Wat is slokdarmkanker?

Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de slokdarm. De aandoening komt in Nederland bij ongeveer 2350 mensen per jaar voor. Het komt vooral voor bij personen boven de 50 jaar, en meer bij mannen dan bij vrouwen. Er zijn meerdere soorten slokdarmkanker:

  • Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat uit zogenaamde plaveiselcellen uit de bovenste laag van het slijmvlies van de slokdarm. Deze vorm ontstaat meestal in het bovenste en middelste deel van de slokdarm.
  • Een adenocarcinoom ontstaat meestal in het onderste gedeelte van de slokdarm. De meeste tumoren van deze soort komen voort uit een zogenaamde Barrett-slokdarm. Dit is een aandoening waarbij het slijmvlies is veranderd.

Ontstaan

De exacte oorzaak van beide soorten is niet aan te wijzen. Er zijn wel enkele factoren die het risico op slokdarmkanker beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
  • roken
  • alcoholgebruik
  • overgewicht
  • ongezonde voeding
  • chronisch ‘zuurbranden’ (Barrett-slokdarm)
  • beschadiging van het slokdarmslijmvlies
Slokdarmkanker is zelden erfelijk.
Patientenzorg Aandoeningen Slokdarmkanker

Wat is slokdarmkanker?

Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de slokdarm. De aandoening komt in Nederland bij ongeveer 2350 mensen per jaar voor. Het komt vooral voor bij personen boven de 50 jaar, en meer bij mannen dan bij vrouwen. Er zijn meerdere soorten slokdarmkanker.

lees meer

Contact

Casemanagers Heelkunde

(024) 361 38 08

Symptomen en verloop bij slokdarm­kanker

Er zijn enkele klachten die kunnen wijzen op slokdarmkanker. Slokdarmkanker wordt vaak pas in een laat stadium vastgesteld.

lees meer

Symptomen en verloop bij slokdarm­kanker

Slokdarmkanker geeft in een vroeg stadium meestal geen klachten. Deze ontstaan vaak pas nadat de tumor zich flink heeft uitgebreid. Hierdoor wordt de kanker vrijwel nooit vroeg ontdekt. De eerste klacht die zich voordoet, is meestal moeite met de voedselpassage. Als het gezwel de slokdarm is zijn geheel afsluit, komt braken voor. Door deze klacht vermindert de voedselinname vaak, waardoor gewichtsverlies kan ontstaan. Een gezwel dat in het begin van de slokdarm zit, zorgt vaak voor slikklachten. Een gezwel verder in de slokdarm zorgt ervoor dat het voedsel moeizaam kan zakken.

Pijn treedt vaak pas op als het slijmvlies aan de binnenzijde van de slokdarm door de tumor beschadigd raakt. Ook uitzaaiingen kunnen pijnklachten veroorzaken, zoals hoesten, bloed opgeven en geelzucht. Duizeligheid en vermoeidheid ontstaan regelmatig als gevolg van bloedverlies uit de beschadigde slokdarm. Dit geldt ook voor een teerachtige, zwarte ontlasting.

Verloop

Slokdarmkanker wordt in veel gevallen pas in een gevorderd stadium vastgesteld. Uitzaaiingen komen vaak al in een vroeg stadium voor. Hierdoor is genezing meestal niet meer mogelijk. Ongeveer 30% van de patiënten heeft geen uitzaaiingen en is fit genoeg voor een operatie.

Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland

Het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband tussen Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep Arnhem.

lees meer

Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland

Het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband tussen Radboudumc, Rijnstate, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Radiotherapiegroep in Arnhem. Binnen het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een multidisciplinair team geformeerd dat bestaat uit medisch specialisten van deze ziekenhuizen. Het team bespreekt elke vrijdag in het Radboudumc alle nieuw aangemelde patiënten met een slokdarm- en maagtumor. Tijdens deze bespreking wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn, welke behandeling mogelijk is en in welk ziekenhuizen de behandeling het beste kan worden uitgevoerd.

Samenwerking met ziekenhuizen in de regio

Op basis van alle onderzoeken doen de chirurgen van het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland een voorstel voor een behandelplan. Zij leggen dit voor aan uw eigen arts, die dat vervolgens met u bespreekt. De kans is groot dat u na de bespreking al een oproep krijgt van één van de specialisten van het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland. Uw eigen behandelend arts zal te allen tijde op de hoogte gehouden worden van de besprekingen en adviezen.

Verder wordt bepaald waar de operatie het beste uitgevoerd kan worden: maagtumoren in Rijnstate, slokdarmtumoren in het Radboudumc. Een eventuele voorbehandeling met radiotherapie gebeurt in het Radboudumc of de Radiotherapiegroep. Eventuele chemotherapie kan daarnaast ook in uw eigen ziekenhuis gegeven worden. In de meeste gevallen kunnen de controles na de behandeling weer bij uw eigen behandeld arts plaatsvinden.


Ondersteunende zorg bij slokdarm­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij slokdarm­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Gastro-intestinale en Oncologische chirurgie


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Onze mensen


Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.