Na de diagnose

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook milde geheugenproblemen die vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen zijn.

Hiervoor zijn groepsbehandelingen mogelijk. Ook is er een zelfhulpboek "Help me even herinneren" inclusief dvd. Het boek geeft uitleg over milde geheugenproblemen en alles wat met het geheugen te maken heeft en beschrijft in heldere taal:

 • mogelijke oorzaken;
 • toekomstperspectieven;
 • praktische tips;
 • omgaan met de gevolgen van milde geheugenproblemen.

Behandeling en ondersteuning

Is er sprake van dementie, dan wordt behandeling en ondersteuning ingezet. Behandeling start altijd met het geven van informatie over wat er gevonden is.
Daarna worden medicatie of niet-medicamenteuze behandelvormen, zoals bijvoorbeeld ergotherapie thuis, ingezet.

Opvang

Naar schatting krijgt een derde van alle dementiepatiënten in Nederland een of andere vorm van verpleeghuiszorg. Een deel van de patiënten kan meedoen met wetenschappelijk onderzoek.

Afdelingen Geriatrie Radboudumc Alzheimer centrum

Over onze zorg

Dementie is een chronisch progressieve aandoening en heeft grote invloed op het leven van patiënt én mantelzorger.

lees meer

Over onze zorg

Dementie is een chronisch progressieve aandoening en heeft grote invloed op het leven van patiënt én mantelzorger. Soms heeft de patiënt zelf geen klachten maar heeft de omgeving vragen over wat er aan de hand is. Deze onduidelijkheid kan veel verwarring opleveren. Op het geheugendagcentrum Geriatrie wordt diagnostiek uitgevoerd naar geheugenklachten. 

Een ander onderdeel van de diagnostiek is het helder krijgen van vragen van de mantelzorger en het bepalen van de belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorger. Dit wordt zorgdiagnostiek genoemd. De belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorg is weer bepalend voor het moment van opname van een patiënt in een instelling.

Het Radboudumc Alzheimer Centrum en het geheugendagcentrum Geriatrie stimuleren de best mogelijke zorg voor Alzheimerpatiënten door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen. Ook het gebruik van bestaande zorgprogramma’s met bewezen gunstige effecten op mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt aangespoord.

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten kunnen zich laten onderzoeken op het geheugendagcentrum Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts.

lees meer

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten kunnen zich laten onderzoeken op het geheugendagcentrum Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts.

Op het geheugendagcentrum worden mensen met geheugenklachten onderzocht door meerdere specialisten:

 • klinisch geriater
 • psycholoog
 • neuroloog (zonodig)
 • psychiater (zonodig)

Om tot een diagnose te komen volgt:

 • lichamelijk onderzoek,
 • neuropsychologisch onderzoek, en
 • laboratoriumonderzoek

Zorgdiagnostiek

Naast diagnostiek vindt er op het geheugendagcentrum ook zorgdiagnostiek plaats. Met mantelzorger(s) en/of familie wordt gesproken over de problemen van de patiënt en de belasting die de mantelzorger(s) en/of familie zelf ervaart.

Tijdsbesteding

Het bezoek aan het geheugendagcentrum bestaat uit één dagdeel, in de ochtend of de middag. Elke nieuwe patiënt wordt in een multidisciplinair overleg besproken, waarna mogelijk aanvullend onderzoek plaatsvindt.


Na de diagnose

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook milde geheugenproblemen die vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen zijn.

lees meer

Maud Graff, Nederlands eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie

6 september 2018

Maud Graff is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De leerstoel - de eerste in Nederland - wordt gefinancierd door Ergotherapie Nederland.

lees meer

Nuttige adressen

Vind hier andere Alzheimer centra en allerlei andere informatie over en rond Alzheimer.

lees meer

Nuttige adressen

Andere Alzheimer Centra:

Algemene informatie over de ziekte van Alzheimer:

Regionale informatie:

Meer informatie:


Alzheimer Wetenschap uitgelicht

We worden gemiddeld steeds ouder, maar dat betekent ook dat de kans op Alzheimer toeneemt: hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op deze aandoening.

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar ons Alzheimer centrum voor diagnostiek?

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar ons Alzheimer centrum voor diagnostiek?

U kunt de uw patiënt op verschillende manieren aanmelden:


GOUDmantel Inspiratiegids voor en door (oud)mantel­zorgers

Binnen het GOUDmantel project gaan wij uit van de waardevolle kennis en ervaringen die (oud)mantelzorgers hebben. Het delen van deze expertise kan voor anderen ondersteuning en inspiratie bieden.

lees meer

GOUDmantel Inspiratiegids voor en door (oud)mantel­zorgers

Binnen het GOUDmantel project gaan wij uit van de waardevolle kennis en ervaringen die (oud)mantelzorgers hebben. Het delen van deze expertise kan voor anderen ondersteuning en inspiratie bieden.
 
Een inspiratiegids is nu beschikbaar waar creatieve ideeën van mantelzorgers en oud-mantelzorgers in beschreven staan. Zij hebben praktische problemen genoemd waar ze tegenaan liepen in de zorg voor hun naasten met dementie en hoe ze hiermee om zijn gegaan. Dit leverde veel creatieve oplossingen op! We delen enkele mooie voorbeelden met u en geven gouden tips mee.

Aangezien we veel voorbeelden ontvangen hebben, staan nog meer creatieve ideeën beschreven in een aanvullende lijst.
 
Bij vragen, voor meer informatie of om eigen creatieve oplossingen te delen, kunt u contact opnemen via de e-mail.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit vergroot de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer.

lees meer

Wat doen wij?


Aan het woord Raymond Koopmans


Aan het woord Maud Graff


Aan het woord Jurgen Claassen

Onze mensen