Patiëntenzorg Onderzoeken Jodium uptake onderzoek

Wat is jodium uptake onderzoek?

We dienen een kleine hoeveelheid radioactief jodium toe, om te kijken wat er precies met uw ontregelde schildklier aan de hand is. lees meer

Wat is jodium uptake onderzoek?

De schildklier heeft de eigenschap om jodium op te nemen en te gebruiken voor de aanmaak van hormonen. De mate van opname van jodium is afhankelijk van de werking van de schildklier. Bij u is de functie van uw schildklier ontregeld geraakt, waardoor er (zonder het gebruik van schildkliermedicijnen) een teveel aan bepaalde hormonen en/of een vergroting van de schildklier ontstaat.

Om te kijken wat er in uw situatie precies aan de hand is, dienen we een kleine hoeveelheid radioactief jodium toe, zodat we uw specifieke situatie goed in beeld kunnen brengen.

Dit onderzoek wordt al sinds 1946 toegepast.


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een telefonische oproep voor het maken van de afspraak. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een telefonische oproep voor het maken van de afspraak.

Afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof, die speciaal voor u wordt geleverd, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meestal meteen een nieuwe afspraak met u maken.

Slikproblemen

We dienen het radioactief jodium toe via het opdrinken van een minimale hoeveelheid van deze stof in water.
Als u dagelijks slikproblemen ervaart, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We dienen het jodium in dat geval via de bloedvaten toe, met een injectie. Misschien moet het onderzoek hierdoor worden uitgesteld.


Schilddrüsenuntersuchung mit Jod Auf Deutsch

Die Schilddrüse hat die Eigenschaft um Jod aufzunehmen, mit dem die Produktion von Hormonen im Körper angeregt wird. Die Menge der Jodaufnahme ist abhängig von der Schilddrüsenfunktion. mehr lesen

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Houdt u voor het onderzoek rekening met een aantal zaken, zoals zwangerschap, borstvoeding en het stoppen met bepaalde voeding. In de 3 maanden vóór dit onderzoek mag u geen bepaald röntgenonderzoek hebben gehad. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Stop vóór het onderzoek met het geven van borstvoeding.
 • U mag uw borstvoeding na het onderzoek niet hervatten.

Eten en drinken

 U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Jodium

 • Het is belangrijk dat u in de 3 maanden voorafgaand aan dit onderzoek geen röntgenonderzoek heeft gehad met jodiumhoudend contrastmiddel. Dit kan een CT-scan of een hartcatheterisatie zijn.
 • U mag geen supplementen of (homeopathische) producten gebruiken die grote hoeveelheden jodium bevatten (bijvoorbeeld vitaminen met kelp, jodide of jodium) en mag niet meer dan twee keer per week vis, kelp of zeewier eten.

Bloedprikken

Het is mogelijk dat u het verzoek krijgt om (bij uw eigen ziekenhuis of prikpost) eerst nog bloed te laten prikken, voordat we een afspraak kunnen maken.

Medicijnen

 • We bespreken met u of u voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen met schildkliermedicijnen (die de opname van het radioactief jodium kunnen belemmeren). Na afloop hoort u wanneer u weer kunt starten met de medicijnen. Het is nodig om te stoppen met schildkliermedicijnen omdat deze de opname van het radioactief jodium-131 kunnen belemmeren.
 • Als u amiodarone of cordarone gebruikt, neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook deze medicijnen kunnen de opname van het radioactief jodium belemmeren).
 • Overige medicijnen kunt u innemen op de gebruikelijke manier.
 • We verzoeken u een actuele lijst van medicijnen mee te nemen naar uw afspraak, zodat we kunnen zien welke medicijnen en doseringen u gebruikt. U kunt zelf een overzicht maken of (kosteloos) een geneesmiddelenpaspoort laten maken bij uw apotheek.
 • Het is belangrijk dat u deze lijst aanvult met supplementen die niet op doktersadvies worden gebruikt (bijvoorbeeld (multi)vitamine). Beschrijf de volledige benaming (merk) en dosering van de medicijnen.

Kleding en sieraden

U hoeft voor dit onderzoek geen kleding uit te trekken. We vragen u wel sieraden in het halsgebied te verwijderen. U kunt deze sieraden beter thuis laten.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven.

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We kijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.


Tijdens het onderzoek

Een schildklier neemt jodium op voor de aanmaak van hormonen. Tijdens dit schildklieronderzoek dienen we radioactief jodium-131 toe en meten we de mate waarin uw schildklier dit opneemt.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Een schildklier neemt jodium op voor de aanmaak van hormonen. Tijdens dit schildklieronderzoek dienen we radioactief jodium-131 toe en meten we de mate waarin uw schildklier dit opneemt. Zo kunnen we in beeld brengen wat er precies aan de hand is met uw ontregelde schildklier.

Dag 1

Na een meting (controle op radioactiviteit in de schildklier), het afnemen van bloed en eventueel een zwangerschapstest krijgt u een kleine hoeveelheid water met daarin een druppel radioactief jodium-131 te drinken. Deze afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Dag 2 (en eventueel 3)

Afhankelijk van een aantal factoren zien wij u graag één dag later terug en eventueel zelfs nog een derde moment. Op één of twee momenten komt u dus nogmaals terug voor een meting en tijdens deze bezoeken brengen we de mate van opname van het radioactief jodium in beeld. Deze metingen duren elke keer ongeveer 5 minuten.

Verdere afspraken

Daarnaast maken we eenmalig 1 of 2 opnames van uw schildklier, die net als de meting(en) belangrijke informatie voor een behandelplan opleveren. De duur van deze opnamen kan variëren van 10 tot 30 minuten. Tijdens het maken van deze foto’s, ligt u op uw rug op tafel. We plaatsen de camera vervolgens vlak voor uw gezicht.

U krijgt een vervolgafspraak met de nucleair geneeskundige voor het bespreken van de uitslag van het onderzoek en de informatie over behandelmogelijkheden. Dit kan een telefonisch gesprek zijn en duurt maximaal een uur. Afhankelijk van het behandelplan kunnen we een behandeling plannen. Voor het inplannen van de behandeling en de uitleg hierover krijgt u een nieuwe afspraak met een laborant.

Bijwerkingen

Omdat we een minimale hoeveelheid radioactief jodium-131 toedienen, zitten er geen bijwerkingen aan deze stof. Het jodium kan ook worden toegediend bij een jodiumallergie.

Radioactief jodium-131

 • Omdat we een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium-131 gebruiken tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.
 • Radioactief jodium-131 zendt straling uit die te vergelijken is met röntgenstraling. Deze straling komt buiten het lichaam en daarmee kunnen we de halsmetingen verrichten en de foto’s maken.

Na het onderzoek

Met behulp van de uitkomsten bij dit onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden. lees meer

Na het onderzoek

Met behulp van de uitkomsten bij dit onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden. Dit stemmen we af op uw persoonlijke situatie. Soms kunnen we deze behandeling poliklinisch geven, maar het is ook mogelijk dat we hier een opname voor moeten inplannen (klinisch).

Verdere informatie over een behandeling hoort u van de arts tijdens het gesprek. De MBB’er vertelt u meer  over de voorzorgsmaatregelen. De folder voor de betreffende behandeling krijgt u altijd op papier mee naar huis.

 • Medewerkers
 • Intranet