Projecten Arbeidsgerichte Zorg

Arbeidsgerichte Zorg

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen. Ziekte kan voor werkenden en studerenden onzekerheden, vragen en problemen met zich meebrengen. Het is niet altijd makkelijk om te blijven werken of studeren. Het Radboudumc heeft daarom klinisch-arbeidsgeneeskundig specialisten in de behandelteams. Zij bieden vanaf de diagnose zorg op behoud van arbeidsvermogen, studie, werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte Zorg

Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen.  Ziekte verstoort mogelijk het evenwicht. Daarom bieden wij arbeidsgeneeskundige zorg vanaf de diagnose en begeleiden wij patiënten bij de terugkeer naar werk of studie. De wensen van de patiënt staan centraal. Het behoud van arbeidsvermogen, studie, werk en inkomen zijn belangrijke onderdelen van het zorgproces. Gedurende het zorgproces ondersteunen wij de patiënt bij het voeren van regie. 

De klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) onderzoekt in eerste instantie of het werk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt de gevolgen van de ziekte en de behandeling in kaart. Ook bespreken zij de mogelijkheden om te blijven werken tijdens behandeling. Mogelijk is een verwijzing naar (arbeids)revalidatie en gerichte ondersteuning bij re-integratie nodig. Het behandelteam, de bedrijfsarts en eventueel de werkgever overleggen met elkaar.

Wat is een klinisch arbeidsgeneeskundige?

Een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) is een geregistreerde bedrijfsarts die naast zijn/haar algemene kennis en ervaring ook specifieke kennis heeft over een bepaald medisch specialisme (bijvoorbeeld kanker, neurologie, infectieziekten of chronische darmontstekingen).

De KAG adviseert patiënten, hun behandelaren en hun werkgevers bij vragen of problemen op het gebied van ziekte en werk. Denk aan werkgerelateerde oorzaken van ziekte, behoud van werk, (arbeids-)revalidatie, studie, weer starten met werken en inkomen.


Contact

Verwijzing naar een KAG vindt enkel plaats via uw behandelaar. Voor overige vragen neem contact op. neem contact op

Werken is gezond

Voor veel mensen biedt werk structuur en zingeving. Werken geeft sociale contacten en zorgt voor deelnemen aan de maatschappij. Het geeft afleiding en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast zorgt werk voor inkomen en financiële onafhankelijkheid.

lees meer

Werken is gezond

Herstel van een goede relatie tussen gezondheid, studie of werk en het behoud van werk, komt niet vanzelf goed. Het vereist aandacht, kennis van alle betrokkenen. Allereerst de patiënt en zijn naasten. Maar ook de werkomgeving, de betrokken zorgprofessionals, de bedrijfsgezondheidszorg en re-integratiebegeleiding.


Versterken regie

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen.

lees meer

Versterken regie

De ervaring leert dat veel patiënten een kloof ervaren tussen de professionals in de gezondheidszorg en betrokkenen in hun werk- of studiesituatie (leidinggevende, bedrijfsarts). Daarnaast zijn rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ingewikkeld. Het is lastig voor patiënten om zelf de kloof te overbruggen en de weg te vinden in wet- en regelgeving.

De klinisch arbeidsgeneeskundige ondersteunt bij regie voeren door patiënten op diens wensen en doelen bij studie, werk en inkomen. De KAG bespreekt mogelijkheden, gerichte behandeling en ondersteuning bij revalidatie en re-integratie op de werkvloer. De (financiële) gevolgen van verschillende keuzes komen daarbij ook aan bod.    


Patiëntgroepen

We bieden arbeidsgerichte zorg aan de volgende patiëntgroepen in het Radboudumc.

lees meer

Patiëntgroepen


Ons team