MRI onderzoek met een hoorimplantaat

Indien u met een cochleair implantaat, een actief middenoorimplantaat of een transcutaan beengeleidingshoortoestel heeft, mag u niet zonder meer in een MRI scanner. Op basis van het merk en type implantaat kan bepaald worden of u in een MRI scanner mag en welke voorzorgsmaatregelen hiervoor getroffen moeten worden. Een titanium implantaat ten behoeve van een beengeleidingshoortoestel is overigens volledig MRI-compatibel.
In principe bent u en de radioloog of de radiolaborant op de hoogte van welk merk er sprake is; Advanced Bionics, Cochlear, Med-El of Oticon. Met behulp van onderstaande hotline telefoonnummers kan onder kantooruren nagevraagd worden welke voorzorgsmaatregelen bij dit type implantaat getroffen moeten worden. Buiten kantooruren kan deze informatie worden ingewonnen via de link van de fabrikant. Indien er dan nog onduidelijkheden bestaan kan door de radioloog of radiolaborant uiteraard met ons CI-team contact worden gezocht.
 
De contactgegevens van de fabrikanten zijn:
 

Fabrikant Hotline (tijdens kantoortijden) Via deze link is altijd de meest actuele informatie ten aanzien van MRI en gehoorimplantaat te vinden
Advanced Bionics 088-6008880 https://advancedbionics.com/nl/nl/portals/professional-portal/products/mri-safety-information.html
Cochlear 070-7703668 https://www.cochlear.com/nl/nl/home/ongoing-care-and-support/device-support/mri-considerations/mri-nucleus
Med-El 06-86808079 (of 06-86808082) https://www.medel.com/nl/medical-procedures/
Oticon Medical 020-3450807 https://www.oticonmedical.com/for-professionals/cochlear-implant/mri-information-and-guidelines
Patiëntenzorg Behandelingen Cochleaire implantatie (CI)

Hoe werkt een cochleair implantaat?

Gewone hoorapparaten maken geluiden harder. Bij ernstige beschadiging van uw slakkenhuis helpt geluidsversterking niet. Een cochleair implantaat (CI) versterkt het geluid niet, maar zet het om in elektrische signalen die worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Hierdoor kunt u weer geluiden waarnemen. lees meer

Hoe werkt een cochleair implantaat?

Wat is een CI?

Gewone hoorapparaten maken geluiden harder. Als u een ernstige beschadiging hebt aan uw slakkenhuis, leidt deze ‘gewone’ geluidsversterking niet tot verbetering van de geluidswaarneming. Een cochleair implantaat (CI) versterkt het geluid niet, maar zet het om in elektrische signalen die in het slakkenhuis worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Hierdoor kunt u als uw slakkenhuis defect is, toch weer geluiden waarnemen. Deze geluidswaarneming is echter anders dan die van normaal horenden. Een cochleair implantaat verandert, net als een gewoon hoortoestel, niets aan de doofheid zelf.

De werking

Een microfoontje vangt de geluiden op. Het signaal gaat via een snoertje naar de spraakprocessor. De spraakprocessor is een microcomputer die de opgevangen geluiden omzet in een elektrische code. Deze code verzendt de zendspoel via radiogolven naar de ontvanger. De microfoon, processor en zendspoel zitten aan de buitenkant van het hoofd van uw kind. De ontvanger is het begin van het inwendige deel onder de huid. Het buitenste en het binnenste gedeelte van de CI zijn dus draadloos met elkaar verbonden. Een magneetje in de zendspoel en de  ontvanger zorgt ervoor dat de zendspoel op de goede plaats op het hoofd blijft zitten.

Contact

Hearing & Implants

Secretariaat
bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur
(024) 361 35 06
contactformulier

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Verwijsprocedure

Wilt u iemand doorverwijzen voor een hoorimplantaat? Dan kunt u terecht bij Hearing & Implants. lees meer

Verwijsprocedure

Wilt u iemand doorverwijzen voor een hoorimplantaat? Dan kunt u terecht bij Hearing & Implants.

Verwijzing BI, MEI en Oorschelpzorg

Voor verwijzingen voor een botimplantaat (BI), middenoorimplantaat (MEI) of oorschelpzorg geldt de verwijsprocedure Keel-Neus-Oorheelkunde.

Verwijzing Cochleaire Implantatie

Verwijsbrieven voor cochleaire implantatie voor volwassenen en kinderen kunt u richten aan:

Radboudumc
Huispost 383
Hearing & Implants, secretariaat
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

NB: Bent u als verwijzer geen arts (maar bijvoorbeeld audioloog), dan ontvangen wij graag naast uw verwijsbrief ook een verwijzing van een (huis)arts.

Bij spoed

  • Neem contact op met uw eigen huisarts. Uw huisarts zal vervolgens contact opnemen met de dienstdoende KNO-arts in het Radboudumc.

    e-mail ons


Verkouden

Helpt u mee om de verspreiding van virussen in het Radboudumc te voorkomen?
Wij vragen u om bij griepklachten en verkoudheidsklachten een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek aan het Radboudumc.

lees meer

MRI onderzoek met een hoorimplantaat

Indien u met een cochleair implantaat, een actief middenoorimplantaat of een transcutaan beengeleidingshoortoestel heeft, mag u niet zonder meer in een MRI scanner. lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652

Vergoedingen en onderdelen die u zelf moet aanschaffen

Voor de CI-zorg gelden drie tarieven: één voor de operatie, één voor de omruil van de processor en één voor tussentijdse bezoeken na het eerste jaar.

lees meer

Vergoedingen en onderdelen die u zelf moet aanschaffen

Voor de CI zorg gelden drie tarieven: één voor de operatie, één voor de omruil van de processor en één voor tussentijdse bezoeken na het eerste jaar. Hierdoor worden nagenoeg alle kosten verbonden aan cochleaire implantatie vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zult u wel een eigen bijdrage moeten leveren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar kostenvanzorg

  • Het tarief voor de operatie dekt ook de kosten van de spraakprocessor en van de revalidatie in het eerste jaar.
  • ​Met het tarief voor de omruil kunnen wij u elke 5 jaar een nieuwe processor geven. Een aantal onderdelen zoals snoertjes en microfoons die tussentijds defect raken worden vervangen vanuit het tarief voor de operatie of voor de omruil. Voor een aantal onderdelen (o.a. de oplaadbare accu’s) geldt dat deze na de garantieperiode niet vergoed worden en door uzelf gekocht moeten worden. Deze onderdelen kunt u rechtstreeks bij uw CI fabrikant bestellen. Ook reiskosten en de aanschaf van wegwerpbatterijen (zoals bij normale hoortoestellen) zijn voor eigen rekening.
  • Bezoekt u ons audiologisch centrum na het eerste jaar tussentijds, dus niet vanwege de vervanging van de processor elke 5 jaar, dan ontvangt uw zorgverzekering daarvoor een aparte rekening.

Cochleaire implantatie bij kinderen

Als uw kind een ernstige vorm van slechthorendheid of doofheid heeft, of de slechthorendheid van uw kind zeer snel toeneemt, kunt u terecht bij het CI-team voor kinderen. lees meer

Het CI-traject


Vooronderzoek cochleair implantaat

Tijdens het vooronderzoek kijken we of een cochleair implantaat (CI) de juiste oplossing is voor uw gehoorprobleem. Het vooronderzoek bestaat uit verschillende fases. lees meer

De ingreep

In een gesprek met de KNO-arts die u zal opereren, krijgt u uitleg over de ingreep. lees meer

Revalidatie en begeleiding

Een paar weken na de operatie begint u met revalideren. Dit is een intensief proces waarbij we ook uw omgeving betrekken. lees meer

Hoe draagt u een CI?

Een CI bestaat uit 2 delen: het implantaat zelf en de spraakprocessor. Het implantaat draagt u onder uw hoofdhuid. De spraakprocessor draagt u uitwendig. lees meer

Hoe draagt u een CI?

Een cochleair implantaat bestaat uit 2 delen: het implantaat zelf en de spraakprocessor. De chirurg brengt het implantaat via een operatie in onder uw hoofdhuid, schuin achter/boven de oorschelp. Het implantaat is zo groot als ongeveer 2 euro’s naast elkaar. Het is een ontvangertje waaraan een aantal elektroden verbonden is. Deze elektroden worden in het slakkenhuis geschoven. Na implantatie groeit de wond dicht. De spraakprocessor, een apparaat dat te vergelijken is met een hoortoestel en/of oorhanger, draagt u uitwendig. Het uitwendige deel bestaat uit een oorhanger en een zendspoel. In de oorhanger zit een microfoon en een spraakprocessor. De zendspoel wordt met een magneet op uw hoofd bevestigd. Bij jonge kinderen wordt er een apart batterijgedeelte gegeven dat op het lichaam gedragen kan worden. Op die manier blijft de oorhanger klein.


Mogelijkheden met CI veelgestelde vragen

over een cochleair implantaatServicepunt CI

Heeft u problemen met of klachten over uw cochleair implantaat? U kunt hier terecht voor probleemoplossing en het stellen van vragen. lees meer

Onze nieuwsbrief

De nieuwsbrief HOORT! wordt vanaf 2019 niet meer uitgegeven. Eerdere uitgaven zijn nog wel te lezen. lees meer

Patiënten­vereniging OPCI

OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. naar de website

Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert. lees meer

Audiologisch Centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet