Over de behandeling

We behandelen uitzaaiingen in uw botten, die vaak het gevolg zijn van prostaat- of borstkanker, met de radioactieve stof samarium-153.

lees meer

Over de behandeling

We behandelen uitzaaiingen in uw botten (metastasen), die vaak het gevolg zijn van prostaat- of borstkanker, met de radioactieve stof samarium-153. Deze behandeling is niet genezend, maar wel pijnstillend. 60 tot 80% van de behandelde patiënten voelt vaak binnen een week een afname van de botpijn.


Voorbereiding

Voordat u een behandeling ondergaat, vindt er een informatief gesprek plaats. We lopen alle stappen met u door en bespreken de leefregels.

lees meer

Voorbereiding

Informatief gesprek

Voordat u een behandeling ondergaat, vindt er een informatief gesprek plaats. We lopen alle stappen met u door en bespreken de leefregels. Mogelijk plannen we op advies van de nucleair geneeskundig arts eerst nog aanvullend onderzoek. Dit kan een bloedcontrole of botscan zijn. Het gesprek duurt maximaal 1 uur.

Belangrijke aspecten ter voorbereiding

 • U mag 8 weken voor de behandeling geen chemotherapie of uitgebreide bestraling hebben ondergaan
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling
 • We adviseren u voor uw komst naar de afdeling ongeveer een halve liter vocht te drinken

Medicijnen

Als u bisfosfonaten (APD) medicijnen gebruikt, adviseren we u om 2 weken voor de behandeling te stoppen met deze medicijnen. U moet dit wel vooraf met uw behandelend arts overleggen voor akkoord. Als u niet zeker weet of u bisfofonaten gebruikt, kunt u uw behandelend arts raadplegen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

 

De behandeling

De radioactieve stof die we gebruiken, is samarium-153-EDTMP. We dienen dit via uw bloedvat toe.

lees meer

De behandeling

De radioactieve stof die we gebruiken, is samarium-153-EDTMP. We dienen dit via uw bloedvat (intraveneus) toe. De botuitzaaiingen nemen deze stof op, die de uitzaaiingen lokaal bestraalt en uw pijn vermindert. De totale duur van de behandeling is ongeveer 1 uur.
 

Bijwerkingen

 • Bij een klein aantal patiënten (10 procent) kan een tijdelijke toename van de pijn optreden. Dit gebeurt binnen 72 uur na toediening en gaat meestal binnen enkele dagen over. Eventueel kunt u hiervoor extra pijnstillers innemen.
 • Er kan een vermindering van bepaalde bloedwaarden (beenmergfunctie) optreden: een afname van witte bloedcellen en bloedplaatjes. Dit herstelt zich in het algemeen binnen 8 weken.
 • Er zijn geen bijwerkingen of allergische reacties bekend bij deze radioactieve stof.

Na de behandeling

Omdat u een behandeling met radioactiviteit ondergaat, adviseren we u tijdelijk leefregels te volgen.

lees meer

Na de behandeling

Als u gunstig reageert op de behandeling (60 tot 80 % van de behandelde patiënten), kunt u in het algemeen binnen één week (meestal na 2 tot 4 weken) na de behandeling een begin van pijnverlichting merken.
 • Het is belangrijk dat u tot minimaal 6 uur na de behandeling extra blijft drinken.
 • De pijnverlichting kan 4 weken tot meer dan 4 maanden aanhouden. In overleg met uw behandelend arts kunt u het gebruik van pijnstillers na verloop van tijd mogelijk verminderen of zelfs stoppen.
 • Een herhaling van de behandeling is mogelijk, na minimaal 8 acht weken. Dit is afhankelijk van het herstel van uw bloedwaarden (beenmergfunctie).
 • Om de eventuele afname van bloedcellen vast te stellen, controleert uw behandelend arts uw bloed wekelijks; de eerste keer na 2 weken en in totaal 7 keer. We raden u aan zelf alvast de eerste afspraak met uw behandelend arts te maken.
 • Bij voorkeur vindt er in de week na de behandeling geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname plaats. Als dit noodzakelijk is, neem dan vooraf contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 

Tijdelijke leefregels in verband met de behandeling

Omdat u een behandeling met radioactiviteit ondergaat, adviseren we u tijdelijk leefregels te volgen:
 • Een (ongeboren) kind is gevoeliger voor straling dan een volwassene. Houd daarom 1 week minimaal 2 meter afstand tot kinderen en zwangere vrouwen. Laat kinderen zo veel mogelijk door een van uw huisgenoten verzorgen. U moet zeker geen kinderen bij u in bed of op schoot nemen. Uw kinderen kort knuffelen of een zoen geven is na de eerste 2 dagen geen probleem.
 • Houd bij volwassenen 2 dagen ruime afstand of verkort de tijd op korte afstand. Dit is met name belangrijk voor de mensen die dagelijks in uw buurt zijn.
 • De radioactieve vloeistof die de uitzaaiingen niet opnemen, verlaat uw lichaam via de urine. U kunt op het toilet plassen. U moet zittend plassen (ook mannen) om besmetting van de toiletruimte te voorkomen. Spoel het toilet direct door en was daarna meteen uw handen. Handhaaf deze hygiënemaatregel  3 dagen.
 • U kunt bij de douanecontrole en/of op vliegvelden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Omdat u een behandeling heeft ondergaan, zou het kunnen dat u voor lange duur (minimaal 1 jaar) positief wordt bevonden bij zo’n controle. Voor een douaneverklaring kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Ziekenhuisopname na de behandeling

Bij een ziekenhuisopname in het Radboudumc binnen 1 week na uw ontslag dient de dienstdoende arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gewaarschuwd te worden.

lees meer

Ziekenhuisopname na de behandeling

Bij een ziekenhuisopname in het Radboudumc binnen 1 week  na uw ontslag  dient de dienstdoende arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gewaarschuwd te worden.

Als u binnen 1 week na de behandeling opgenomen wordt in een ander ziekenhuis of instelling moet u of uw familie zo snel mogelijk melden dat u een radioactieve behandeling heeft gehad in het Radboudumc, zodat zij contact kunnen opnemen met de dienstdoende arts Nucleaire Geneeskunde.
U krijgt een brief mee die u kunt laten zien aan de behandelaar. Hierop staat hoe de afdeling bereikt kan worden.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. We bellen u om een afspraak te maken voor een informatief gesprek.

lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. We bellen u om een afspraak te maken voor een informatief gesprek.
Houd er rekening mee dat de behandeling normaal gesproken op donderdag(middag) wordt gepland in verband met de levering van de radioactieve stof en houdbaarheid.

Afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u gemaakt. Deze vloeistof is erg kostbaar en maar kort houdbaar. Mocht u de afspraak niet na kunnen komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)