Over de behandeling

We behandelen uitzaaiingen in uw botten, die vaak het gevolg zijn van prostaat- of borstkanker, met de radioactieve stof samarium-153. lees meer

Over de behandeling

We behandelen uitzaaiingen in uw botten (metastasen), die vaak het gevolg zijn van prostaat- of borstkanker, met de radioactieve stof samarium-153. Deze behandeling is niet genezend, maar wel pijnstillend. 60 tot 80% van de behandelde patiënten voelt vaak binnen een week een afname van de botpijn.


Voorbereiding

Voordat u een behandeling ondergaat, vindt er een informatief gesprek plaats. We lopen alle stappen met u door en bespreken de leefregels. lees meer

Voorbereiding

Informatief gesprek

Voordat u een behandeling ondergaat, vindt er een informatief gesprek plaats. We lopen alle stappen met u door en bespreken de leefregels. Mogelijk plannen we op advies van de nucleair geneeskundig arts eerst nog aanvullend onderzoek. Dit kan een bloedcontrole of botscan zijn. Het gesprek duurt maximaal 1 uur.

Belangrijke aspecten ter voorbereiding

 • U mag 8 weken voor de behandeling geen chemotherapie of uitgebreide bestraling hebben ondergaan
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling
 • We adviseren u voor uw komst naar de afdeling ongeveer een halve liter vocht te drinken

Medicijnen

Als u bisfosfonaten (APD) medicijnen gebruikt, adviseren we u om 2 weken voor de behandeling te stoppen met deze medicijnen. U moet dit wel vooraf met uw behandelend arts overleggen voor akkoord. Als u niet zeker weet of u bisfofonaten gebruikt, kunt u uw behandelend arts raadplegen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

 

De behandeling

De radioactieve stof die we gebruiken, is samarium-153-EDTMP. We dienen dit via uw bloedvat toe. lees meer

De behandeling

De radioactieve stof die we gebruiken, is samarium-153-EDTMP. We dienen dit via uw bloedvat (intraveneus) toe. De botuitzaaiingen nemen deze stof op, die de uitzaaiingen lokaal bestraalt en uw pijn vermindert. De totale duur van de behandeling is ongeveer 1 uur.
 

Bijwerkingen

 • Bij een klein aantal patiënten (10 procent) kan een tijdelijke toename van de pijn optreden. Dit gebeurt binnen 72 uur na toediening en gaat meestal binnen enkele dagen over. Eventueel kunt u hiervoor extra pijnstillers innemen.
 • Er kan een vermindering van bepaalde bloedwaarden (beenmergfunctie) optreden: een afname van witte bloedcellen en bloedplaatjes. Dit herstelt zich in het algemeen binnen 8 weken.
 • Er zijn geen bijwerkingen of allergische reacties bekend bij deze radioactieve stof.

Leefregels na de behandeling

Omdat u een behandeling met radioactiviteit ondergaat, adviseren we u tijdelijk leefregels te volgen. lees meer

Leefregels na de behandeling

Tijdelijke leefregels in verband met het ontslag

Bij ontslag is er nog een kleine hoeveelheid radioactief samarium-153 in uw lichaam overgebleven. U kunt nog steeds uw omgeving in lichte mate aan straling blootstellen. Het blootstaan aan straling brengt geen direct gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling moet voor uw omgeving zo laag mogelijk blijven.

U wordt dringend geadviseerd om vanaf het ontslagmoment de volgende leefregels op te volgen:

Huisgenoten
Neem gedurende 1 week, zoveel als mogelijk, afstand tot uw huisgenoten. De afstand moet in ieder geval meer dan 1 meter bedragen en bij langdurige aanwezigheid meer dan 2 meter. Juist bij sociale activiteiten is het belangrijk om alert te blijven op het bewaren van de afstand.

Slaap 1 week apart, het liefst in een andere kamer.
Wanneer uw huisgenoot 60 jaar of ouder is, hoeft u deze regels niet te volgen.

Toilet
Het radioactieve samarium-153 dat niet door de tumorcellen wordt opgenomen, verlaat het lichaam met name via de urine. U moet thuis nog 3 dagen hygiënische maatregelen toepassen bij het toiletbezoek. Dit betekent:

 • Eigen toilet gebruiken, indien mogelijk
 • Zittend plassen (ook mannen)
 • Altijd toiletpapier gebruiken
 • Tweemaal, en het liefst direct, doorspoelen van het toilet
 • Handen wassen na gebruik van het toilet, indien mogelijk voordat u de toiletruimte verlaat
 • Wanneer er lichaamsvloeistoffen en/of uitscheiding overblijft, dit zelf opruimen

Uw huisgenoten en gasten moeten ook hygiënische maatregelen toepassen bij het toiletbezoek, met name als zij gebruik maken van hetzelfde toilet als u. Dit betekent:

 • Handen wassen na gebruik van het toilet, indien mogelijk voordat u de toiletruimte verlaat
 • Gebruiken van wegwerphandschoenen bij het schoonmaken van het toilet

Servies en wasgoed
Zorg dat andere personen, tot 3 dagen na ontslag, geen serviesgoed gebruiken dat u ook gebruikt heeft. Dit in verband met mogelijk contact met radioactief speeksel of andere uitscheidingsproducten. U hoeft het serviesgoed niet apart van ander serviesgoed af te wassen. Na het afwassen kan het weer door iedereen gebruikt worden.

Voor wasgoed geldt dat hier geen aparte aanpassingen nodig zijn, tenzij dit zichtbaar vervuild is met uitscheidingsproducten. Was het in dat geval apart, hierna kan het weer door iedereen gebruikt worden. 

Borstvoeding
Borstvoeding dient te worden gestaakt.

Zwangerschap
U wordt geadviseerd de komende 4 maanden niet zwanger te worden of kinderen te verwekken. Seksueel contact is wel mogelijk gedurende deze periode.

Vervoer
Reis gedurende 1 week maximaal 1 uur per vervoersmiddel, wanneer het openbaar vervoer betreft. Dit in verband met de korte afstand tot medepassagiers. In het geval van eigen vervoer of een taxi mag u langer per enkele reis reizen, mits u meer dan 1 meter afstand kan bewaren tot de overige passagiers en/of chauffeur.

Bijeenkomsten
Vermijd gedurende 1 week bijeenkomsten waarbij u meer dan 1 uur vlak naast een iemand zit. Denk hierbij ook aan het bezoeken van voorstellingen, sportwedstrijden, horecagelegenheden en dergelijke. Als het niet anders kan, is een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of kapper mogelijk, als het een kort bezoek betreft.

Werk / school
Ook op het werk of op school dient u gedurende 1 week na behandeling minstens 1 meter afstand te houden van de mensen om u heen. Indien het niet lukt om 1 meter afstand te houden, beperk de tijd binnen 1 meter dan tot maximaal 1 uur met eenzelfde persoon.

Opname ziekenhuis of andere instelling
Bij een ziekenhuisopname in het Radboudumc binnen 1 week na uw ontslag dient de dienstdoende arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gewaarschuwd te worden.

Als u binnen 1 week na de behandeling opgenomen wordt in een ander ziekenhuis of instelling, zoals een verzorgingstehuis, moet u of uw familie zo snel mogelijk melden dat u een radioactieve behandeling heeft gehad in het Radboudumc, zodat zij contact kunnen opnemen met de dienstdoende arts Nucleaire Geneeskunde. U krijgt een brief mee die u kunt laten zien aan de behandelaar. Hierop staat hoe de afdeling bereikt kan worden.

Buitenland
U kunt bij de douanecontrole en/of op vliegvelden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Tot 1 maand na ontslag adviseren we om een douaneverklaring (vliegbrief) aan te vragen bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u naar het buitenland reist. Wij zullen dan aan de hand van uw gegevens bepalen of het noodzakelijk is om een vliegbrief bij u te hebben. Hiervoor dient u de exacte vliegdatum en vliegduur van uw heenreis door te geven. Deze verklaring is ook geldig voor uw terugreis; dus bewaar het formulier goed. Het formulier kan per post of per mail worden toegestuurd of u kunt het zelf komen ophalen.

Overlijden
Als u binnen 21 dagen na de therapie komt te overlijden, dient uw familie er rekening mee te houden dat er mogelijk beperkingen zijn met betrekking tot uw uitvaart. Hierbij kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een crematie niet mogelijk is. Informeer uw naasten hierover zodat zij in dit geval contact met ons kunnen opnemen, zodat wij kunnen afstemmen of er inderdaad beperkingen zijn en zo ja, welke.

Vragen over leefregels?

Neem contact op:

 • Telefonisch
  • Op maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 16.45 uur via (024) 361 45 10

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. We bellen u om een afspraak te maken voor een informatief gesprek. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. We bellen u om een afspraak te maken voor een informatief gesprek.
Houd er rekening mee dat de behandeling normaal gesproken op donderdag(middag) wordt gepland in verband met de levering van de radioactieve stof en houdbaarheid.

Afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u gemaakt. Deze vloeistof is erg kostbaar en maar kort houdbaar. Mocht u de afspraak niet na kunnen komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)
 • Medewerkers
 • Intranet