Op de afdeling

Afdelingsteam

Het afdelingsteam bestaat uit artsen, arts-assistenten, coassistenten, physician assistants, verpleegkundigen en stagiaires. De verpleegkundige is hierin uw aanspreekpunt. Verder werken er op de afdeling secretaresses, voedingsassistenten, interieurverzorgers, diëtistes, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en een geestelijk verzorger.

Artsenvisite

U hebt vrijwel dagelijks contact met de afdelingsarts. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling en een persoonlijk gesprek aanvragen met uw hoofdbehandelaar. Een persoonlijk gesprek met uw hoofdbehandelaar kan ook via de verpleegkundige geregeld worden.

Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Beweging

Over de afdeling

De verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Beweging is een samenwerking van de verpleegafdelingen van KNO, MKA, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie.

lees meer

Over de afdeling

Verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Beweging is een verpleegafdeling waar de volgende specialismen zowel medisch als verpleegkundig met elkaar samenwerken: 

 • Traumachirurgie
 • Plastische Chirurgie
 • Keel-,  Neus- en Oorheelkunde (KNO)
 • Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
 • Orthopedie

De verpleegafdeling bestaat uit 3 verpleegkundige teams (Orthopedie, Traumachirurgie, KNO/MKA/Plastische Chirurgie), waarbij de verpleegkundigen regelmatig gebruikmaken van elkaars expertise. 


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 2
Route: 737

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 2 en volg route 737

Contact Verpleegafdeling C2

Luister het volledige keuzemenu af om doorverbonden te worden met de juiste afdeling.
(024) 361 40 14

Op de afdeling


Dag van opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse bij de ontvangstbalie. Zij controleert een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd zijn in het dossier.

lees meer

Dag van opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse bij de ontvangstbalie. Zij controleert  een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd zijn in het dossier.
 
U kunt zich melden bij de ontvangstbalie. Zorg ervoor dat u onderstaande zaken bij u hebt:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een medicatielijst van uw apotheek met daarop de medicijnen die u gebruikt;
 • uw huidige medicijnen, genoeg voor één dag;
 • telefoonnummers van uw familie en/of kennissen, die als contactpersoon fungeren;
 • gegevens van uw thuiszorgorganisatie, mits u hiervan gebruikmaakt;
 • een dieetlijst, mits u zich aan een dieet dient te houden.

Daarna zal een verpleegkundige u meenemen naar de kamer waar u voorbereid wordt op de operatie. Dit houdt in dat u wederom enkele vragen wordt gesteld, de premedicatie krijgt en eventueel wordt er bloed afgenomen. Het is mogelijk dat u na de operatie naar een andere kamer wordt gebracht. In dat geval worden uw eigendommen in een afgesloten box en afgesloten kast bewaard tot na de operatie.
 


Op de afdeling

De dagen op de afdeling verlopen verschillend, alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging, krijgt. 

lees meer

Kamerindeling

De afdeling beschikt over éénpersoonskamers, vierpersoonskamers en tweepersoonskamers. 

Lees meer

Kamerindeling

De afdeling beschikt over éénpersoonskamers, vierpersoonskamers en tweepersoonskamers. Mannen en vrouwen worden verpleegd op één kamer. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige, zodat hij of zij kan kijken of er een oplossing is.


Bezoektijden

Op de verpleegafdeling Orthopedie, Traumachirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie kunt u van 11.00 tot 21.00 terecht. Wij kunnen van deze tijden afwijken als dit beter is voor het herstel van onze patiënten en bij medische of verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zullen dit dan aangeven.

Ontslag in zicht

Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat van de verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Bewegen?

lees meer

Betrokken specialismen


Traumachirurgie in het Traumacentrum

Jaarlijks behandelen we in samenwerking met andere specialismen in het Radboudumc meer dan 500 ernstige gewonde traumapatiënten.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van de botten, gewrichten, spieren en pezen. Dit doen we met en zonder operatie. Orthopedie behandelt onder andere patiënten met artrose van het heup- of kniegewricht, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet