Over expertisecentra in het Radboudumc

In onze expertisecentra en expertisecentra voor zeldzame aandoeningen werken deskundigen die veel weten over een bepaald ziektebeeld; over de juiste diagnose, de beste behandeling, de juiste begeleidingen, (na)zorg en wetenschappelijk onderzoek.

In onze expertisecentra is bijzondere kennis en kunde aanwezig, die we ook delen buiten onze eigen organisatie. We bieden complexe multidisciplinaire zorg voor zeldzame aandoeningen, verzorgen onderwijs en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er in nauw overleg met de patiëntenverenigingen gekeken hoe de patiëntenzorg verder kan worden verbeterd. Onze expertisecentra hebben een regionale en/of landelijke functie.

De belangrijkste taken van onze expertisecentra zijn:

  • Leveren van hoogwaardige patiëntenzorg voor zelfs de meest complexe patiëntengroepen.
  • Verzamelen, bundelen en vergroten van aanwezige kennis en kunde, onder meer door wetenschappelijk onderzoek.
  • Bevorderen/delen van kennis aan anderen in de regio en daarbuiten.
  • Coördineren van zorg en behandeling intern, maar juist ook extern tot ver buiten de eigen regio.
  • Leidende/vooraanstaande rol spelen op de bovengenoemde vier taken op landelijk niveau.

Over expertisecentra in het Radboudumc

Het Radboudumc herbergt 'expertisecentra' en 'expertisecentra voor zeldzame aandoeningen'. Hier werken deskundigen die veel weten over een bepaald ziektebeeld; over de juiste diagnose, de beste behandeling, de juiste begeleidingen, (na)zorg en wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Voor mensen met een zeldzame ziekte kan het moeilijk zijn om gerichte hulp te krijgen bij de diagnose en behandeling van hun aandoening. Voor deze groep patiënten is het belangrijk dat er expertisecentra zijn waar professionals met de juiste expertise samenwerken om de best mogelijke zorg te bieden.

bekijk pagina

Radboudumc Expertise­centrum voor Parkinson en Bewegings­stoornissen

Ons centrum is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson, een parkinsonisme of een zeldzame of erfelijke bewegingsstoornis. Onze experts maken zich hard voor uw zorg, een persoonlijke begeleiding en een behandeling volgens de meest recente inzichten.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Bekkenbodem­centrum Isabella

Het bekkenbodemcentrum Isabella is het gespecialiseerde kennis- en behandelcentrum voor bekkenbodemklachten. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg

We zijn gespecialiseerd in de behandeling van meervoudige of levensbedreigende verwondingen en brandwonden bij kinderen en hebben aandacht voor de invloed die een ongeval kan hebben op het kind en gezin.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Late Effecten na Kanker

Het expertisecentrum Late Effecten na Kanker is een expertisecentrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen en bestaat uit de poli LATER, LATER-SCT en BETER.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Geslacht & Gender

Het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender houdt zich bezig met stoornissen/variaties van de geslachtelijke en/of geslachtschromosomale differentiatie.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Wondexpertise­centrum (RUWEC)

Het Radboud Wondexpertisecentrum (RUWEC) is een topkenniscentrum rondom patiënten met complexe wonden. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor MRI prostaat

Het expertisecentrum voor MRI Prostaat is in 2011 opgericht om topzorg te bieden op het gebied van diagnose van prostaatkanker.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Mindfulness

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Mindfulness is gespecialiseerd in de toepassing en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-based interventies in de gezondheidszorg en daarbuiten.

lees meer

Regionaal Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde coördineert binnen de regio de specialistische zorg aan patiënten met complexe ziekten, onderzoek en opleiding. Hiervoor werken we samen met alle relevante zorgverleners en organisaties uit de regio.


Expertisecentrum Ontwennen van Beademing

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Q-koorts Expertisecentrum

Het Radboudumc behandelt sinds 2008 patiënten met (gecompliceerde) Q-koorts. Inmiddels hebben we veel kennis verworven op het gebied van Q-koorts. lees meer

Europese referentie­netwerken

ERN’s zijn virtuele netwerken van Europese zorgverleners. Ze richten zich op het aanpakken van complexe of zeldzame ziekten of aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet