Patiëntenzorg Aandoeningen Stemmingsstoornissen

Wat zijn stemmingsstoornissen?

Stemmingsstoornissen is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin u zich verkeert. Depressie en dysthymie zijn de meest voorkomende stemmingsstoornissen. lees meer

Wat zijn stemmingsstoornissen?

Stemmingsstoornissen is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin u zich verkeert. Depressie en dysthymie zijn de meest voorkomende stemmingsstoornissen. Deze stoornissen lijken erg op elkaar en zijn soms moeilijk te onderscheiden. De belangrijkste symptomen zijn een aanhoudende verdrietige stemming en een verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten.

Daarnaast bestaan er andere stemmingsstoornissen, zoals de bipolaire stoornis, ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Depressie

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren, kan gesproken worden over een depressie. lees meer

Dysthyme stoornis chronisch persisterende depressie

Een lichtere vorm van een chronische depressie is de dysthyme stoornis of dysthymie. Er wordt ook gesproken over een chronische persisterende depressie. lees meer

Dysthyme stoornis chronisch persisterende depressie

Een lichtere vorm van een chronische depressie is de dysthyme stoornis of dysthymie. Er wordt ook gesproken over een chronische persisterende depressie. Persisterend, of aanhoudend, omdat klachten minstens twee jaar duren. Bij een dysthyme stoornis kan degene die er aan lijdt, redelijk functioneren in het dagelijkse leven. De klachten zijn meestal niet al te ernstig en lang niet alle symptomen van depressie zijn van toepassing. Wel brengt deze aandoening vaak langdurige somberheid met zich mee, die vrijwel de hele dag voelbaar is. Het kan ook zijn dat de klachten er even een poosje niet zijn, maar dat duurt nooit lang.

Bipolaire stoornis manisch-depressief

Een bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis kenmerkt zich door voorkomen van ‘tegenovergestelde’ stemmingen. Depressieve periodes met somberheid en verlies van plezier en interesse in het leven worden afgewisseld met een uitgelaten of prikkelbare stemming en sterk verhoogde activiteit. lees meer

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op stemmingsstoornissen. lees meer

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op stemmingsstoornissen. De expertise ligt met name bij de diagnostiek en behandeling van complexe, therapieresistente depressie of de combinatie van stemmingsstoornis met andere psychiatrische of somatische problematiek.

Samen met patiënt en naasten wordt gekeken naar de meest optimale behandeling volgens huidige geldende richtlijnen. Psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling worden toegepast. Behandeling wordt poliklinisch of klinisch uitgevoerd.

>> Naar de tijdlijn diagnostiek

Behandeling

Behandeling is gericht op herstel van complexe stemmingsstoornissen. De afdeling biedt expertise op gebied van biologische behandelopties en specifieke psychotherapeutische behandelgroepen. lees meer

Behandeling

Behandeling is gericht op herstel van complexe stemmingsstoornissen. De afdeling biedt expertise op gebied van biologische behandelopties en specifieke psychotherapeutische behandelgroepen. Verder biedt de afdeling psychiatrie voor de gehele regio behandeling middels neuromodulatie waaronder electroconvulsietherapie voor therapieresistente depressie.

Er wordt binnen onze afdeling gebruikgemaakt van verschillende behandelmethoden, waaronder: Samen met u en uw naasten wordt bekeken welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste aansluit bij uw situatie.

Meer informatie over stemmings­stoornissen?

Op de website van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) kunt u meer lezen over stemmingsstoornissen en hun behandeling.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet