Overzicht afdelingsraden

Afdelingsraad in oprichting

 • Expertisecentrum Parkinson en Zorg voor Parkinson
 • Hoofd-halsoncologie keten
 • Oogheelkunde

Andere vormen van patiëntparticipatie


Over de PAR

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt.

lees meer

Over de PAR

Wie het Radboudumc binnenkomt als patiënt, wil graag de beste zorg krijgen. Het Radboudumc wil persoonsgerichte zorg leveren, zorg die samen met u wordt afgestemd op uw situatie.

Om deze zorg te organiseren is de stem van de patiënt onontbeerlijk op alle niveaus: in de spreekkamer, op de afdelingen en bij de Raad van Bestuur. De Patiëntenadviesraad (PAR) draagt eraan bij dat deze stem gehoord wordt.

Wat doet de PAR?

De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt. De PAR is cliëntenraad conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en behandelt zaken die een gemeenschappelijk belang hebben voor patiënten. In de visie van het Radboudumc is de patiënt partner in de zorg. Raad van Bestuur en PAR denken daarom samen na over strategische thema’s rondom verbetering en vernieuwing van zorg en services, opleiding en wetenschap.

Ook stimuleert de PAR afdelingen om patiënten en/of hun naasten actief te betrekken bij de gang van zaken op de afdeling. Een aantal afdelingen heeft hiervoor een afdelingsadviesraad opgericht. Waar de PAR adviseert over Radboudbrede thema’s, richten de afdelingsadviesraden zich op de gang van zaken op de eigen afdeling. Door het aangaan van een gelijkwaardige dialoog tussen zorgprofessionals en patiënten, waarbij ieders perspectief als waardevol wordt gezien, kunnen patiënten daadwerkelijk bijdragen aan besluitvorming op afdelingsniveau.

Leden van de PAR laten zich voeden door signalen van patiënten, patiëntenorganisaties, familieleden, bezoekers en medewerkers. Als patiënt merkt u dat mede door de inzet van de PAR in toenemende rekening wordt gehouden met het perspectief en beleving van de patiënt.
 Adviezen van de PAR

Eén van de taken van de PAR is het adviseren van de Raad van Bestuur. De PAR doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. Het gaat daarbij steeds over onderwerpen die de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Radboudumc raken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de invoering van het voedingsconcept Food for Care, de gevolgen van opleidingssituaties voor de behandelrelatie, de jaarrekening, het opnemen van pasfoto's in Epic, expertisecentra en de herinrichting van de auditsystematiek.

 

Meedenken? Dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen.

lees meer

Meedenken? Dat kan!

Met enige regelmaat zoeken wij patiënten om mee te denken bij de opzet van projecten of vernieuwingen. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, kunt u ons dat laten weten door ons contactformulier in te vullen. Wij nemen contact met u op, wanneer zich een concrete vraag voordoet.

Hebt u ideeën voor verbeteringen voor de afdeling waar u mee te maken hebt of bent u benieuwd naar de wijze waarop zij patiënten betrekken, ga daar dan over gesprek met de medewerkers van de afdeling. Zij kunnen u laten weten bij wie u hiervoor aan het juiste adres bent.

De Patiëntenraad van het Radboudumc behandelt geen klachten van individuele patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars.


Jaarverslag PAR 2022

Bekijk hier het jaarverslag van de Patiëntenadviesraad 2022.

lees het PDF-bestand

PatiëntEffect­Paragraaf PEP

Wat betekent een beleidsvoorstel voor patiënten? lees meer

Samenvatting Jaarverslag PAR 2022

Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag van de PAR 2022.

lees meer

Patiëntadviesraden van afdelingen


Kinderadviesraad

De kinderen van de kinderadviesraad hebben het over alles wat er in het Kinderziekenhuis beter kan. lees meer

Patiënten­adviesraad Interne Geneeskunde PAR-AIG

De afdeling Interne Geneeskunde heeft een eigen patiëntenadviesraad: PAR-AIG. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. lees meer

Patiënten Advies­raad Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten. lees meer

Patiënten­adviesraad RCMM

Het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) heeft een eigen patiënten adviesraad. Deze adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het RCMM zijn aangewezen. lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PARREVA en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Revalidatie. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PARREVA af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Leden PARREVA

 • Hendrik-Jan de Mooij, voorzitter
 • Susan Bruins
 • Anke Lanser
 • Edwin Kats

Activiteiten

De PARREVA:

 • Vergadert 3-4 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals.
 • Signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Revalidatie over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of lid worden?

De PARREVA bestaat nu uit 4 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp besproken hebben? Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PARREVA? Stuur dan een e-mail aan de PARREVA. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie/vraag.

Contact

Neem via de e-mail contact op met de PARREVA.


SPAR SAB patiënten­adviesraad

De SPAR (SAB patiëntenadviesraad) bestaat uit patiënten (of naasten) die een hersenbloeding hebben gehad die ontstaat uit een afwijking van een hersenslagader (SAB). De raad geeft vanuit het perspectief van de patiënt advies over wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingen in de zorg. lees meer

SPAR SAB patiënten­adviesraad

Sinds 31 oktober 2018 bestaat de SPAR (SAB patiëntenadviesraad) verbonden aan de afdeling Neurochirurgie. Een SAB is een hersenbloeding die ontstaat uit een afwijking van een hersenslagader. In de meeste gevallen gaat het om een hersenaneurysma. In de SPAR zitten patiënten en naasten die een hersenbloeding of met een niet-gebloede vaatafwijking in de hersenen hebben gehad. De raad geeft vanuit het perspectief van de patiënt advies over vraagstellingen bij wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingen in de zorg.

Oprichting

De SPAR werd opgericht op initiatief van Jeroen Boogaarts (neurochirurg) en Harriette Petersen-Baltussen (verpleegkundig specialist Neurochirurgie) naar aanleiding van de ontwikkeling van het Radboudumc Hart & Vaatcentrum en een aantal gesubsidieerde wetenschappelijke projecten waarbij patiëntenervaringen essentieel zijn.

Bijeenkomsten

De SPAR heeft minimaal 4 keer per jaar een bijeenkomst waarin een onderzoeker of projectleider relevante vraagstellingen aan de groep voorlegt. Ervaringsdeskundige Carla van Drumpt is de voorzitter van de raad.

Vragen

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in deelname aan de SPAR, dan kunt u terecht bij Carla van Drumpt.


Nierpatiënten­Vereniging Radboudumc

De NierpatiëntenVereniging Radboudumc (NVR) is op 3 april 2002 opgericht door een samenwerking van patiënten en zorgverleners van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc. Deze vereniging zet zich in voor patiënten, familieleden, zorgverleners en vrijwilligers. lees meer

Nierpatiënten­Vereniging Radboudumc

De NierpatiëntenVereniging Radboudumc (NVR) is op 3 april 2002 opgericht door een samenwerking van patiënten en zorgverleners van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc. Deze vereniging zet zich in voor patiënten, familieleden, zorgverleners en vrijwilligers.

Activiteiten en lotgenotencontact

De NVR organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten en gezellige uitstapjes voor leden waarbij lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn: de Algemene Ledenvergadering met lunch, familiedag, themacontactdag, kerstdiner en de nieuwjaarsactiviteit. Daarnaast kunnen NVR-leden gratis deelnemen aan landelijke themadagen. Ook ontvangen zij 6 keer per jaar de gezamenlijke nieuwsbrief van afdeling Nierziekten en de NVR en het magazine 'Wisselwerking met praktische informatie en ervaringsverhalen van en voor nierpatiënten, dat wordt uitgegeven door de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Daarnaast draagt de NVR bij aan de jaarlijkse herdenkingsdienst voor de nabestaanden van overleden dialysepatiënten van het Radboudumc.

Belangenbehartiging

De NVR behartigt individuele en collectieve belangen van nierpatiënten. Dit doet de vereniging door het geven van advies aan nierpatiënten en zorgverleners in het Radboudumc en aan regionale en landelijke instanties (zoals ziekenhuizen, Opleidingsinstituten en Adviesraden, Nierstichting, etc.). De NVR draagt bij aan projecten die de medische en/of sociaal-maatschappelijke positie van nierpatiënten kunnen verbeteren.

Verder stimuleert de NVR de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van nierpatiënten en hun naasten. De NVR vertegenwoordigt ook de afdeling Nierziekten in de Centrale Patiëntenadviesraad.

Informatie delen en zorgonderwijs

De NVR organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten over medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen. We werken hierbij samen met de diverse zorgverleners. Verder verschijnt er 6 keer per jaar een nieuwsbrief en organiseert de vereniging ieder jaar een bijeenkomst waarbij een juridisch adviseur advies geeft over wetgeving en steun die zinvol is voor voor nierpatiënten. Iedere maand is er een NVR-loket op de afdeling Dialyse voor voorlichting en een luisterend oor.

Daarnaast worden er gastlessen verzorgd door ervaringsdeskundigen van de NVR aan studenten van de HAN (opleiding OK-assistent en anesthesist-assistent) en van de Radboud Universiteit (opleiding tot arts en biomedisch wetenschappelijk onderzoeker).

Ook doen er ieder jaar NVR-leden mee aan het project BYOP (Bring Your Own Patient). Tijdens dit project delen de nierpatiënten hun leven en ervaringen met deze studenten. Een patiëntenpanel met ervaringsdeskundigen leest mee en geeft advies aan wetenschappelijk onderzoekers voor het deel patiëntenparticipatie in subsidieaanvragen. Ook dragen wij bij aan de halfjaarlijkse niertransplantatievoorlichtingsbijeenkomsten in het Radboudumc en aan WKD (World Kidney Day).

Meer informatie

Bezoek de website van NVR


Patiënten­adviesraad Radboudumc Health Academy (PAR RHA)

De PAR RHA is een onafhankelijk adviesorgaan voor alle opleidingsactiviteiten van de Radboudumc Health Academy (RHA). Zij zoeken momenteel leden. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet