Patientenzorg Onderzoeken Jodium uptake onderzoek

Over jodium uptake onderzoek

We dienen een kleine hoeveelheid radioactief jodium toe, om te kijken wat er precies met uw ontregelde schildklier aan de hand is.

lees meer

Over jodium uptake onderzoek

De schildklier heeft de eigenschap om jodium op te nemen en te gebruiken voor de aanmaak van hormonen. De mate van opname van jodium is afhankelijk van de werking van de schildklier. Bij u is de functie van uw schildklier ontregeld geraakt, waardoor er (zonder het gebruik van schildkliermedicijnen) een teveel aan bepaalde hormonen en/of een vergroting van de schildklier ontstaat.
Om te kijken wat er in uw situatie precies aan de hand is, wordt een kleine hoeveelheid radioactief jodium toegediend, zodat uw specifieke situatie goed in beeld kan worden gebracht.
Dit onderzoek wordt al sinds 1946 toegepast.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding, het stoppen met bepaalde voeding, en in de 3 maanden vóór dit onderzoek geen bepaald röntgenonderzoek hebben gehad.

lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Stop vóór het onderzoek met het geven van borstvoeding.
 • Borstvoeding mag na het onderzoek niet hervat worden.

Eten en drinken

 U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Jodium

 • Het is belangrijk dat u in de 3 maanden voorafgaand aan dit onderzoek geen röntgenonderzoek heeft gehad waarbij jodiumhoudend contrastmiddel is toegediend. Dit kan zijn een CT-scan of een hartcatheterisatie.
 • U mag geen supplementen of (homeopathische) producten gebruiken die grote hoeveelheden jodium bevatten (bijvoorbeeld vitaminen met kelp, jodide of jodium) en mag niet meer dan twee keer per week vis, kelp of zeewier gebruiken.

Bloedprikken

Het is mogelijk dat u het verzoek krijgt om (bij uw eigen ziekenhuis of prikpost) eerst nog bloed te laten prikken, voordat we een afspraak kunnen maken.

Medicijnen

 • We bespreken met u of u voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen met schildkliermedicijnen (die de opname van het radioactief jodium kunnen belemmeren). Na afloop hoort u wanneer u weer kunt starten met de medicijnen. Het is nodig om te stoppen met schildkliermedicijnen omdat deze de opname van het radioactief jodium-131 kunnen belemmeren.
 • Als u amiodarone of cordarone gebruikt, neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook deze medicijnen kunnen de opname van het radioactief jodium belemmeren).
 • Overige medicijnen kunt u innemen op de gebruikelijke manier.
 • We verzoeken u een actuele lijst van medicijnen mee te nemen naar uw afspraak, zodat we kunnen zien welke medicijnen en doseringen u gebruikt. U kunt zelf een overzicht maken of (kosteloos) een geneesmiddelenpaspoort laten maken bij uw apotheek.
 • Het is belangrijk dat u deze lijst aanvult met supplementen die niet op doktersadvies worden gebruikt (bijvoorbeeld (multi)vitamine). Beschrijf de volledige benaming (merk) en dosering van de medicijnen.

Kleding en sieraden

U hoeft voor dit onderzoek geen kleding uit te trekken. We vragen u wel sieraden in het halsgebied te verwijderen. U kunt deze sieraden beter thuis laten.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We kijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.

Het onderzoek

Een schildklier neemt jodium op voor de aanmaak van hormonen. Tijdens dit schildklieronderzoek dienen we radioactief jodium-131 toe en meten we de mate waarin uw schildklier dit opneemt.

lees meer

Het onderzoek

Een schildklier neemt jodium op voor de aanmaak van hormonen. Tijdens dit schildklieronderzoek dienen we radioactief jodium-131 toe en meten we de mate waarin uw schildklier dit opneemt. Zo kunnen we in beeld brengen wat er precies aan de hand is met uw ontregelde schildklier.

Na een meting (controle op radioactiviteit in de schildklier), het afnemen van bloed en eventueel een zwangerschapstest krijgt u een kleine hoeveelheid water met een druppel radioactief jodium-131 te drinken.
Deze afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Via één of meer metingen (afhankelijk van uw schildklieraandoening) brengen we daarna de opname van het jodium in beeld. Het moment van deze metingen kan zijn:

 • 3 uur na toediening
 • 24 uur na toediening
 • 48 uur na toediening

Deze metingen duren elke keer ongeveer 5 minuten. Welk moment of welke momenten voor u gelden, hoort u tijdens de telefonische oproep, waarbij we de afspraken met u inplannen.

Daarnaast maken we eenmalig 2 foto’s van uw schildklier, die net als de meting(en) belangrijke informatie voor een behandelplan opleveren. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens het maken van deze foto’s, ligt u op uw rug op tafel. De camera zal vervolgens vlak boven uw gezicht worden geplaatst (zie foto).

Vervolgens bespreken we de bevindingen van het onderzoek met u en krijgt u de benodigde informatie over een passende behandeling. Dit gesprek zal maximaal één uur duren. Afhankelijk van het behandelplan kan een behandeling gepland worden.

Als het behandelplan duidelijk is, volgt aansluitend ook nog een aanvullend gesprek (maximaal 45 minuten) over de voorzorgsmaatregelen en het inplannen van de behandeling.

Bijwerkingen

Omdat we een minimale hoeveelheid radioactief jodium-131 toedienen, zitten er geen bijwerkingen aan deze stof. Het jodium kan ook worden toegediend bij een jodiumallergie.

Radioactief jodium-131

 • Omdat we een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium-131 gebruiken tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.
 • Radioactief jodium-131 zendt straling uit die te vergelijken is met röntgenstraling. Deze straling komt buiten het lichaam en daarmee kunnen we de halsmetingen verrichten en de foto’s maken.

Na het onderzoek

Met behulp van de uitkomsten bij dit onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden.

lees meer

Na het onderzoek

Met behulp van de uitkomsten bij dit onderzoek bekijken we of een behandeling met radioactief jodium-131 plaats kan vinden en wat de dosering gaat worden. Dit stemmen we af op uw persoonlijke situatie. Soms kunnen we deze behandeling poliklinisch geven, maar het is ook mogelijk dat we hier een opname voor moeten inplannen (klinisch).

Verdere informatie over een behandeling hoort u van de arts tijdens het gesprek. De MBB’er vertelt u meer  over de voorzorgsmaatregelen. De folder voor de betreffende behandeling krijgt u altijd op papier mee naar huis.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een telefonische oproep voor het maken van de afspraak.

lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een telefonische oproep voor het maken van de afspraak.

Afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof, die speciaal voor u wordt geleverd, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meestal meteen een nieuwe afspraak met u maken.

Slikproblemen

We dienen het radioactief jodium toe via het opdrinken van een minimale hoeveelheid van deze stof in water.
Als u dagelijks slikproblemen ervaart, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We dienen het jodium in dat geval via de bloedvaten toe, met een injectie. Misschien moet het onderzoek hierdoor worden uitgesteld.
 

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Auf Deutsch Schilddrüsenuntersuchung mit Jod

Die Schilddrüse hat die Eigenschaft um Jod aufzunehmen, mit dem die Produktion von Hormonen im Körper angeregt wird.

lees meer