Patiƫntenzorg Onderzoeken Hersenonderzoek DaT-scan

Wat is een DaT-scan?

Door het maken van foto's onderzoeken we de verstoorde communicatie tussen bepaalde groepen hersencellen (bijvoorbeeld bij Parkinson), om te bepalen of het gebruik van bepaalde medicijnen zinvol kan zijn.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 48 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, overlegt u van tevoren met uw behandelend arts of de medicatie tijdelijk gestopt moet worden.

Kleding en sieraden

Het is normaal gesproken niet noodzakelijk om kleding uit te trekken voor dit onderzoek.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiƫnten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is jodium-123-FP-CIT. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en er is geen sprake van allergische reacties. lees meer

Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is jodium-123-FP-CIT. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en er is geen sprake van allergische reacties.

De dag van het onderzoek

Om te voorkomen dat de radioactieve stof door uw schildklier wordt opgenomen, moet u op de dag van het onderzoek kaliumjodide tabletten innemen. U dient deze tabletten een uur voor de injectie in te nemen. De tabletten worden aan u gegeven op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Een uur na het nemen van de kaliumjodide, prikken we met een naald uw bloedvat aan en dienen de radioactieve vloeistof toe. Daarna is er een wachttijd van ongeveer drie en een half uur; u hoeft dan niet op de afdeling te blijven. Na deze wachttijd maken we (gedurende 45  minuten) foto’s van uw hoofd.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed, met uw hoofd in een hoofdsteun. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek. Uw hoofd zullen wij om die reden enigszins fixeren om beweging tot een minimum te beperken. De camera komt vlak boven uw gezicht tot stilstand om de minimale straling van de radioactieve stof goed op te vangen. De camera draait stapsgewijs om uw hoofd.

De totale duur van het onderzoek is, inclusief wachttijd, ongeveer 6 uur.


Na het onderzoek

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
  • Medewerkers
  • Intranet