Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Neurologie

Over de verpleegafdeling

De afdeling heeft capaciteit voor 15 patiënten. Meestal verblijft u in een eenpersoonskamer. Op een aantal kamers is bewakingsapparatuur mogelijk.

lees meer

Over de verpleegafdeling

Deze verpleegafdeling behandelt patiënten van het specialisme Neurologie. De afdeling heeft capaciteit voor 15 patiënten. Op een aantal kamers is bewakingsapparatuur mogelijk.

Op de verpleegafdeling worden patiënten opgenomen met:

 • Neuro-vasculaire aandoeningen, zoals TIA’s, herseninfarcten en hersenbloedingen
 • Neuro-oncologische aandoeningen, zoals tumoren van de hersenen en het ruggemerg
 • Neuro-degeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en M.S.
 • Neuro-musculaire aandoeningen, zoals myotone dystrofie en ALS
 • Neuro-traumatische aandoeningen, zoals coma en hersenletsel door een trauma
 • Algemene neurologische aandoeningen, zoals epilepsie en hersenvliesontsteking.

Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 659

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 659

Op de afdeling


Meenemen

 • identificatiebewijs
 • verzekeringsgegevens
 • medicijnlijst
 • eigen medicatie
 • toiletartikelen
 • (nacht)kleding

Dagindeling

De dagen op de afdeling verlopen verschillend, alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging, krijgt. Toch zijn er enkele vaste punten waar u op kunt rekenen. lees meer

Dagindeling

De dagen op de afdeling verlopen verschillend, alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging, krijgt. Toch zijn er enkele vaste punten waar u op kunt rekenen.

Indeling

In grote lijnen ziet uw dag er als volgt uit
 • Ochtend: Ontbijt, verzorging van patiënten, onderzoeken, therapieën en artsenvisite.
 • Middag: Lunch, bezoektijd, onderzoeken, therapieën en familiegesprekken.
 • Avond: Diner, bezoektijd, verzorging van patiënten en uitleg over onderzoeken.
U kunt uw eigen kleding dragen en de afdeling verlaten als dit medisch verantwoord is. Wilt u dit wel melden bij de afdelingssecretaresse of de verpleegkundige die u verzorgt?

Artsenvisite

U hebt vrijwel dagelijks contact met de afdelingsarts. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over uw medische behandeling en een persoonlijk gesprek aanvragen met uw hoofdbehandelaar. Een persoonlijk gesprek met uw hoofdbehandelaar kan ook via de verpleegkundige geregeld worden.

Verpleegkundige overdracht

Drie keer per dag vindt er een overdracht plaats: van 7.30 tot 7.45 uur, 15.45 tot 16.00 uur en van 23.15 tot 23.30 uur. Wij vragen u tijdens deze overdracht alleen te bellen wanneer dit niet uitgesteld kan worden.

Bezoektijden 15.00-20.00 uur

Uw bezoek is welkom tussen 15.00 en 20.00 uur. Wilt u bezoek ontvangen buiten de reguliere bezoektijden? Bespreek het dan met de verpleegkundige. Uw bezoek mag gratis gebruik maken van de koffieautomaat op de afdeling. Vindt u het fijn als familieleden of vrienden u helpen met het eten of met uw verzorging? Overleg dit dan met de verpleegkundige.
 
Voor de rust op de afdeling mag u maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen op uw kamer. Overig bezoek kan wachten in de wachtruimte. Soms vragen we uw bezoek om de kamer even te verlaten omdat we u willen onderzoeken, behandelen of verzorgen. Ook kan het voorkomen dat u tijdens de bezoektijd niet op uw kamer bent vanwege een behandeling of onderzoek.

Mantelzorg en contactpersoon

Onze afdeling wil mantelzorgers zo goed mogelijk betrekken bij de zorg en ondersteunen waar dat nodig is. Daarnaast vragen we u om een contactpersoon aan te wijzen. lees meer

Mantelzorg en contactpersoon

Onze afdeling wil mantelzorgers zo goed mogelijk betrekken bij de zorg en ondersteunen waar dat nodig is. Daarom hebben we alle informatie op een rijtje gezet. Lees meer over mantelzorg.

Contactpersoon

Wij willen u vragen om een contactpersoon aan te wijzen. Uw contactpersoon kan telefonisch of mondeling contact opnemen met de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw zorg. Andere familieleden die contact opnemen met ons worden doorverwezen naar deze contactpersoon.


D-team Aandacht voor diabetes

Ook als u om een heel andere reden dan de (ont-)regeling van diabetes bent opgenomen in het Radboudumc, heeft uw diabetes mellitus aandacht nodig. Daar helpt het D-team u graag bij. lees meer

Studenten op de afdeling

De afdeling Neurologie is een multiprofessionele opleidingsafdeling (MPO) voor HBO-studenten. Dat betekent dat een groep verpleegkunde- en paramedische studenten stage loopt op de afdeling. De studenten krijgen altijd nauwe supervisie van een gediplomeerde collega. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet