Wat is borstkanker?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst en kan op elke plek in de borst ontstaan. Bij de meeste vrouwen ontstaat borstkanker in de melkbuisjes van de borst.

lees meer

Wat is borstkanker?

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst en kan op elke plek in de borst ontstaan. Het is net als andere soorten kanker een ziekte van lichaamscellen. Gezonde lichaamscellen groeien regelmatig door celdeling. Deze groei is nodig om beschadigde en verouderde weefsels te vervangen. Bij kanker gaat er iets mis bij de celdeling. Er vindt een extreme celgroei plaats. Hierbij gaan een of meer cellen zich anders gedragen dan de omliggende cellen. Het lichaam kan een deel van deze ongezonde cellen zelf opruimen. Maar het andere deel is het lichaam te slim af waardoor deze cellen zich toch kunnen delen en er een tumor (gezwel) ontstaat.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Per jaar komen er ongeveer 14.000 vrouwen met borstkanker bij. Om de kans op vroege ontdekking van borstkanker te vergroten worden vrouwen tussen 50 tot en met 75 jaar in Nederland elke twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. 

Soorten borstkanker

Bij de meeste vrouwen ontstaat borstkanker in de melkbuisjes van de borst. Dit heet een ivasief ductaal carcinoom. Meestal gaat het dan om één tumor. Soms ontstaat borstkanker in de melkklieren. Dit heet een invasief lobulair carcinoom. Deze vorm van borstkanker groeit meer verspreid door de borst. Daardoor wordt deze vorm van borstkanker vaak pas in een later stadium ontdekt. Een combinatie van beide soorten is ook mogelijk.

Voorstadium 

Bij sommige vrouwen is sprake van afwijkende cellen in de borst waaruit zich borstkanker kán ontwikkelen, maar dat hoeft niet het zo te zijn. Er is dan sprake van een voorstadium van borstkanker. Dit voorstadium wordt carcinoma in situ of DCIS genoemd. Deze vorm kan niet uitzaaien, maar het is mogelijk dat deze tumorcellen uitgroeien tot borstkanker. Daarom wordt DCIS meestal hetzelfde behandeld als borstkanker (zoals een operatie en bestraling). DCIS is maar zelden voelbaar. Vaak wordt de afwijking opgespoord via een röntgenfoto van de borst (mammografie), bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Het verschil tussen DCIS en borstkanker is dat borstkanker in de omringende weefsels ingroeit en kan uitzaaien. Uitzaaien wil zeggen dat kankercellen losraken en zich via bloedvaten en/of lymfevaten door het lichaam verspreiden. DCIS groeit niet in de omringende weefsels in en kan ook niet uitzaaien.  
Borstkanker kan in een voorstadium ook de tepel aantasten. Deze vorm is vrij zeldzaam. Het wordt de ziekte van Paget genoemd. Ook andere vormen van borstkanker komen voor, maar veel minder vaak dan de bovengenoemde vormen.

Uitzaaiingen

Bij borstkanker speelt het lymfestelsel een grote rol. Lymfevaten en lymfeklieren maken deel uit van het afweersysteem. Ook in de borst zitten lymfevaten. Door de lymfevaten loopt een kleurloze vloeistof. Dit heet lymfe. In de lymfe worden afvalstoffen uit het lichaam opgenomen en vervoerd naar de lymfeklieren. Deze klieren maken ziekteverwekkers in het lymfe onschadelijk, waarna de lymfe weer terechtkomt in de bloedbaan. De lymfeklieren kunnen kankercellen tegenhouden, maar soms schieten de cellen los en worden ze meegevoerd naar de bloedbaan. Op die manier kunnen uitzaaiingen ontstaan op andere plekken in uw lichaam (bijvoorbeeld longen, botten en lever).

Contact

Polikliniek Mamma

(024) 361 38 08

Symptomen

Symptomen van borstkanker kunnen zijn een knobbeltje of verdikking op uw borst, een ingetrokken tepel, bloederige afscheiding uit uw tepel en een verkleurde of warme borst.

lees meer

Symptomen

Niet elke afwijking in de borst is kwaadaardig. De meeste afwijkingen zijn goedaardig. Toch is het belangrijk om naar de huisarts te gaan als u het volgende opmerkt:
 • Een duidelijk voelbaar knobbeltje. Het knobbeltje kan pijn doen, maar dat hoeft niet.
 • Een verdikking in uw borst, die anders aanvoelt dan normaal.
 • Een ingetrokken tepel.
 • Bloederige afscheiding uit uw tepel.
 • Verandering van de vorm of grootte van uw borst.
 • Deukjes of kuiltjes in de huid van uw borst.
 • Huidverandering van uw borst of verkleuring, zoals roodheid of putjes in de huid. Soms ziet de huid eruit als een sinaasappelschil.
 • Een wondje in de huid van uw borst dat niet geneest.
 • Uw borst is rood en voelt warm aan.

Oorzaken

De kans dat een vrouw borstkanker krijgt is 150 keer groter dan de kans dat een man borstkanker krijgt. Maar ook uw leeftijd, uw menstruatie, uw leefstijl, erfelijkheid en bestraling op het borstgebied in het verleden kunnen een rol spelen.

lees meer

Oorzaken

De kans dat een vrouw borstkanker krijgt is 150 keer groter dan de kans dat een man borstkanker krijgt. Maar ook uw leeftijd, uw menstruatie, uw leefstijl, erfelijkheid en bestraling op het borstgebied in het verleden kunnen een rol spelen.

Leeftijd

De kans op borstkanker neemt toe naarmate u ouder wordt. 

Menstruatie

Het aantal menstruele cycli tijdens het leven is van invloed. Dit hangt samen met: 
 • de start van menstruatie
 • moment van menopauze
 • aantal zwangerschappen
 • moment van eerste kind
 • wel/geen borstvoeding geven

Leefstijl

Uw leefstijl kan ook invloed hebben op het ontstaan van borstkanker. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld ernstig overgewicht, alcoholgebruik, roken, te weinig bewegen en het eten van veel bewerkte suikers.

Genen

U kunt genetisch meer aanleg hebben voor het krijgen van borstkanker. Bijvoorbeeld wanneer uw moeder of zussen borstkanker hebben, vooral in die gevallen waarbij borstkanker vóór de menopauze is vastgesteld. Maar ook of u goedaardige- of kwaadaardige borstaandoening heeft gehad in het verleden zijn een risicofactor. 

Bestraling

Bestraling op het borstgebied in het verleden is een risicofactoren voor het ontstaan van borstkanker.

Waarom naar het Radboudumc?

Als u wordt doorverwezen naar onze Mammapolikliniek, kunt u meestal binnen 3 dagen terecht.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de Mammapolikliniek van het Radboudumc. Hier kunt u meestal binnen drie dagen terecht. Het ‘mammateam’ is gespecialiseerd in het onderzoek van borstafwijkingen en de behandeling daarvan.

Sneldiagnostiek

We willen u graag zo snel mogelijk duidelijkheid geven over uw klachten. Daarom proberen we alle onderzoeken die nodig zijn, op één ochtend te laten plaatsvinden (sneldiagnostiek). Dezelfde dag bespreekt de verpleegkundig specialist met u de uitslag van de onderzoeken en het eventuele behandelplan. Soms is voor de definitieve diagnose aanvullend onderzoek nodig op één van de dagen erna. Dit is met name zo wanneer er bij u tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker zogenaamde microcalcificaties (kalkspatjes) zijn gevonden. In dat geval is het helaas niet mogelijk u dezelfde dag nog de uitslag te geven.


Erfelijkheid

Ongeveer 5-10% van alle vrouwen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door erfelijke aanleg en is drager van een verandering in een gen. In sommige families met erfelijke borstkanker is ook een verhoogd risico op eierstokkanker.

lees meer

Erfelijkheid

Borstkanker komt veel voor en heeft meestal geen erfelijke oorzaak. Ongeveer 5-10% van alle vrouwen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door erfelijke aanleg en is drager van een verandering in een gen  . In sommige families met erfelijke borstkanker is ook een verhoogd risico op eierstokkanker. 

Erfelijke kanker onderscheidt zich op een aantal punten van niet-erfelijke kanker.
 • Iemand krijgt borst- en/of eierstokkanker op opvallend jonge leeftijd, vaak voor het 40e levensjaar.
 • Verschillende familieleden (bloedverwanten) in verschillende generaties hebben borst- en/of eierstokkanker (gehad).
 • Er wordt op jonge leeftijd kanker in beide borsten vastgesteld.
 • Een vrouw krijgt zowel borstkanker als eierstokkanker.
 • Eén of meer mannen in de familie hebben borstkanker (gehad).
 • De borstkanker is hormoonongevoelig en eiwit-ongevoelig (triple negatief borstkanker)  .

Onderzoek naar erfelijkheid

Als we denken dat u misschien een erfelijke vorm van borstkanker heeft, dan kunt u met uw arts overleggen of een verwijzing naar de polikliniek Klinische Genetica zinvol is. Het erfelijkheidsonderzoek start met het maken van een familiestamboom. Als de stamboom wijst op erfelijke aanleg, is DNA-onderzoek mogelijk.

Borstkanker bij mannen

Borstkanker bij mannen is zeldzaam. De kans dat een vrouw borstkanker krijgt is 150 keer groter dan de kans dat een man borstkanker krijgt.

lees meer

Borstkanker bij mannen

Borstkanker bij mannen is zeldzaam. Per jaar krijgen in Nederland bijna 16.000 vrouwen en 100 mannen de ziekte. Mannen zijn gemiddeld 67 jaar als borstkanker wordt ontdekt. 

Doordat mannen weinig borstklierweefsel hebben is een zwelling, zoals een tumor, vaak gemakkelijk te voelen. Borstkanker ontwikkelt zich bij mannen echter vrij snel. Daardoor kan de tumor op moment van ontdekken al in een vergevorderd stadium zijn. Borstkanker uit zich bij mannen vaak als een zwelling achter of vlak bij de tepelhof, soms in combinatie met een ingetrokken tepel of bloedverlies uit de tepel.

Niet alle zwellingen in de borst zijn kwaadaardig. Er kan namelijk ook sprake zijn van gynaecomastie. Dit is een zwelling van het borstweefsel bij mannen. Dit symptoom doet zich vaak tijdelijk voor in de puberteit. Ook kan het een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen.

Soorten Borstkanker

Bij de meeste mannen ontstaat borstkanker in de (melk)gangen van de borst. Dit heet een ductaal carcinoom. Lobulair carcinoom- kanker uitgaande van de melkklieren- komt haast niet voor bij mannen omdat er in de normale mannelijke borst niet of nauwelijks melkklieren gevormd zijn. Ook andere vormen van borstkanker kunnen voorkomen.

Ontstaan borstkanker bij mannen

Bij het ontstaan van borstkanker bij mannen, lijkt soms een verstoring mee te spelen in het evenwicht tussen de vrouwelijke hormonen (oestrogenen) en de mannelijke hormonen (androgenen). Zo’n verstoring kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld levercirrose of teelbalafwijkingen. 
Mannen met het Syndroom van Klinefelter (geslachtsgebonden chromosoomafwijking) hebben een iets verhoogd risico om borstkanker te krijgen, maar die kans is nog steeds klein. Ook radiotherapie van de borstwand in het verleden (zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Hodgkin) kan het risico op borstkanker verhogen.

Borstkanker in de familie

Mannen met een veranderd gen hebben meer risico op het krijgen van borstkanker. Dit geldt vooral voor het BRCA2-gen maar ook voor de ziekte van Cowden.

Polikliniek Mamma

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de Mammapolikliniek.

lees meer

Meer informatie


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Ons Mammateam

Het mammateam behandelt patiënten met borstkanker of een verdenking daarvan. Het bestaat uit specialisten van verschillende afdelingen, om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Onze partners

Bij de zorg rondom borstkanker werken we intensief samen met het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Nijmegen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen