Wat is een herseninfarct/TIA?

Herseninfarct

Een herseninfarct ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen. Hierdoor kan dit deel van de hersenen niet goed meer functioneren. Het kan geen informatie meer ontvangen en het kan geen informatie meer sturen. U merkt dit doordat u uitvalsverschijnselen krijgt, zoals het niet meer goed kunnen spreken, een verlamming of gevoelsverlies aan één zijde van het lichaam of gezichtsvelduitval. Wanneer deze situatie langer duurt, sterft het hersenweefsel af en ontstaat er een grote kans op blijvende uitvalsverschijnselen.

TIA

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke kortdurende verstopping van een slagader, die dezelfde klachten geeft als een herseninfarct. TIA’s  kunnen een voorteken zijn van een herseninfarct. Mensen die een TIA hebben gehad, lopen dus een verhoogd risico op een herseninfarct.

Bel altijd de huisarts als u denkt dat u een TIA heeft (gehad). Als er na 5-10 minuten nog symptomen aanwezig zijn, bel dan direct de spoedlijn van de huisarts en in avond/nacht de spoedlijn van de huisartsenpost of 112. Als u geen klachten meer heeft, bel dan direct de huisarts op de normale lijn.

Bij een TIA zijn de verschijnselen meestal binnen een paar minuten, maar altijd binnen 24 uur verdwenen. Het is belangrijk snel onderzoek te doen naar de oorzaak en de behandeling te starten. Dit vanwege het risico op een nieuwe TIA of een herseninfarct. Het risico is het grootst in de eerste dagen na een TIA.


Patiëntenzorg Aandoeningen Herseninfarct/ TIA

Wat is een herseninfarct/TIA?

Een herseninfarct of TIA ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen. lees meer

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Symptomen acute fase

Een herseninfarct begint (meestal) met plotseling optredende uitvalsverschijnselen. De meest voorkomende symptomen zijn:
 • een scheve mond door (halfzijdige) gezichtsverlamming
 • onduidelijk spreken of niet meer uit je woorden kunnen komen
 • verlamming aan één arm en/of been

Minder vaak voorkomende symptomen

Andere (minder vaak voorkomende) symptomen kunnen zijn:
 • coördinatie en evenwichtsproblemen
 • duizeligheid (acuut ontstaan), misselijkheid en braken
 • tintelingen of gevoelloosheid aan 1 zijde van het lichaam

Oorzaken TIA of herseninfarct

Slagaderverkalking of een onregelmatig hartritme kunnen een TIA of herseninfarct veroorzaken. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die de kans op een TIA of infarct vergroten. lees meer

Oorzaken TIA of herseninfarct

Slagaderverkalking

De (binnen)wand van bloedvaten is normaal gesproken glad zodat bloed ongestoord door de vaten kan stromen. Door bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekte zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte en roken kan de wand beschadigen. Dit proces wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd. De slagader kan hierdoor geleidelijk dichtslippen en gedeeltelijk afsluiten. Dit gebeurt vaak in de halsslagaders. Door zo’n gedeeltelijke afsluiting kan de halsslagader aan de binnenzijde kapot gaan of een abnormale bloeddoorstroming veroorzaken. Er ontstaat op die plek een bloedstolsel die met de bloedstroom mee gevoerd wordt en vervolgens in de hersenbloedvaten een totale afsluiting kan veroorzaken (arteriële embolie).  

Onregelmatig hartritme

Een TIA of infarct kan ook ontstaan door een onregelmatig hartritme ook wel atriumfibrilleren of boezemfibrilleren genoemd. Dit onregelmatig hartritme kan een bloedstolsel veroorzaken in de boezem van het  hart. Dit stolsel kan met de bloedstroom meegevoerd worden naar het hoofd (cardiale embolie). In een hersenslagader veroorzaakt de bloedstolsel vervolgens een totale afsluiting.

Patent (open) foramen ovale

Bij alle ongeboren baby’s bestaat er een opening met een klepje tussen de linker en rechter boezem van het hart. Bij ongeveer 1 op de 4 volwassenen sluit dit klepje niet (volledig) na de geboorte.
Soms ontstaan klachten doordat er bloed van de rechter naar de linker boezem stroomt. Door deze “shunt” kan er zuurstofarm bloed uit de rechter boezem naar de linker harthelft stromen. Op die manier kunnen bloedpropjes ontstaan, wat een herseninfarct of een TIA kan veroorzaken. Als uw arts denkt dat het foramen ovale de oorzaak is voor uw TIA of herseninfarct, dan adviseren we op het PFO te sluiten. Dit verkleint de kans op een nieuwe TIA of herseninfarct.
Lees meer over patent foramen ovale

Belangrijke risicofactoren

Belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een TIA of infarct zijn met name
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogd cholesterol
 • Roken
 • Weinig bewegen (minder dan 30 minuten per dag)
 • Overmatig alcoholgebruik (meer dan twee glazen per dag)
 • Familieleden met hart- en vaatziekten (met name ouders en broers/zussen)
 • Drugsgebruik (in het verleden), onder andere cocaïne en XTC

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Opname in het ziekenhuis

Als u recent een TIA, herseninfarct of –bloeding heeft gehad, kan het zijn dat u in de eerste periode wat extra in de gaten gehouden moet worden. Hiervoor wordt u dan opgenomen op de zogenaamde stroke-unit op de verpleegafdeling Neurologie. lees meer

Opname in het ziekenhuis

Als u recent een TIA, herseninfarct of –bloeding heeft gehad, kan het zijn dat u in de eerste periode wat extra in de gaten gehouden moet worden. Hiervoor wordt u dan opgenomen op de zogenaamde stroke-unit op de verpleegafdeling Neurologie. Gedurende ongeveer 24 uur wordt op deze afdeling gekeken naar uw vitale functies (zoals bloeddruk en hartritme) door middel van een monitor. Als u stabiel bent, wordt in samenwerking met andere zorgverleners gekeken op welke plaats de juiste zorg is om te revalideren. Dit kan in je thuissituatie zijn, met of zonder hulp, in een revalidatiecentrum of op de speciale revalidatieafdeling in een verpleeghuis naar keuze.

Onderzoeken


Onderzoek TIA Service

Als u een TIA heeft gehad, onderzoeken we op verschillende manieren hoe dat kwam. Onze TIA Service regelt deze onderzoeken voor u. lees meer

Onderzoeken

Behandelingen


Behandeling Acuut herseninfarct

Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling). lees meer

Behandeling medicatie, operatie en leefstijl

Er zijn verschillende manieren om een TIA of herseninfarct te behandelen. lees meer

Behandeling medicatie, operatie en leefstijl

Medicatie

Direct na een TIA bestaat een verhoogde kans op een nieuwe TIA of op een herseninfarct (beroerte). Om de kans op een nieuwe TIA of herseninfarct te voorkomen krijgt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden. Dit zijn plaatjesremmers, zoals bijvoorbeeld Clopidogrel (Grepid). Deze medicijnen zorgen ervoor dat de bloedplaatjes minder samenklonteren.

Bij sommige patiënten ontstaan de bloedstolsels door een onregelmatig hartritme (boezemfibrilleren). In dit geval is de bloedstolling te behandelen met andere medicijnen die de stolling beïnvloeden. Dit kan met medicijnen die de trombosedienst geeft (zoals sintrom mitis) of met nieuwe antistollingsmiddelen, ook wel “NOAC” of  “DOAC” genoemd. Voordeel van deze laatste groep nieuwe medicijnen is dat u hiervoor niet meer naar de trombosedienst hoeft. Controle van de mate van bloedverdunning is dan niet nodig

Risicofactoren

Verhoogde bloeddruk en cholesterol zijn belangrijke risicofactoren die het ontstaan van zieke bloedvaten en vorming van bloedstolsels bevorderen. Daarom krijgt bijna iedere herseninfarct- of TIA-patiënt medicijnen voorgeschreven die het cholesterol en de bloeddruk verlagen. Uw levensstijl is ook belangrijk in het voorkomen van TIA’s en herseninfarcten. Denkt u hierbij aan niet roken, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Hieraan besteden we veel aandacht tijdens uw behandeling en nazorg

Operatie

Bij een deel van de patiënten is een dichtgeslibde halsslagader de oorzaak van een TIA of herseninfarct. Dit belangrijke bloedvat naar de hersenen is dan vernauwd. Een operatie kan deze vernauwing verhelpen. Mocht een operatie nodig zijn, dan vindt altijd uitvoerig overleg plaats met de vaatchirurg die de operatie uitvoert.

Behandeling licht herseninfarct

Als op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt vastgesteld dat u een licht herseninfarct heeft gehad met beperkte klachten, dan hoeft u niet opgenomen te worden. U kunt dan naar huis om daar te herstellen. lees meer

Behandeling licht herseninfarct

Als op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt vastgesteld dat u een licht herseninfarct heeft gehad met beperkte klachten, dan hoeft u niet opgenomen te worden. U kunt dan naar huis om daar te herstellen. Eventueel kunt u hierbij begeleiding krijgen van een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt.
Om een nieuw herseninfarct te voorkomen, krijgt u medicijnen die u uw leven lang moet blijven gebruiken. Op de SEH zijn we gestart met een onderzoek naar de oorzaak van uw herseninfarct. Verder onderzoek zal plaatsvinden op onze polikliniek.

Vervolgafspraak

Als u een holteronderzoek mee naar huis krijgt, dan kunt u zich de eerstvolgende werkdag tussen 9.00 - 9.15 uur melden op de polikliniek Neurologie, route 943 (ingang Oost, Reinier Postlaan 4). U kunt voor de deur parkeren.
Een holteronderzoek continu hartfilmpje met een recorder die 24 uur uw hartritme controleert. Boezemfibrilleren, een relatief veel voorkomende hartritmestoornis, is een belangrijke oorzaak van een herseninfarct. Hiervoor kunt u behandeld worden.
Tijdens de afspraak op de polikliniek krijgt u van de gespecialiseerd verpleegkundige extra uitleg over de oorzaak en gevolgen van een herseninfarct. Hij of zij kan u ook helpen bij het zoeken naar een therapeut bij u in de omgeving als dit nodig is.
Tijdens de afspraak plannen we een vervolgafspraak met u in om verder in te gaan op de risicofactoren voor het krijgen van een herseninfarct.

Als u geen holter (hartritmekastje) hoeft te dragen, hoeft u niet naar de polikliniek te komen. U wordt dan gebeld door de gespecialiseerd verpleegkundige. Als het nodig is, kan hij of zij op korte termijn een nieuwe afspraak met u maken.

Contact

De eerste 24 uur (tot aan uw polibezoek) kunt u bij vragen contact opnemen met de afdeling Neurologie (024) 361 50 20. Na deze 24 uur kunt u bij problemen contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige op de polikliniek of met uw huisarts of de huisartsenpost. De contactgegevens van de gespecialiseerd verpleegkundige ontvangt u op de polikliniek.
Als u nieuwe neurologische klachten heeft, bel dan direct 112.
 

Behandeling Nazorg na een beroerte

4 tot 6 weken na ontslag van de verpleegafdeling Neurologie of dagopname op de TIA-poli, komt u voor controle terug op de nazorgpoli. Deze is gevestigd op de polikliniek Neurologie. lees meer

Gevolgen


Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. lees meer

Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. Hierdoor kan iemand lichamelijke (zichtbare) problemen ervaren bij:Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting. lees meer

Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. lees meer

Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. Ze reageren heftiger omdat ze hun gevoelens minder in de hand hebben en kunnen soms minder prikkels om zich hun heen verdragen, waardoor ze sneller geïrriteerd zijn.
Sommige mensen reageren impulsiever, agressiever of vloeken, terwijl ze dit vroeger nooit gedaan zouden hebben. Anderen zijn juist passiever, initiatieflozer en negatiever dan voorheen. En weer anderen zijn sneller geëmotioneerd en huilen of lachen veel sneller dan normaal. Ook worden sommige mensen na een beroerte als egoïstischer en meer op zichzelf gericht ervaren door hun omgeving. Ze hebben minder aandacht voor hun omgeving of partner. Maar ook het verlies van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het niet voor vol aangezien worden, kunnen frustraties, woede-uitbarstingen en gevoelens van machteloosheid en depressiviteit teweeg brengen. Er wordt ook wel gezegd: ‘het lijkt alsof mijn partner/mijn vader een ander karakter heeft gekregen ten opzichte van vroeger’.
Al deze reacties zijn een gevolg van de beschadiging die in de hersenen is ontstaan en/of doordat het leven ineens op de kop kan staan.

Beroerte

Een herseninfarct is een vorm van beroerte. Beroerte is de verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd. lees meer

Young Stroke Toolbox

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten.

Cardio­vasculair Risico­management De kans op hart- en vaatziekten verlagen

In dit format worden alle factoren uitgelicht die behoren tot het cardiovasculair risicoprofiel en die de kans op hart- en vaatziekten kunnen verlagen. lees meer

Cardio­vasculair Risico­management De kans op hart- en vaatziekten verlagen

In dit format worden alle factoren uitgelicht die behoren tot het cardiovasculair risicoprofiel en die de kans op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.


 • Medewerkers
 • Intranet