Patiëntenzorg Werken met zorg

Wat is arbeidsgerichte zorg?

Het is niet altijd makkelijk om te blijven werken of studeren als u ziek bent. Welke gevolgen heeft de ziekte en/of de behandeling voor uw werk of studie, is werk mogelijk (mede) de oorzaak? U kunt dit soort vragen bespreken met de/uw medisch specialist of verpleegkundige. In sommige teams werken we met klinisch- arbeidsgeneeskundigen.

lees meer

Wat is arbeidsgerichte zorg?

Gezondheid en werk zijn voor veel mensen belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven. Ziekte kan werken of het volgen van een studie (waar werk staat kunt u ook studie lezen) bemoeilijken. Het is niet altijd makkelijk om te blijven werken als u ziek bent, of om de draad weer op te pakken met blijvende beperkingen als gevolg van ziekte of behandeling. Het Radboudumc wil patiënten hierbij ondersteunen door werk en studie bij de behandeling te betrekken.

Wat gaat de ziekte en de behandeling betekenen voor mijn werk? Welke behandeling of aanpassing in mijn werk is nodig om zo goed mogelijk verder te kunnen? Hoe kan ik zo omgaan met mijn ziekte zodat die mij zo min mogelijk belemmert in het functioneren? Heeft mijn werk invloed op de ziekte of behandeling? Is werk mogelijk (mede) de oorzaak? Deze vragen kunt u om te beginnen bespreken met uw medisch specialist of verpleegkundige. U kunt vanaf de diagnose begeleiding krijgen bij de terugkeer naar werk of studie. Dat noemen we arbeidsgerichte zorg. Contact

Verwijzing naar een KAG vindt enkel plaats via uw behandelaar. Voor overige vragen neem contact op. neem contact op

Waarom naar de klinisch arbeidsgeneeskundige?

Uw afspraak bij de klinisch arbeids­geneeskundige

U wordt door uw behandelaar of verpleegkundig specialist verwezen naar de klinisch arbeidsgeneeskundige. Hij of zij kijkt samen naar met u naar de situatie rond opleiding, werk of inkomen.

lees meer

Uw afspraak bij de klinisch arbeids­geneeskundige

U bent door uw behandelaar of verpleegkundig specialist verwezen naar het spreekuur van een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG). Hij of zij gaat samen met u en eventueel uw partner of familieleden uw vragen of problemen rond opleiding, werk of inkomen in kaart brengen. De KAG geeft u voorlichting en kan u adviseren en ondersteunen bij mogelijke oplossingen.

In het gesprek kunnen de volgende onderwerpen besproken worden:

 • Wilt u blijven studeren of werken tijdens de behandeling?
 • Welke vragen of problemen heeft u over uw opleiding, werk of inkomen?
 • Wat zijn eventuele gevolgen van uw ziekte en uw behandeling voor uw opleiding, werk of inkomen? Zowel voor de korte als ook voor de lange termijn. 
 • Wat zijn uw eigen wensen en eigen ideeën over uw opleiding of werk?
 • Wat zijn uw gezondheidsklachten en in welke mate beïnvloeden deze uw  functioneren in opleiding of werk? Uw gezondheidsklachten zullen worden vertaald in mogelijkheden en beperkingen.
 • Wat gaat er goed in uw opleiding of uw werk en wat gaat er minder goed?
 • In welke mate heeft uw opleiding of uw werk invloed op uw gezondheidsklachten?
 • Is er sprake van school- of arbeidsverzuim? Hoe verloopt uw re-integratie?
 • Bent u goed op de hoogte van de wetgeving (rechten en plichten)?
 • Krijgt u voldoende medewerking en steun van uw opleiding of uw werkgever en uw collega’s?
 • Zijn er aanpassingen nodig in uw opleiding of in uw werk (taken, werkomgeving, uren, hulpmiddelen, andere opleidings- of beroepskeuze)?
 • Wordt u begeleid door een bedrijfsarts? Zo ja, is deze begeleiding ondersteunend en voldoende?
 • Wat zijn de verwachtingen naar de toekomst voor opleiding, werk of inkomen?

Naar aanleiding van dit gesprek kunnen er vervolgacties ingezet worden:

 • Advies en begeleiding bij blijven studeren of werken tijdens een behandeling.
 • Voorlichting, bijvoorbeeld over wetgeving, rechten en plichten van werknemer en werkgever bij arbeidsongeschiktheid, rol van de bedrijfsarts, rol UWV, rol verzekeraar etc.
 • Acties om u te ondersteunen bij het maken van keuzes of nemen van vervolgstappen,   het voorbereiden van gesprekken met uw opleiding, uw werkgever of uw collega’s, uw bedrijfsarts, uw verzekeringsarts, de gemeente of een verwijzing naar een re-integratiebureau, jurist of vakbond etc.
 • Aanbieden van ondersteuning, bijvoorbeeld klinisch arbeidsgeneeskundige neemt contact op met uw opleiding, uw bedrijfsarts, uw verzekeringsarts, uw werkgever of het UWV etc.
 • Verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of een (arbeids)revalidatiecentrum etc.
 • Overleg met uw behandelaar, uw verpleegkundig specialist, medisch maatschappelijk werker, psycholoog of ergotherapeut over uw behandeling en revalidatie etc.

De klinisch arbeidsgeneeskundige zal altijd samen met u kijken naar de mogelijkheden en oplossingen zodat u zelf weloverwogen en goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen. In sommige gevallen is het erg fijn als u enkele documenten meeneemt naar het spreekuur. In de uitnodigingsbrief kunt u lezen of dat voor u geldt en om welke documenten het gaat. 


Versterken regie

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen. lees meer

Versterken regie

De ervaring leert dat veel patiënten een kloof ervaren tussen de professionals in de gezondheidszorg en betrokkenen in hun werk- of studiesituatie (leidinggevende, bedrijfsarts). Daarnaast zijn rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ingewikkeld. Het is lastig voor patiënten om zelf de kloof te overbruggen en de weg te vinden in wet- en regelgeving.

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen. De KAG bespreekt mogelijkheden, gerichte behandeling en ondersteuning bij revalidatie en re-integratie op de werkvloer. De (financiële) gevolgen van verschillende keuzes komen daarbij ook aan bod.    


Werken is gezond

Voor veel mensen biedt werk structuur en zingeving. Werken geeft sociale contacten en zorgt voor deelnemen aan de maatschappij. Het geeft afleiding en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast zorgt het natuurlijk voor inkomen en financiële onafhankelijkheid. lees meer

Werken is gezond

Herstel van een goede relatie tussen gezondheid, studie of werk en het behoud van werk, komt niet vanzelf goed. Het vereist aandacht, kennis van alle betrokkenen. Allereerst de patiënt en zijn naasten. Maar ook de werkomgeving, de betrokken zorgprofessionals, de bedrijfsgezondheidszorg en re-integratiebegeleiding.

Voor wie?


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met parkinson

Als u de diagnose ziekte van Parkinson of parkinsonisme krijgt, kan dit invloed hebben op uw werksituatie.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met parkinson

Als u de diagnose ziekte van Parkinson of parkinsonisme krijgt in de levensfase waarin u werkt, kan dit invloed hebben op uw werksituatie.

Voor deze gevolgen voor werk kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is in het Parkinson centrum Nijmegen in het Radboudumc of naar een ergotherapeut die gespecialiseerd is in arbeid. Daarnaast kunt u deelnamen aan de training Jobgrip.

Meer informatie


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een beroerte

Het krijgen van een beroerte op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren binnen de privé-situatie en in werk of opleiding.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een beroerte

Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding, TIA)

Dit wordt ook wel een CVA (Cerebro vasculair Accident) genoemd. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte; een herseninfarct of hersenbloeding. In deze leeftijdscategorie wordt ook wel gesproken van Young Stroke (CVA op jonge leeftijd). Het krijgen van een beroerte kan, zeker binnen deze leeftijdscategorie, grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren binnen de privé-situatie en in werk of opleiding.

Als u als gevolg van deze aandoening, problemen ondervindt of kunt gaan ondervinden op het gebied van werk/inkomen, kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is op de nazorgpoli CVA / Young Stroke in het Radboudumc. Zie ook de website van Young Stroke.

Weer studeren na een herseninfarct of hersenbloeding


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met kanker

Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met kanker

Jaarlijks krijgen ruim 118.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, hiervan zijn ongeveer 50.000 patiënten in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Een toenemend aantal werkenden wil blijven werken tijdens behandeling of zo snel mogelijk weer aan de slag.

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.

Meer informatie


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Na diagnose kunnen er vragen spelen over de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Jaarlijks krijgen circa 10.000 mensen in Nederland een hematologische kankersoort. Deze groep bevat de bloedkankers, lymfeklierkankers en de mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Veel van deze patiënten zijn in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Steeds meer mensen werken dus met kanker, of gaan na de behandeling snel weer aan de slag.  

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met colitis ulcerosa

De ziekte heeft soms ernstige gevolgen voor het dagelijkse functioneren, en afhankelijk van de leeftijd kunnen de ziekte en behandelingen ook gevolgen hebben voor de opleiding en/of het werk.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische darmziekte. Colitis ulcerosa valt samen met de ziekte van Crohn onder de verzamelnaam IBD. Dit is een afkorting van de Engelse naam inflammatory bowel disease (ontstekingsziekte van de darm). Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft colitis ulcerosa.

De ziekte heeft soms ernstige gevolgen voor het dagelijkse functioneren, en afhankelijk van de leeftijd kunnen de ziekte en behandelingen ook gevolgen hebben voor de opleiding en/of het werk. Echter blijven of weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel.

In deze video van Croh & Colitis staan tips voor hoe je de gevolgen voor je werk bespreekbaar maakt.

Voor de gevolgen op het gebied van opleiding en werk/inkomen kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is op de IBD-poli in het Radboudumc. Zie ook de website van het IBD-team van het Radboudumc.


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Crohn

Voor de gevolgen van ziekte op het gebied van opleiding en werk/inkomen kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige. lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische darmziekte. De ziekte van Crohn valt samen met de colitis ulcerosa  onder de verzamelnaam IBD. Dit is een afkorting van de Engelse naam inflammatory bowel disease (ontstekingsziekte van de darm). Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets minder dan de helft de ziekte van Crohn.

De ziekte van Crohn heeft soms ernstige gevolgen voor het dagelijkse functioneren, en afhankelijk van de leeftijd kunnen de ziekte en behandelingen ook gevolgen hebben voor de opleiding en/of het werk. Echter blijven of weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel.

Voor deze gevolgen op het gebied van opleiding en werk/inkomen kunt u verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige die werkzaam is op de IBD-poli in het Radboudumc. Zie ook de website van het IBD-team van het Radboudumc.


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Lyme

Zo'n 20% van de mensen die een Lyme-infectie hebben doorgemaakt, heeft langdurig klachten. Deze klachten kunnen ook gevolgen hebben voor werk en studie.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Lyme

In het Radboudumc vormt samen met het AmsterdamUMC het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum waar medisch specialisten en verpleegkundigen nauw samen werken. ca 20% van de mensen die een Lyme-infectie heeft gehad, heeft langdurig klachten. Deze klachten kunnen tijdelijk zijn, maar ook blijvend. Dit kan tot beperkingen en problemen in uw dagelijks functioneren, onder andere in uw werk of opleiding. Aan het expertisecentrum is daarom ook een klinisch arbeidsgeneeskundige verbonden om uw vragen te stellen op het gebied van uw opleiding of werk (en inkomen). 

Lees meer over wat de klinisch arbeidsgeneeskundige voor u kan betekenen.

Lymeziekte en Arbeid

Het AmsterdamUMC en het Radboudumc voeren momenteel samen een zorgvernieuwingsproject “Lymeziekte en Arbeid” uit bij mensen met chronische klachten door Lymeziekte. Bij dit project kunnen patiënten, die vanwege deze klachten onder behandeling zijn bij AmsterdamUMC of Radboudumc, verwezen worden naar een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) binnen het ziekenhuis. Hij of zij is gespecialiseerd in de gevolgen van Lymeziekte voor werk.

Aan deze vernieuwing is een onderzoek gekoppeld om te kijken of patiënten behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van werk en waaruit die behoefte bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over wat de ziekte en behandeling betekenen voor het werk en over aanpassingen in het werk om aan het werk te kunnen blijven. Maar ook over hoe de terugkeer naar werk aan te pakken en wat de rechten en plichten zijn.
Met uw behandelaar van de afdeling Interne Geneeskunde kunt u overleggen of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Meer informatie

Ons team

 • Medewerkers
 • Intranet