Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 659
Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie

Over de verpleegafdeling

De verpleegafdeling A4 West behandelt patiënten van het specialisme Neurologie en Neurochirurgie.

lees meer

Over de verpleegafdeling

De verpleegafdeling A4 West behandelt patiënten van het specialisme Neurologie en Neurochirurgie. Er is ruimte voor 30 patiënten. Op de verpleegafdeling zijn alleen eenpersoonskamers. 

We werken multidisciplinair samen. Naast artsen en verpleegkundigen kan uw behandelteam bestaan uit: een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, ergotherapeut, revalidatiearts, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Zij worden bij uw behandeling betrokken in overleg met de verpleegkundige en/of arts. Op de afdeling werken ook voedingsassistenten en facilitair zorgmedewerkers.

Studenten op de afdeling

De afdeling Neurologie is leerafdeling voor MBO- en HBO-verpleegkunde studenten. Dat betekent dat een groep verpleegkunde studenten stage loopt op de afdeling. De studenten krijgen altijd nauwe supervisie van een gediplomeerde collega. 


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Contact

Tussen 7.30 en 09.30 uur is de verpleegkundige bezig met de verzorging van de patiënten. Graag hiervoor of hierna bellen.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 659

bekijk route

Op de afdeling


Bezoek

 • Op de verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie kunt u van 11.00 tot 21.00 uur terecht.

  lees meer


  Aandachtspunten

  Op de verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie kunt u van 11.00 tot 21.00 uur terecht. Wij kunnen van deze tijden afwijken als dit beter is voor het herstel van onze patiënten en bij medische of verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zullen dit dan aangeven.

  We vragen u om met het volgende rekening te houden:

  • Medische zorg gaat altijd voor. Stem met uw bezoek en de verpleegkundige af op welk moment bezoek uitkomt.
  • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen om de kamer te verlaten.
  • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
  • Eventueel kunt u de afdeling met uw bezoek verlaten. Stel de verpleegkundige op de hoogte als u de afdeling verlaat.
  • Om overbelasting en/of overprikkeling te voorkomen, kunnen we soms afspreken om uw bezoek te beperken.
  • Bezoekerstoiletten bevinden zich bij de ingang van de verpleegafdeling.
  • Bezoekers kunnen tegen een vergoeding mee eten met de patiënt. De voedingsassistente kan u hierover informeren.

 • Bezoekersruimtes

  De afdeling heeft 2 bezoekersruimtes. Er zijn 2 koffieautomaten op de afdeling, waar het bezoek gratis gebruik van kan maken. De bezoekersruimtes hebben een beperkte capaciteit. Het kan zijn dat er ook bezoek van andere patiënten aanwezig is in dezelfde ruimte. Wij vragen om elkaar met respect te behandelen en de beperkte ruimte met elkaar te delen.


 • Rooming-in

  Het is mogelijk dat er een familielid/naaste 's nachts bij u blijft slapen (rooming-in). Zeker bij patiënten met onrust of angst, is de aanwezigheid van een bekend persoon wenselijk. Vanwege de beperkte ruimte moet dit vooraf overlegd worden met de verpleegkundige. Per dag wordt er samen beken of rooming-in wenselijk blijft. De persoon die bij u blijft slapen, krijgt een opklapbed. Hij/zij maakt het opklapbed zelf op in de avond en klapt het bed 's mogens op. De persoon die gebruik maakt van rooming-in, mag de douche en het toilet op de patiëntenkamer gebruiken. Overige bezoekers moeten gebruik maken van de bezoekerstoiletten.

  Deelname aan verzorging

  Het is mogelijk om als familielid/naaste deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.


 • Horecagelegenheden

  Bezoek kan gebruik maken van het restaurant in gebouw B (gelegen op de begane grond, route 607), de koffiecorner in de centrale hal en de koffiecorner op de begane grond bij het Vrouw en Kind gebouw. Let wel op de wisselende openingstijden van de verschillende horecagelegenheden. Als u langer dan twee weken opgenomen bent in het Radbouumc, kan u voor uw familielid/naaste een kortingskaart voor het restaurant aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleegkundige.


Opname

Bij opname heeft u een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige. Hij of zij stelt u op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling. Bij opname geeft u 1 of 2 contactpersonen op bij de verpleegkundige. lees meer

Opname

Bij opname heeft u een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige. Hij of zij stelt u op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling. Ook krijgt u een gesprek met de zaalarts/physician assistent. Hij of zij licht u in over de medische behandeling, tenzij dit al in de polikliniek besproken is.

Contactpersonen

Bij opname geeft u 1 of 2 contactpersonen op bij de verpleegkundige. U geeft hiermee toestemming dat de artsen en verpleegkundigen deze contactpersonen van medische informatie mogen voorzien. De arts of verpleegkundige belt alleen de contactpersonen als dat nodig is.

Continu meten van vitale waarden ViSi Mobile

Op onze verpleegafdeling gebruiken we apparatuur om doorlopend uw belangrijke vitale waarden te meten, zoals uw bloeddruk, hartslag en ademhaling. 

lees meer

Continu meten van vitale waarden ViSi Mobile

Op onze verpleegafdeling gebruiken we apparatuur om doorlopend uw belangrijke vitale waarden te meten. Voorbeelden van vitale waarden zijn uw bloeddruk, hartslag en ademhaling. 

Het meten van vitale waarden 

Normaal gesproken meet de verpleegkundige uw vitale waarden een paar keer per dag. Tussen die metingen door kan het gebeuren dat u zieker bent geworden dan verwacht. Dat zien we dan pas bij een volgende meting. Zo’n achteruitgang kunnen we eerder ontdekken als we uw vitale waarden de hele dag doorlopend meten. Dit wordt ook wel continu monitoren genoemd. Dit kan met behulp van een polsmonitor die ViSi Mobile heet. 

Hoe werkt de ViSi Mobile? 

De ViSi Mobile is een kastje om uw pols. Vanuit het polskastje gaat een sensor naar uw duim, ook wel duimsensor of saturatiemeter genoemd. Aan de andere kant van het kastje gaat een kabel omhoog naar uw schouder en borst. Daarnaast draagt u 3 of 5 plakkers en kabels op uw borst en buik. 
Samen meten deze sensoren uw ademhaling, zuurstofgehalte in het bloed, bloeddruk, huidtemperatuur, hartslag en hartritme. 

Wat gebeurt er met de gemeten waarden? 

De gemeten vitale waarden worden vanaf de ViSi Mobile via WiFi naar een computer gestuurd die bij de verpleegpost staat. Als u zieker wordt en uw vitale waarden komen onder of boven een bepaalde grens, dan stuurt de ViSi Mobile een alarm door naar de computer van de verpleging. De verpleegkundige bekijkt het alarm en als het nodig is worden extra metingen bij u uitgevoerd. 
Naast de metingen van de ViSi Mobile komt de verpleegkundige nog steeds een paar keer per dag langs om uw vitale waarden te controleren en uw temperatuur te meten.

Belangrijk om te weten over continue monitoring

Het doorlopend meten van uw vitale waarden betekent niet dat uw vitale waarden doorlopend bewaakt worden. Bewaken betekent dat de vitale waarden 24 uur per dag in de gaten worden gehouden door de verpleging. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de Intensive Care, maar niet op de verpleegafdelingen. Doordat de vitale waarden niet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden, kan het soms voorkomen dat een alarm niet door een verpleegkundige wordt gezien. Als het nodig is dat u doorlopend bewaakt wordt, dan wordt u overgeplaatst naar een afdeling waar dit mogelijk is.  

Wat zijn mogelijk nadelen van de ViSi Mobile?

Het gebruik van ViSi Mobile veroorzaakt geen beperkingen. U kunt alles doen wat u zonder het polskastje ook zou doen. Het is wel mogelijk dat het polskastje wat zwaarder aanvoelt dan bijvoorbeeld een horloge om uw pols.

Wat gebeurt er met de gemeten gegevens?

De vitale waarden die de ViSi Mobile meet, worden rechtstreeks doorgestuurd naar uw beveiligde patiëntendossier. De verpleegkundige of arts bepaalt uiteindelijk welke data worden opgeslagen. De overige data worden verwijderd als u wordt afgekoppeld van het polskastje.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over deze informatie of over de ViSi Mobile? Dan kunt u die stellen aan uw verpleegkundige.


Ontslag in zicht

Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat van de verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie?

lees meer

Weer naar huis

Als u de afdeling verlaat, heeft u met de verpleegkundige nog een ontslaggesprek en krijgt u van de arts de recepten voor uw medicatie en een ontslagbrief voor uw huisarts mee. lees meer

Weer naar huis

Als u de afdeling verlaat, heeft u met de verpleegkundige nog een ontslaggesprek en krijgt u van de arts de recepten voor uw medicatie en een ontslagbrief voor uw huisarts mee. Ontslag vindt ’s morgens plaats tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Vervoer naar huis of een andere instelling moet u zelf regelen. Alleen wanneer u met een ambulance vervoerd gaat worden, dan regelt de verpleegkundige dit.
 

Weekendverlof

Als het medisch verantwoord is, kunt u met weekendverlof gaan. Overleg dit altijd met uw behandelend arts. lees meer

Weekendverlof

Als het medisch verantwoord is, kunt u met weekendverlof gaan. Overleg dit altijd met uw behandelend arts. Het verlof begint vrijdagmiddag en eindigt zondagavond. U spreekt met de verpleegkundige af hoe laat u terugkomt en krijgt de medicijnen voor het weekend mee naar huis. De ziektekostenverzekering vergoedt niet de kosten van vervoer tijdens het weekendverlof.

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Bij Neurochirurgie werkt een verpleegkundig specialist, die zich richt op de zorg voor patiënten met neurovasculaire aandoeningen. lees meer

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen



Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet