Op deze pagina vind je actuele informatie en nieuws voor docenten. Zo ben je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen en het laatste nieuws.


Nieuwsalert

Wil je altijd automatisch op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor docenten? Ga naar het blok "Nieuws" en klik op "bekijk alles". Linksboven kun je een e-mailalert instellen.

Contact

Vragen?
Algemene vragen kun je stellen via het loket.
contact

Hybride onderwijs Wat zijn jouw wensen?

Binnenkort komt er een survey over digitaal onderwijs, waarin jij als docent ook jouw ervaringen en wensen kenbaar kunt maken. lees meer

Hybride onderwijs Wat zijn jouw wensen?

Met man en macht is afgelopen jaar het onderwijs (grotendeels) van fysiek naar digitaal omgezet. Ook al was het soms lastig en bleek niet elk type onderwijs even geschikt, zijn er toch veel mooie en nieuwe onderwijsvormen ontstaan. Nu de druk op de zorg (hopelijk) laag blijft en we de komende maanden weer meer fysiek onderwijs gaan geven, willen we onderzoeken welke digitale innovaties we in ons onderwijs willen behouden.

Werkgroep

Landelijk is er inmiddels op diverse plekken onderzoek naar digitaal onderwijs in covidtijd gedaan. Ook binnen onze universiteit en faculteit zijn inventarisaties gemaakt. Het OMT-1 gaat in het najaar een werkgroep instellen die deze onderzoeken en inventarisaties bundelt en analyseert. En op basis daarvan aanbevelingen doet over het toekomstige onderwijs en de bijbehorende inrichting van de onderwijsfaciliteiten.

Wat zijn jouw wensen?

Binnenkort komt er een survey over digitaal onderwijs, waarin jij als docent ook jouw ervaringen en wensen kenbaar kunt maken. Deze nemen we graag mee in onze aanbevelingen.


Digitale ontwikkelingen

De laatste digitale ontwikkelingen rondom whiteboards, Brightspace en een nieuwe tool voor didactische werkvormen lees je hieronder. lees meer

Digitale ontwikkelingen

Digitale whiteboards

Onlangs is een inventarisatie gedaan met vertegenwoordigers van alle opleidingen over de behoefte van het gebruik van digitale brainstorm- en whiteboardapplicaties. Samen met Radboud Health Innovation Labs wordt nu gekeken naar de uitrol van Mural; een applicatie met veel funcionaliteiten om whiteboards op te zetten. Daarnaast beogen we Padlet als basispakket te ontsluiten. Deze applicatie kan snel en eenvoudig ingezet worden. 

Mailnotificatie Brightspace

In Brightspace kun je een notificatiemail ontvangen nadat er een nieuwe mededeling in een cursus is geplaatst. Mocht je dit willen, dan kun je zelf de instellingen aanpassen. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding

Virtual Classrooms

In Virtual Classroom in Brightspace kunnen vanaf heden 30 studenten hun webcam aanzetten. Je ziet jezelf in beeld, samen met (tenminste) negen andere personen die hun webcam aan hebben staan en spreken.

Voor meer informatie of hulp kun je contact opnemen met Dorothé van Tilburg: 1loket.rha@radboudumc.nl

Toegankelijkheid informatiesystemen

De Radboud Universiteit wil de toegankelijkheid van informatiesystemen verder verbeteren. Om die reden wordt (oa in Brightspace) per eind juli ReadSpeaker aangezet. Hiermee kunnen teksten in Brightspace worden voorgelezen. Zodra ReadSpeaker voor iedereen beschikbaar is, volgt er een aankondiging en handleiding op Teacher Tutorials

Radboud EDIT

Ben je op zoek naar didactische werkvormen die het beste passen bij wensen en ideeën van jouw onderwijsontwerp? Met behulp van Radboud EDIT vind je werkvormen passend voor blended onderwijs.


Nieuw: digitaal portal voor studenten

Vanaf het huidige collegejaar is er één digitale portal voor studenten; een centrale plek waar ze toegang hebben tot alle applicaties die ze gebruiken. lees meer

Nieuw: digitaal portal voor studenten

Vanaf het huidige collegejaar is er één digitale portal voor studenten; een centrale plek (landingspagina) waar ze toegang hebben tot alle applicaties die ze gebruiken en waar ze vragen kunnen stellen via een ticketsysteem. De vraag komt automatisch terecht bij bijvoorbeeld de Examencommissie of StIP.

In een later stadium wordt ook de informatie van de huidige website geplaatst in het portal. Zodat de studenten de informatie op één plek kunnen vinden.

 

 


Organisatie & Uitvoering van het onderwijs

Hieronder vind je informatie over de meest recente werkinstructies en handleidingen van applicaties en systemen die docenten gebruiken. Meer informatie

Organisatie & Uitvoering van het onderwijs

De meest recente informatie over de organisatie en uitvoering van onderwijs en de ondersteuning vind je op SharePoint Onderwijslogistiek

Hier staat informatie over de academische opleidingen GNK en BMW/BMS. Denk hierbij aan overzichten van coördinatoren, informatie over de roostering, evaluaties en werkinstructies om opleiding specifieke informatie uit de systemen te halen (bijvoorbeeld deelnemers- en presentielijsten).

Heb je geen toegang of mis je informatie? Stuur dan een e-mail naar producentencurriculum2015.rha@radboudumc.nl


  • Brightspace is de digitale leeromgeving. Het biedt veel mogelijkheden zoals discussiefora, formatief toetsen, een digitaal portfolio of het embedden van kennisclips.

    Bekijk de handleidingen van Brightspace

     


Vervanging roosterapplicatie Syllabus+

Het ‘Programma Optimale Onderwijsplanning’ houdt zich bezig met het stroomlijnen van de onderwijsplanning. Het heeft een brede insteek en richt zich onder andere op het vervangen van het roostersysteem, het verbeteren van de processen en het ontwikkelen van sturingsinformatie lees meer

Vervanging roosterapplicatie Syllabus+

Het ‘Programma Optimale Onderwijsplanning’ houdt zich bezig met het stroomlijnen van de onderwijsplanning voor het Radboudumc. Het heeft een brede insteek en richt zich onder andere op het vervangen van het roostersysteem, het verbeteren van de processen en het ontwikkelen van sturingsinformatie. Hierbij wordt steeds gezocht naar een balans tussen tevredenheid van studenten en docenten en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de uitvoering.

Vervanging roostersysteem Syllabus+

Een belangrijk onderdeel van het programma is de vervanging van de huidige roosterapplicatie Syllabus+. Dit begint met het voorbereiden en uitvoeren van een Europese aanbesteding. We trekken daarbij samen op met faculteiten van de Radboud Universiteit en andere diensten en streven naar één gezamenlijke aanbesteding en pakketselectie.

Er zijn verschillende themasessies geweest met roostercoördinatoren en andere gebruikers van de roosterapplicatie. In deze themasessies stond steeds een ander thema centraal waarbij werd opgehaald welke wensen er zijn rond de nieuwe roosterapplicatie. Deze input wordt vertaald naar een programma van eisen. Een ander belangrijk onderdeel van de aanbesteding is een gebruikerstest, waarbij wordt gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. Hiervoor zullen we, samen met faculteiten en diensten, testcases uitwerken. Ook daar zal de input van de themasessies worden gebruikt. De planning is dat het nieuwe roostersysteem per december 2022 gebruiksklaar is.

Jaarcyclus onderwijs- en tentamenplanning

Eén van de ambities van het programma is het komen tot een aantal gezamenlijke afspraken over de planning van het roosterproces. Om een goed beeld te krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen de faculteiten wordt momenteel in kaart gebracht wat de huidige werkwijze en afspraken bij het roosteren is. Hierbij wordt vooral gekeken naar de momenten in het proces waar verschillende actoren van elkaar afhankelijk zijn. Zoals bij het aanleveren van roosterinformatie, het roosteren zelf, het controleren van conceptroosters en het intekenen. Inmiddels is het proces voor alle faculteiten op hoofdlijnen in kaart gebracht. In de volgende stap worden de details van de processen verder uitgewerkt, samen met de faculteiten en de overige onderwijsaanbieders.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het programma of heb je vragen? Het programmateam is te bereiden via OptimaleOnderwijsplanning@ru.nl.
 


Agenda Radboud Teaching and Learning Centre (TLC)

Het Teaching & Learning Centre biedt iedere maand trainingen, inspiratiesessies of webinars. Bekijk de agenda en meld je aan.

naar de agenda

Agenda Radboud Teaching and Learning Centre (TLC)

TLC sessie onderwijsvisie: Studenten en docenten als collega's - 11 januari 2022

In de derde sessie uit deze reeks wisselen we van gedachten over de relatie tussen studenten en docenten, tussen doceren en leren. Met docenten én studenten kijken we naar onze onbewuste en bewuste opvattingen over elkaar en onze relatie met elkaar. Praat mee op 11 januari tussen 16.00-17.00 uur.

Meld je hier aan 

TLC-sessie: Onderwijs op activerende en verhalende wijze - 27 januari 2022

Een storyline approach in het onderwijs is een motiverende werkvorm waarbij studenten veel regie krijgen in de bestudering en uitwerking van een casus. Tijdens deze TLC-sessie delen Sandra Arntz en Simon Tans hun ervaring met deze vorm van lesgeven. Neem deel aan de sessie op 27 januari van 15.30-16.30 uur en ervaar hoe verhalend ontwerpen gebruikt kan worden om studenten te motiveren, eigenaarschap aan te wakkeren en samenwerking te oefenen.

Meld je hier aan

Onderwijsdagen 2022 - 21 t/ 25 maart 2021

Heb je een leuk idee voor een workshops of een andere suggestie? Laat het voor 14 januari weten


Radboudumc Health Academy leerkompas

Het leerkompas is de koers van ons onderwijs, opleiden en ontwikkelen. Op deze manier leiden we de health professional van de toekomst op. En onderscheiden we ons van andere medische faculteiten. bekijk leerkompas
  • Medewerkers
  • Intranet