Over het Radboudumc Onze impact in 2023

Terugblik op 2023

Hoe was het jaar 2023 voor het Radboudumc? We nemen u in vogelvlucht mee langs onze hoogtepunten.


Direct naarKerncijfers 2023

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

 

 


Impact 2023

Op deze webpagina leest u welke impact het Radboudumc in 2023 heeft gehad.

Strategische thema's: mijlpalen in 2023


Duurzaamheid

Voor het Radboudumc betekent duurzaamheid: het minimaliseren van onze negatieve impact op het milieu en het maximaliseren van onze positieve impact op mens en maatschappij. 

lees meer

Duurzaamheid

Voor het Radboudumc betekent duurzaamheid: het minimaliseren van onze negatieve impact op het milieu en het maximaliseren van onze positieve impact op mens en maatschappij. Duurzaamheid gaat over circulariteit, over zuinig zijn met energie en goed omgaan met onze wereld. Over het borgen van financiële gezondheid.

Maar het gaat ook over de toekomstbestendige inzetbaarheid van onze medewerkers en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. En over de manier waarop we onze zorg leveren en een gezonde omgeving bevorderen. We stimuleren in het Radboudumc een duurzame beweging, die breed gedragen wordt. Op onze website vindt u onze duurzame ambities en duurzaamheidsbeleid.

Enkele mijlpalen in 2023:

 • De milieu-impact van diverse behandelingen is in kaart gebracht. Want als we weten wáár die impact zit, kunnen we bijsturen en de negatieve impact verminderen.
 • Met de overige umc’s werkten we aan een gezamenlijke visie op de integratie van Planetary Health in het onderwijs
 • Afdelingen van Radboudumc en Radboud Universiteit deden mee aan de Radboud International Travel Challenge, een competitie om milieubewust beleid voor internationaal zakelijk reizen te ontwikkelen. 
 • We hebben een Leernetwerk Diversiteit, Inclusie en Kansengelijkheid opgericht. Het Leernetwerk screent bijvoorbeeld onderwijsmaterialen op inclusiviteit.
 • We doen onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en klimaatverandering en milieuvervuiling. Bijvoorbeeld naar de rol van pesticiden bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson.
 • We verduurzamen onze laboratoria, onder andere met het Green Lab Initiative en het programma LEAF.
 • We gaven verder vorm en inhoud aan onze vitaliteitsprogramma’s voor medewerkers in de verschillende levensfasen.
 • Als inclusieve werkgever, geven wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een arbeidsbeperking de kans om hun capaciteiten in te zetten. In 2023 is de samenwerking met Pluryn in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de toekomst verder bestendigd. En DROOM kwam erbij als vaste samenwerkings-partner.
 • Circa 20 Green Teams zorgden onder ander voor: afschaffing van de single-use plastic beddenhoes, een Green Health Week voor studenten en een landelijk vervolg van het succesvolle project tegen verspilling van medicijnen door heruitgifte.
 • De CO2 -footprint is in 2023 met 4,2% gedaald ten opzichte van 2022.

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 


Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen van ziekte – én terugval ervan – staat voorop in het Radboudumc en we stimuleren gezond gedrag. We willen maximaal bijdragen aan een gezonde samenleving.

lees meer

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen van ziekte – én terugval ervan – staat voorop in het Radboudumc en we stimuleren gezond gedrag. We willen maximaal bijdragen aan een gezonde samenleving. Preventie is een grote, brede opgave die we concreter hebben gemaakt door te gaan voor toevoeging van minimaal twee gezonde jaren aan de levensverwachting van de inwoners van onze regio. Een ambitie die we niet alléén kunnen waarmaken, we doen dit samen met onze partners in bijvoorbeeld de eerste lijn en sociaal domein.

Enkele mijlpalen in 2023:

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

 

 


Zingevende, zinnige zorg

Het Radboudumc kiest voor zingevende zinnige zorg: dat wat we doen, voegt waarde toe. De behandelmogelijkheden, wensen en kwaliteit van leven van patiënten zijn altijd onderwerp van gesprek.

lees meer

Zingevende, zinnige zorg

De ontwikkelingen in zorg en behandeling gaan hard. Er kán veel, maar niet alles wat kán, hoeft. Het Radboudumc kiest voor zingevende zinnige zorg: dat wat we doen, voegt waarde toe. De behandelmogelijkheden, wensen en kwaliteit van leven van patiënten zijn altijd onderwerp van gesprek. Niet het aanbod staat centraal, maar de vraag: wat heeft u nodig om verder te gaan? En wat is maatschappelijk acceptabel? 

Enkele mijlpalen in 2023:

 • We hadden trajecten rondom Doen & Laten, Zorgevaluatie & Gepast Gebruik en Empower 2 Decide. 
 • Onderzoekers van IQ healthcare stelden een Beter Laten-lijst van verpleeg-kundige handelingen samen. 
 • We deden onderzoek op het gebied van zingevende, zinnige zorg. Zo wees onderzoek in 2023 uit, dat patiënten met atypische kraakbeentumoren niet meer onder het mes hoeven. MRI-scans ter controle volstaan.
 • 12 nieuwe Betaalbaar Beter initiatieven werden opgestart. Met dit programma werken we in samenwerking met VGZ aan zorg die beter is voor de patiënt én betaalbaar blijft voor de samenleving. Eind 2023 hadden we in totaal 119 lopende initiatieven sinds de start van het programma. 76 daarvan zijn inmiddels duurzaam geïmplementeerd. 
 • Medisch specialisten volgden de training ‘het goede gesprek bij de acuut bedreigde patiënt’.

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

 

 


Datadriven & artificial intelligence

Er zijn steeds meer en betere data beschikbaar. Als umc is het onze maatschappelijke rol om die data te verzamelen en de juiste informatie eruit te halen om onze zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren.

lees meer

Datadriven & artificial intelligence

Er zijn steeds meer en betere data beschikbaar. Als umc is het onze maatschappelijke rol om die data te verzamelen en de juiste informatie eruit te halen om onze zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren. We gaan op de juiste manier en veilig om met die data. Een voorbeeld om, gedreven door data, voor verbetering te zorgen, is kunstmatige intelligentie (AI). AI ondersteunt de zorg op veel manieren. Het helpt artsen bij diagnostiek en behandeling. Het leert ons meer over ziektes. En: het draagt bij aan het verminderen van werkdruk, personeelstekort en kosten van zorg. 

Enkele mijlpalen in 2023:

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

 

 


Mechanismen van ziekten en nieuwe behandelingen

De moleculaire mechanismen van ziekten laten zien hoe het komt dat mensen ziek worden. En dus ook, na onderzoek, welke behandelingen mogelijk zijn voor die ziektes. 

lees meer

Mechanismen van ziekten en nieuwe behandelingen

De moleculaire mechanismen van ziekten laten zien hoe het komt dat mensen ziek worden. En dus ook, na onderzoek, welke behandelingen mogelijk zijn voor die ziektes. Vanuit de nieuwsgierigheid en gedrevenheid die past bij ons umc, willen wij dit weten. Daarom doen we biomedisch onderzoek. We onderscheiden ons vooral op onderzoek op het gebied van genetica, infectieziekten, nierziekten, neurowetenschappen (waaronder Parkinson) en urologische kanker.

Enkele mijlpalen in 2023:

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

 

 


Opleiden van de professionals van morgen

De wensen en eisen van professionals en gezondheidsvragen veranderen. De opleiding van de (zorg)professionals van de toekomst moet op die ontwikkelingen aansluiten. 

lees meer

Opleiden van de professionals van morgen

De wensen en eisen van professionals en gezondheidsvragen veranderen. De opleiding van de (zorg)professionals van de toekomst moet op die ontwikkelingen aansluiten. Het Radboudumc kiest voor creatief, innovatief en persoonsgericht leren. Een steeds belangrijker wordend onderdeel van onze opleidingen en onderwijs is het interprofessioneel leren: samenwerken met andere professionals binnen én buiten de eigen organisatie. En met patiënten, want om van waarde te zijn, is het van belang de patiënten echt te zien en te verstáán.

Enkele mijlpalen in 2023: 

 • In september 2023 zijn de programma’s van de deels gezamenlijke bachelors Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aangepast van start gegaan.
 • Coassistenten worden betrokken bij het nieuwe Leefstijlzorgloket, waar zij vaardigheden leren om patiënten te adviseren en begeleiden bij leefstijlvragen en preventie.
 • Een longitudinaal coschap is vast onderdeel geworden van de master Geneeskunde. Hierbij lopen studenten langere tijd in één ziekenhuis coschappen, afgewisseld met één dag per week in de eerste lijn.
 • Samen met onderwijs- en zorgorganisaties in de regio Nijmegen stelden we het convenant Stageaanpak regio Nijmegen op, om onze regio te voorzien van voldoende gekwalificeerde starters vanuit de basis zorgopleidingen. 
 • We organiseerden voor studenten een wetenschapsdag over duurzame zorg.
 • Het thema ‘welzijn en vitaliteit’ is ingebed in de bredere leerlijnen persoonlijke en professionele ontwikkeling in al onze curricula. Studenten worden daarin individueel en groepsgewijs begeleid door coaches. 
 • We rondden het Programma XR af, voor de inzet van extended reality in het onderwijs en professionalisering docenten. Er zijn bijvoorbeeld leermiddelen ontwikkeld gericht op acute verloskunde en infectiepreventie. 
 • Marjolein van de Pol is benoemd tot hoogleraar Studentenwelzijn en levenslang leren

Lees hier meer over de strategie van het Radboudumc. 

 

 

 • Medewerkers
 • Intranet