Afdelingen Geriatrie Radboudumc Alzheimer centrum

Over onze zorg

Dementie is een chronisch progressieve aandoening en heeft grote invloed op het leven van patiënt én mantelzorger.

lees meer

Over onze zorg

Bij het geheugendagcentrum Geriatrie wordt diagnostiek uitgevoerd naar geheugenklachten. Een veel voorkomende aandoening die geheugenklachten kan geven is dementie. Dementie is een chronisch progressieve aandoening en heeft grote invloed op het leven van patiënt én mantelzorger. Soms heeft de patiënt zelf geen klachten maar heeft de omgeving vragen over wat er aan de hand is. Deze onduidelijkheid kan veel verwarring opleveren. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook milde geheugenproblemen die vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen zijn.

Een ander onderdeel van de diagnostiek is het helder krijgen van vragen van de mantelzorger en het bepalen van de belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorger. Dit wordt zorgdiagnostiek genoemd. De belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorg is weer bepalend voor het moment van opname van een patiënt in een instelling.

Het Radboudumc Alzheimer Centrum en het geheugendagcentrum Geriatrie stimuleren de best mogelijke zorg voor Alzheimerpatiënten door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen en evalueren. Ook wordt advies gegeven over bestaande zorgprogramma’s met bewezen gunstige effecten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Meer informatie over het geheugendagcentrum vind je hier.


Contact

Secretariaat Radboudumc Alzheimer Centrum

024 361 67 72
contact

Help mee

Als je geheugenklachten krijgt, kan dat enorme impact hebben: op jezelf én op je omgeving. Je wilt weten wat de oorzaak is, of er behandeling mogelijk is. En, hoe blijf je zelfredzaam? Kun je nog gaan en staan waar je wilt? Blijven wonen waar je woont? In het Radboudumc Alzheimer Centrum houden we ons continu bezig met deze vragen om voor elke patiënt, hun geliefden en zorgverleners, antwoord te vinden. steun ons onderzoek

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten kunnen zich laten onderzoeken op het geheugendagcentrum Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts.

lees meer

Diagnostiek

Mensen met geheugenklachten kunnen zich laten onderzoeken op het geheugendagcentrum Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts.

Op het geheugendagcentrum worden mensen met geheugenklachten onderzocht door meerdere specialisten:

 • klinisch geriater
 • psycholoog
 • neuroloog (zonodig)
 • psychiater (zonodig)

Om tot een diagnose te komen volgt:

 • lichamelijk onderzoek,
 • neuropsychologisch onderzoek, en
 • laboratoriumonderzoek

Zorgdiagnostiek

Naast diagnostiek vindt er op het geheugendagcentrum ook zorgdiagnostiek plaats. Met mantelzorger(s) en/of familie wordt gesproken over de problemen van de patiënt en de belasting die de mantelzorger(s) en/of familie zelf ervaart.

Tijdsbesteding

Het bezoek aan het geheugendagcentrum bestaat uit één dagdeel, in de ochtend of de middag. Elke nieuwe patiënt wordt in een multidisciplinair overleg besproken, waarna mogelijk aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Meer informatie over het geheugendagcentrum vindt u hier.


Na de diagnose

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook milde geheugenproblemen die vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen zijn.

lees meer

Na de diagnose

Behandeling en ondersteuning

Milde geheugenproblemen zijn vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen. Hiervoor zijn groepsbehandelingen mogelijk. Ook is er een zelfhulpboek "Help me even herinneren" inclusief dvd. Het boek geeft uitleg over milde geheugenproblemen en alles wat met het geheugen te maken heeft en beschrijft in heldere taal:

 • mogelijke oorzaken;
 • toekomstperspectieven;
 • praktische tips;
 • omgaan met de gevolgen van milde geheugenproblemen.

Is er sprake van dementie, dan wordt behandeling en ondersteuning ingezet. Behandeling start altijd met het geven van informatie over wat er gevonden is.
Daarna worden medicatie of niet-medicamenteuze behandelvormen, zoals bijvoorbeeld ergotherapie thuis, ingezet.

Opvang

Naar schatting krijgt een derde van alle dementiepatiënten in Nederland een of andere vorm van verpleeghuiszorg.

Onderzoek

Een deel van de patiënten kan meedoen met wetenschappelijk onderzoek. Kijk hier voor meer informatie over lopende onderzoeken.


DementieNet boekje

Bekijk hier het boekje dat DementieNet heeft uitgegeven eind 2021. 'Eerstelijns zorgnetwerken voor ouderen: feiten en verhalen'. bekijk

Nuttige adressen

Vind hier andere Alzheimer centra en allerlei andere informatie over en rond Alzheimer.

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar ons Alzheimer centrum voor diagnostiek?

lees meer

Voor verwijzers

Bent u huisarts of specialist buiten onze regio en wilt u een patiënt verwijzen naar ons Alzheimer centrum voor diagnostiek?

U kunt de uw patiënt op verschillende manieren aanmelden:


Wetenschap­pelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg is een groot deel van ons centrum toegewijd aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit vergroot de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer.

lees meer

Wat doen wij?


Aan het woord Raymond Koopmans


Aan het woord Maud Graff


Aan het woord Jurgen Claassen

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet