Wat is AL-amyloïdose?

AL-amyloïdose is een vorm van amyloïdose. Bij amyloïdose is er sprake van het neerslaan van sommige afwijkende eiwitten in weefsels en organen. Het kan er toe leiden dat weefsels en organen niet goed meer werken. lees meer

Wat is AL-amyloïdose?

AL-amyloïdose is een vorm van amyloïdose. Bij amyloïdose is er sprake van het neerslaan van sommige afwijkende eiwitten in weefsels en organen. In ons lichaam zitten veel verschillende soorten eiwitten die normaal in oplosbare vorm voorkomen. Bij amyloïdose kan een afwijkend eiwit zich niet op de juiste manier vouwen. Hierdoor klitten die eiwitten aan elkaar vast en ontstaan er onoplosbare deeltjes (amyloïdfibrillen). Deze onoplosbare deeltjes gaan zich ophopen. Zo’n ophoping noemen we amyloïd. Dit kan er toe leiden dat weefsels en organen niet goed meer werken. In vrijwel ieder orgaan en weefsel kan een stapeling optreden van amyloïd en daar problemen veroorzaken.

Er zijn meerdere vormen van amyloïdose. AL-amyloïdose komt het meest voor. Bij AL-amyloïdose is er sprake van het neerslaan van (afwijkende) vrije lichte ketens van het type kappa of lambda. Deze (afwijkende) vrije lichte ketens ontstaan door een kwaadaardige verandering van plasmacellen die meestal in het beenmerg is opgetreden. 

Vrije lichte ketens zijn onderdelen van antistoffen, ook wel antilichamen of afweereiwitten genoemd. Antistoffen spelen een belangrijke rol in ons afweersysteem. Ze worden geproduceerd door de plasmacellen in het beenmerg.

Symptomen

Vaak wordt de diagnose AL-amyloïdose pas in een vergevorderd stadium gesteld. De ziekte ontstaat vaak zeer geleidelijk. Omdat u problemen kunt krijgen met verschillende organen, zijn de symptomen heel divers. Dit maakt dat het beeld per patiënt sterk kan verschillen.

Uw klachten zijn in het begin vaak mild, maar uiteindelijk kan de ziekte leiden tot zeer ernstige aandoeningen. De meest voorkomende symptomen zijn: 

 • Slechtere werking van het hart
 • Eiwitverlies via de urine
 • Achteruitgaan van de nierfunctie
 • Ernstige diarree of juist verstopping
 • Gestoorde werking van de zenuwen (bijvoorbeeld tintelingen in de voeten)
 • Vergrote tong
 • Vergrote milt
 • Gewichtsverlies

Meer informatie

Op de website van stichting Amyloïdose Nederland en de website van het expertisecentrum Amyloïdose (UMCG) leest u meer over:

 • Symptomen
 • Diagnose
 • Behandeling

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Na diagnose kunnen er vragen spelen over de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Jaarlijks krijgen circa 10.000 mensen in Nederland een hematologische kankersoort. Deze groep bevat de bloedkankers, lymfeklierkankers en de mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Veel van deze patiënten zijn in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Steeds meer mensen werken dus met kanker, of gaan na de behandeling snel weer aan de slag.  

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet