde van de eerste dag krijgt u de voorlopige uitslag van de CT- scan en het longfunctieonderzoek. De longarts bespreekt dan ook direct met u het eventuele vervolgplan en welke vervolgonderzoeken nodig zijn. Na het afronden van deze vervolgonderzoeken komt u terug op de poli voor een uitslaggesprek. Dit is over het algemeen na 2 weken. Voor dit uitslaggesprek is het fijn als u weer iemand meeneemt ter begeleiding.

Weten­schappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis te verwerven en betere behandelmethoden te ontwikkelen. lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis te verwerven en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Dit komt de patiënt ten goede. Zowel de medici als de Raad van Bestuur zien er nauwgezet op toe dat het wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier gebeurt. Hiervoor zijn strikte normen opgesteld.
Bij wetenschappelijk onderzoek maakt men vaak gebruik van gegevens die bij de behandeling van patiënten zijn verzameld. Meestal gebeurt dit anoniem. Dit betekent dat de onderzoeker niet weet om welke patiënten het gaat. Anoniem onderzoek mag zonder uw toestemming worden gedaan. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor dit gecodeerde onderzoek, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.
In het kader van behandeling neemt men regelmatig lichaamsmateriaal, zoals bloed, sputum of weefsel, af. Meestal blijft er wat restmateriaal over dat kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft u bezwaar tegen dit gebruik dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. In sommige gevallen is het voor onderzoek noodzakelijk dat de onderzoeker weet om welke patiënt het gaat. Voor deelname aan dergelijk onderzoek hebben we uw toestemming nodig. De keuze is aan u: instemmen met deelname aan onderzoek of weigeren. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling.
 

Contact

Neem bij verhindering zo snel mogelijk contact met ons op. Met vragen kunt u telefonisch bij de casemanager terecht. lees meer

Contact

Verhindering

Neem bij verhindering zo snel mogelijk contact op met de casemanager sneldiagnostiek longoncologie 06-46 25 41 71 of met de polikliniek Longziekten: (024) 361 45 79.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd telefonisch stellen aan de casemanager sneldiagnostiek longoncologie, die u op woensdag of donderdag begeleidt. Het telefoonnummer is 06 – 46 25 41 71 (dinsdag, woensdag en donderdag).
 
 • Medewerkers
 • Intranet