Diagnosefase

op één dag
Diagnose-onderzoek
Op de Mammapoli
Uitslaggesprek

Behandelfase

Behandeling
Voorbereiding
Behandeling
Operatie
Behandeling
Na de operatie

Nazorgfase

Nazorg
Nazorg

DiagnosefaseDiagnose-onderzoek


Over de Mamma­polikliniek

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de afdeling Radiologie voor diagnostiek.

lees meer

Over de Mamma­polikliniek

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op borstkanker, of als tijdens het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een afwijking in uw borst is gevonden, kan de huisarts u doorverwijzen naar de polikliniek Radiologie voor diagnostiek.
De radioloog informeert u meteen na afloop van de radiologische onderzoeken. Wanneer het mammogram en de eventuele echo geen afwijkingen laten zien kunt u gerustgesteld naar huis. De uitslagen krijgt u via Zorgmail teruggekoppeld.

Als een punctie nodig is, wordt de punctie meestal dezelfde dag of de dag erna afgenomen. Sommige puncties kunnen niet dezelfde dag plaatsvinden. Het kan dan enkele dagen duren voordat we het biopt afnemen. We streven ernaar om de uitslag binnen 2 dagen met u te bespreken. 
Bij een punctie neemt de radioloog telefonisch contact op met uw huisarts om de bevindingen terug te koppelen en te vragen om toestemming voor doorverwijzing naar de Mammapoli. 
We streven ernaar om u nog dezelfde dag of op de dag erna op de Mammapoli te zien
‘Mamma’ is het Latijnse woord voor borst. Het ‘mammateam’ is gespecialiseerd in het onderzoek van borstafwijkingen en de behandeling daarvan. De Mammapolikliniek is gevestigd op de polikliniek Heelkunde.


Aanvullend onderzoek

Soms is aanvullend onderzoek nodig om de definitieve diagnose te stellen of juiste behandeling te bepalen. Het aanvullende onderzoek vindt op een andere dag plaats dan de onderzoeken tijdens de sneldiagnostiek. Daardoor is het helaas niet mogelijk u dezelfde dag nog de uitslag te geven.

 • Het aanvullende onderzoek kan bestaan uit een stereotactische (computergestuurde) biopsie.

  naar het onderzoek


Onderzoek Echografie op Radiologie

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van echografie beeld te krijgen van uw organen.

lees meer

Onderzoek Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten waarop weefselveranderingen te zien zijn.

lees meer

Onderzoek Punctie van de borst

We nemen een stukje weefsel uit uw borst. De patholoog onderzoekt of het weefsel goedaardig of kwaadaardig is.

lees meer

Uitslaggesprek


Uitslaggesprek

In het uitslaggesprek bespreekt u met de verpleegkundig specialist de uitslag en een voorlopig behandelplan.

BehandelfaseVoorbereiding


De behandeling

De behandeling hangt af van de grootte, de plek, de kwaadaardigheid, of de tumor hormoongevoelig is en hoe ver de ziekte zich heeft uitgebreid.

lees meer

De behandeling

De behandeling hangt af van de grootte, de plek, de kwaadaardigheid, of de tumor hormoongevoelig is en hoe ver de ziekte zich heeft uitgebreid. Soms kunnen we deze tumorkenmerken pas vaststellen nadat de tumor is verwijderd tijdens een operatie en is onderzocht door de patholoog. Daarom hoort u vaak pas tijdens het traject hoe uitgebreid uw behandeling zal zijn.

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. De volgende kenmerken bepalen voor welke operatie u in aanmerking komt:

 • Uw eigen voorkeur
 • De grootte van de tumor ten opzichte van de borst
 • De plaats(en) waar de tumor zich bevindt
 • Uw algehele conditie
 • Eventuele voorbehandeling met chemotherapie of endocriene therapie (anti-hormonale therapie)

Voorbereiden op het behandelgesprek

Om het gesprek met uw arts goed voor te bereiden kunt u een persoonlijke checklist maken. Op de website B-bewust.nl leest u tips voor het maken van een checklist. De website 3goedevragen.nl helpt u om 3 vragen te bedenken die u kunt bespreken met uw arts.


Chemo­therapie of hormoon­therapie voor de operatie

In sommige situaties kan neo-adjuvante behandeling gegeven worden. Dit betekent dat vooraf aan een operatie u eerst behandeld wordt met chemotherapie of hormoontherapie. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn.

lees meer

Chemo­therapie of hormoon­therapie voor de operatie

In sommige situaties kan neo-adjuvante behandeling gegeven worden. Dit betekent dat vooraf aan een operatie u eerst behandeld wordt met chemotherapie of hormoontherapie. Redenen hiervoor kunnen zijn:
 • De tumor in de borst is te groot om borstsparend te kunnen opereren. Door middel van chemotherapie of hormoontherapie proberen we de tumor te verkleinen zodat een minder grote/uitgebreide operatie nodig is.
 • Tumorcellen in de lymfeklieren van de oksel.
 • Hormoon en eiwit ongevoelige tumor (triple negatief)
 • Her2neu positieve tumor
Een neo-adjuvante behandeling met chemotherapie of hormoontherapie kan overwogen worden wanneer bij u de diagnose borstkanker is gesteld. In geval van diagnose Ductaal carcinoom in situ (DCIS) of te wel het voorstadium van borstkanker vindt geen behandeling met chemotherapie of hormoontherapie plaats.

Leefstijl Beter Gezond

Leefstijl kan een rol spelen in het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen. Denk bij leefstijl bijvoorbeeld aan eten, bewegen, ontspannen, alcohol en roken. Als u ziek bent is een gezonde leefstijl ook belangrijk. Uw behandelaar bespreekt dit met u. Bekijk voor uw afspraak deze video. lees meer

Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen.

lees meer

Omgaan met (de gevolgen van) borstkanker

De diagnose (voorstadium)borstkanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. Hoe gaat u hiermee om?

lees meer

Operatie


Welke operatie?

Een operatie is meestal de eerst aangewezen behandeling. Dit kan een borstbesparende operatie (lumpectomie) zijn gevolgd door bestraling, of een operatie waarbij de hele borst wordt verwijderd (ablatio). Na een ablatio kunt u kiezen voor een borstreconstructie. Bij beide operaties is er een kans dat de kanker terugkomt, we noemen dit een recidief. Samen met uw arts bespreekt u welke behandeling voor u het meest geschikt is. 


Welke operatie?


Behandeling Lumpectomie

Een lumpectomie is een borstbesparende operatie tegen borstkanker. Hierbij verwijderen we de tumor uit uw borst en blijft uw borst behouden. Na de operatie ziet uw borst er meestal wel anders uit.

lees meer

Behandeling Ablatio

Als u niet in aanmerking komt voor borstsparende operatie, dan wordt de hele borst verwijderd. Sommige vrouwen kiezen hier zelf voor.

lees meer

Behandeling Schildwachtklier­procedure bij borstkanker

Zowel bij een borstsparende behandeling als bij het verwijderen van de borst wordt onderzocht of er lymfeklieruitzaaiingen zijn door middel van een schilwachtklierprocedure. Tijdens de procedure verwijdert de chirurg de schildwachtklier(en) via een kleine snede in uw oksel.

lees meer

Behandeling Borst­reconstructie

Bij een borstreconstructie probeert de plastisch chirurg uw borst zoveel mogelijk in de oude vorm te krijgen. Wanneer en hoe een borstreconstructie wordt uitgevoerd, verschilt per situatie.

lees meer

Na de operatie


Over de behandeling

Na de operatie zijn er verschillende mogelijkheden binnen het behandelplan. Afhankelijk van de ernst van de tumor en de operatie die u heeft gehad kunt u een aantal behandelingen krijgen.

Behandeling Bestralen bij borstkanker

Bestraling (radiotherapie) bij borstkanker vindt meestal plaats nadat u geopereerd bent. Met de bestralingsbehandeling willen we de kans op het terugkeren van de tumor verkleinen en daarmee de kans op genezing vergroten.

lees meer

Chemotherapie bij borstkanker

Chemotherapie is behandeling met cytostatica. Deze zijn erop gericht om kwaadaardige cellen te doden of af te remmen.

Behandeling Hormoontherapie (endocriene therapie)

Hormoontherapie is een behandeling voor kankersoorten die hormoongevoelig zijn. Met hormoontherapie blokkeren of remmen we de kanker.

lees meer

Immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling van kanker met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren. Met deze medicijnen versterken we uw eigen afweersysteem, zodat het kankercellen beter kan doden. lees meer

NazorgfaseNazorg


Weer thuis na de behandeling

Ontslag uit het ziekenhuis betekent nog niet dat u al volledig hersteld bent. Vaak zult u lichamelijk weer op krachten moeten komen.

lees meer

Weer thuis na de behandeling

Ontslag uit het ziekenhuis betekent nog niet dat u al volledig hersteld bent. Vaak zult u lichamelijk weer op krachten moeten komen. In principe kunt u uzelf na de opname zonder hulp verzorgen en al snel weer lichte werkzaamheden verrichten. Waarschijnlijk kunt u niet meteen al uw taken vervullen. Daarom is het belangrijk om tijdig, al vóór opname, na te gaan of u thuis hulp nodig heeft. Maak dit zonodig bespreekbaar op de polikliniek. Wanneer u een vraag heeft en/of problemen ervaart, kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (024) 361 38 08.

De operatiewond

De eerste weken na de operatie kan de wond enigszins pijnlijk, verkleurd en gezwollen zijn. Dit verdwijnt na enige tijd.

lees meer

De operatiewond

De eerste weken na de operatie kan de wond enigszins pijnlijk, verkleurd en gezwollen zijn. Dit verdwijnt na enige tijd. Ook een tintelend of doof gevoel langs de wondranden en aan de binnenzijde van de bovenarm is mogelijk. Dit kan maandenlang aanhouden en zelfs blijvend zijn. Als u een ablatio hebt gehad, kunt u enige tijd het gevoel hebben dat de weggehaalde borst er nog is. Dit heet fantoomgevoel.

Zijn er problemen met de wondgenezing? Neemt u dan contact op met de verpleegkundig specialist. Problemen kunnen zijn: toenemende roodheid, afscheiding, toenemende zwelling bij de wond of in de oksel, of koorts.

Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen.

lees meer

Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. En om in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen. Bij elke controle krijgt u een borstonderzoek op voelbare afwijkingen en één maal per jaar een mammografie. Er is ook aandacht voor eventuele lichamelijke klachten en/of psychosociale problemen als gevolg van de ziekte. Na vijf jaar wordt gekeken hoe de controles vervolgd zullen worden.