Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit

Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam. Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht. Het biologisch geslacht zijn de geslachtsdelen waar mee iemand geboren is. Er zijn ook mensen, die geboren worden met een variatie in het biologische geslacht. Bij hen is na de geboorte niet altijd duidelijk of er sprake is van een jongen of een meisje. Dit noemen we ook wel intersekse. Hoe iemand uiting geeft aan de genderidentiteit noemen we genderexpressie. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met hoe iemand zich kleedt of hoe iemand zich gedraagt. Dat kan ’typisch meisje’ of  ’typisch jongen’ zijn maar hierin zijn allerlei variaties mogelijk. Iemand bepaalt zelf wat bij diegene past.

Binnen ons expertisecentrum is iedereen welkom ongeacht de genderidentiteit, biologisch geslacht en genderexpressie. Als iemand zich geen man of vrouw voelt, spreken we van non-binair. Non-binaire personen voelen zich een beetje jongen/man en meisje/vrouw, of juist geen van beiden. Of zij voelen zich soms jongen/man en soms meisje/vrouw. Dit heet genderfluïde. Iemand ‘vloeit’ als het ware van de ene naar de andere genderidentiteit. Anderen voelen zich geen jongen/man maar ook geen meisje/vrouw. Zij voelen zich genderloos en of agender.

Omdat iedere persoon zich anders voelt en anders gedraagt, uit ook iedereen dit anders. Bij het Radboudumc kunnen non-binaire of gender neutrale personen terecht. In overleg krijgen zij de begeleiding die zij willen. Wij bieden altijd zorg op maat: we kijken wie u bent en wat u nodig heeft en daar stemmen we onze begeleiding op af.

Ontdekken van je gender

klik op de afbeelding voor een groter formaat 

Gender is iets waarvan iedereen denkt dat ie het snapt, maar voor de meesten is het ingewikkeld. Gender is niet binair, het is niet of/of. Vaak is het en/en. Een beetje hiervan en een beetje daarvan. 

Expertisecentra Geslacht & Gender

Over het expertisecentrum

Met een kundig multidisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.

lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc heeft een lange traditie in de zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling en is al jarenlang een (inter-)nationaal erkend expertisecentrum voor Disorders/Differences in Sex Development (DSD). Sinds 1 maart 2020 is het Radboud DSD centrum uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Binnen het Radboudumc expertisecentrum Geslacht & Gender verlenen wij zorg aan:

 • Mensen met variaties in de geslachtelijke ontwikkeling
 • Mensen met vragen over genderidentiteit

Met een kundig mulitdisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling. Hoewel DSD, genderdysforie en transseksualiteit verschillende entiteiten zijn, zit er veel overlap in begeleiding, expertise en behandeling.

We spreken over genderdysforie wanneer iemand het idee heeft dat het geslacht waarmee hij/zij geboren is niet past bij wie hij/zij is of hoe hij/zij wil zijn. Het aantal mensen met genderdysforie dat in Nederland specialistische hulp en begeleiding zoekt is de laatste jaren fors gestegen. We begeleiden kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met genderdysforie.

Het Radboud expertisecentrum Geslacht & Gender is onder andere gespecialiseerd in:


Contact

Rianne Luiten-Bruijs
Secretaresse

naar pagina

Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Onze expertise


Variaties in de geslachtelijke ontwikkeling DSD

Wij zijn gespecialiseerd in stoornissen of variaties in de geslachtelijke, chromosomale en gonadale (geslachtsklier) ontwikkeling. DSD staat voor Disorders/Differences in Sex Development. lees meer

Transgenderzorg

Wanneer iemand het idee heeft dat het geslacht waarmee hij/zij geboren is niet past bij wie hij/zij is of hoe hij/zij wil zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op iemand afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we daarbij. lees meer

Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit

Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam. Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht. Het biologisch geslacht zijn de geslachtsdelen waar mee iemand geboren is. Er zijn ook mensen, die geboren worden met een variatie in het biologische geslacht.

lees meer

Met wie krijgt u te maken?

Binnen het expertisecentrum Geslacht & Gender krijgt u te maken met zorgverleners uit verschillende medische disciplines. lees meer

Met wie krijgt u te maken?Orphacodes

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. lees meer

Orphacodes

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen en condities/variaties officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van DSD. We doen dit om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is altijd vrijblijvend. Als u niet wilt meedoen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Biobank Radboud Expertise­centrum Geslacht & Gender

In de Biobank Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (REG&G) verzamelen we lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Onderwijs

Binnen ons Radboudumc Expertisecentrum vinden we het belangrijk om kennis te delen. We verzorgen onderwijs voor studenten, coassistenten, artsen in opleiding, medisch specialisten, verpleegkundigen, (kinder)verpleegkundigen in opleiding en gespecialiseerde verpleegkundigen in opleiding. lees verder

Onderwijs

Binnen ons Radboudumc Expertisecentrum vinden we het belangrijk om kennis te delen. We verzorgen onderwijs voor studenten, coassistenten, artsen in opleiding, medisch specialisten, verpleegkundigen, (kinder)verpleegkundigen in opleiding en gespecialiseerde verpleegkundigen in opleiding. Daarmee dragen we bij aan de onderwijsblokken:

 • Studie geneeskunde (bachelor en master)
 • Artsen in opleiding
 • Verpleegkundigen in opleiding
 • Studie psychologie
 • Postacademisch onderwijs geneeskunde
 • (Kinder)verpleegkundige in opleiding
 • Gespecialiseerde verpleegkundige in opleiding

Team Geslacht & Gender

 • Medewerkers
 • Intranet