Over de cursus

Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.

De indicatiestelling en de interpretatie blijft de taak en verantwoordelijkheid van de tandarts. Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd. In de nieuwe Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer een additionele externe opleiding radiologie dient te hebben gevolgd en daarna aan regelmatige bij- en nascholing moet hebben deelgenomen, om dit daadwerkelijk te mogen (blijven) uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod en worden tevens op fantoom de diverse vaardigheden geoefend.

.

Onderwijs Scholingen A0132648 Rontgencursus voor tandartsassistenten

Over de cursus

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voor-behouden handeling. lees meer

Meer weten? Neem contact op

Nadine van Maasakker-Robertus
Projectmedewerker

contactformulier

In het kort

 • Tandartsassistenten. Er is een maximum van 12 deelnemers.


 • Leerdoelen

  Leerdoelen: 
  - na deze cursus hebt u kennis omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en beeldbewerking en (6) het gebruik van de apparatuur
  - daarnaast hebt u vaardigheid in het correct plaatsen van de film/sensor en het richten van het röntgentoestel voor het maken van bitewing- en peri-apicale röntgenopnamen (‘solo’s’), inzicht in het correct plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor het maken van een panoramische röntgenopname, alsmede het bedienen van de apparatuur

  Na het volgen van de cursus bent u in staat: 
  - in opdracht van een tandarts zelfstandig goede röntgenopnamen te vervaardigen
  - te voldaan aan de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat de (aan straling blootgestelde) tandartsassistente een externe (basis)opleiding radiologie moet hebben afgelegd.

   


 • Sprekers

  CV Dr. W.J.M. van der Sanden
  Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet