Wat is borstkanker?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst en kan op elke plek in de borst ontstaan. Bij de meeste vrouwen ontstaat borstkanker in de melkbuisjes van de borst.

lees meer

Wat is borstkanker?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst en kan op elke plek in de borst ontstaan. Bij de meeste vrouwen ontstaat borstkanker in de melkbuisjes van de borst. Dit wordt een invasief ductaalcarcinoom (IDC) genoemd. Bij sommige vrouwen ontstaat borstkanker in de melkkliertjes. Dit heet een invasief lobulair carcinoom (ILC). Een combinatie van beide soorten is ook mogelijk.

Bij sommige vrouwen is sprake van afwijkende cellen in de borst waaruit zich borstkanker kán ontwikkelen. Er is dan sprake van een voorstadium van borstkanker. Dit voorstadium wordt carcinoma in situ of DCIS genoemd. Op welke termijn DCIS zich zou kunnen ontwikkelen tot borstkanker is niet bekend. DCIS is maar zelden voelbaar. Vaak wordt de afwijking opgespoord via een röntgenfoto van de borst (mammografie), bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Het verschil tussen DCIS en borstkanker is dat borstkanker in de omringende weefsels ingroeit en kan uitzaaien. Uitzaaien wil zeggen dat kankercellen losraken en zich via bloedvaten en/of lymfevaten door het lichaam verspreiden. DCIS groeit niet in de omringende weefsels in en kan ook niet uitzaaien.

Contact

Polikliniek Mamma

(024) 361 38 08

Waarom naar het Radboudumc?

Als u wordt doorverwezen naar onze Mammapolikliniek, kunt u meestal binnen drie dagen terecht.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de Mammapolikliniek van het Radboudumc. Hier kunt u meestal binnen drie dagen terecht. Het ‘mammateam’ is gespecialiseerd in het onderzoek van borstafwijkingen en de behandeling daarvan.

Sneldiagnostiek

We willen u graag zo snel mogelijk duidelijkheid geven over uw klachten. Daarom proberen we alle onderzoeken die nodig zijn, op één ochtend te laten plaatsvinden (sneldiagnostiek). Dezelfde dag bespreekt de verpleegkundig specialist met u de uitslag van de onderzoeken en het eventuele behandelplan. Soms is voor de definitieve diagnose aanvullend onderzoek nodig op één van de dagen erna. Dit is met name zo wanneer er bij u tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker zogenaamde microcalcificaties (kalkspatjes) zijn gevonden. In dat geval is het helaas niet mogelijk u dezelfde dag nog de uitslag te geven.


Ondersteunende zorg bij borstkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij borstkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw verpleegkundig specialist zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw verpleegkundig specialist en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli.

Polikliniek Mamma

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de Mammapolikliniek.

lees meer

'Roze lintje' voor patiëntgerichte borstkankerzorg

Het Radboudumc heeft in 2018 van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) opnieuw het 'Roze Lintje' gekregen voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

lees meer

'Roze lintje' voor patiëntgerichte borstkankerzorg

Het Radboudumc heeft in 2018 van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) opnieuw het 'Roze Lintje' gekregen voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Om voor een lintje in aanmerking te komen moet een ziekenhuis voldoen aan een aantal criteria. Via de Monitor Borstkankerzorg kunt u alle gegevens van het onderzoek inzien.

Informatie­folders

  • Deze folder is bedoeld voor vrouwen die zich zorgen maken over de gevolgen van de behandeling van borstkanker op hun vruchtbaarheid.

    bekijk het pdf-bestand


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Ons Mammateam

Het mammateam behandelt patiënten met borstkanker of een verdenking daarvan. Het bestaat uit specialisten van verschillende afdelingen, om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Onze partners

Bij de zorg rondom borstkanker werken we intensief samen met het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Nijmegen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen