Over maagkanker

Er bestaan verschillende soorten tumoren van de maag. Het zogenoemde adenocarcinoom komt het vaakst voor. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 2000 mensen maagkanker vastgesteld. Het merendeel van de patiënten is boven de zestig jaar.

lees meer

Over maagkanker

Er bestaan verschillende soorten tumoren van de maag. Het zogenoemde adenocarcinoom komt het vaakst voor. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 2.000 mensen maagkanker vastgesteld. Het merendeel van de patiënten is boven de 60  jaar.

Symptomen

In het begin geeft maagkanker nauwelijks symptomen. Naarmate de tumor groter wordt, kunt u klachten krijgen. Deze kunnen bestaan uit:
  • slechte eetlust en vermagering
  • bloedarmoede met vermoeidheid en duizeligheid
  • pijn in de maagstreek, een vol gevoel in de bovenbuik en misselijkheid
  • passageklachten: het gevoel dat eten blijft steken
Zwarte ontlasting kan een symptoom zijn, maar duidt vaker op een andere maagaandoening.

Oorzaak en ontstaan

Maagkanker ontstaat meestal uit de cellen in het slijmvlies dat de maagwand bekleedt. Het risico op maagkanker wordt beïnvloed door uw levensstijl.

lees meer

Oorzaak en ontstaan

Er is geen duidelijk oorzaak bekend van maagkanker. Het ontstaat meestal uit de cellen in het slijmvlies dat de maagwand bekleedt. Er is wel een aantal factoren dat bijdraagt aan het risico op maagkanker. Besmetting met de bacterie Helicobacter pylori kan chronische ontsteking van de maagwand en maagzweren veroorzaken. Dit kan vele jaren later leiden tot maagkanker. In 5% van de gevallen gaat het om erfelijke aanleg.

Risicofactoren

Het risico op maagkanker wordt beïnvloed door uw levensstijl. Roken verhoogt de kans op maagkanker. Hoge consumptie van gerookte en in zout ingelegde voedingsmiddelen kan leiden tot een beschadigend effect op de maagwand. Hierdoor kan infectie met bijvoorbeeld de Helicobacter pylori bacterie sneller voorkomen. Dit verhoogt het risico op maagkanker. Een mediterraan dieet met veel groente, fruit, granen, vis en olie heeft een beschermend effect tegen maagkanker.


Onderzoeken

Om de diagnose te stellen kan een arts een aantal onderzoeken uitvoeren.

  • CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan maakt metingen (scans) met behulp van röntgenstralen. Een computer werkt deze scans vervolgens uit tot foto’s.

    lees meer


Behandeling

Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de behandeling. De behandeling kan gericht op genezing of het remmen van de ziekte.

  • Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen.


Ondersteunende zorg bij maagkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij maagkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.