Wat is multipel myeloom? Ziekte van Kahler

Multipel myeloom is een kwaadaardige aandoening van het beenmerg. Deze aandoening wordt ook wel de Ziekte van Kahler genoemd. In sommige stamcellen van het beenmerg ontwikkelen zich kleine, witte bloedcellen. Als vreemde stoffen ons lichaam binnendringen, ontwikkelen sommige bloedcellen zich tot plasmacellen. Deze plasmacellen helpen ons bij het bestrijden van ziektes. De ziekte van Kahler ontstaat wanneer deze plasmacellen kwaadaardig worden door een fout in het DNA. Dit zorgt ervoor dat het afweersysteem minder goed werkt. Patiënten met de ziekte van Kahler zijn dan ook vatbaarder voor infecties.

Oorzaak en ontstaan

Over de oorzaak en het ontstaan van multipel myeloom is weinig bekend. Het lijkt niet erfelijk te zijn. In Nederland komen er jaarlijks zo’n 750 mensen met multipel myeloom bij. De ziekte komt meer voor bij mannen, dan bij vrouwen. De diagnose wordt vooral gesteld bij oudere patiënten. Ruim 1/3 van de patiënten is ouder dan 75 jaar.

Symptomen

De klachten die kunnen horen bij multipel myeloom komen ook voor bij andere ziekten. De klachten ontstaan geleidelijk en zijn daarom niet altijd even storend. Hierdoor wachten patiënten vaak met een bezoek aan de huisarts, terwijl ze wel ziek zijn. Symptomen van multipel myeloom hebben te maken met:
 • Verstoorde bloedaanmaak
 • Problemen met de botten
 • Verhoogde hoeveelheid kalk in het bloed
 • Nierproblemen
Naast deze symptomen bent u ook vatbaarder voor infecties. Dit komt omdat de kwaadaardige plasmacellen (myeloomcellen) te veel immuunstoffen van één soort produceren, waardoor er aan andere een tekort is. Hierdoor werkt het afweersysteem minder goed.

Prognose

De prognose voor patiënten met de ziekte van Kahler is niet positief. De ziekte is vaak niet te genezen. Toch zijn er gevallen bekend waarbij patiënten na jarenlange behandeling ziektevrij zijn geworden.

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Lees meer over multipel myeloom
 
Patientenzorg Aandoeningen Multipel Myeloom

Wat is multipel myeloom? Ziekte van Kahler

Multipel myeloom is een kwaadaardige aandoening van het beenmerg. Deze aandoening wordt ook wel de Ziekte van Kahler genoemd.

lees meer

Onderzoeken bij multipel myeloom

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij multipel myeloom, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal u lichamelijk onderzoeken. Als uw huisarts een verdenking op multipel myeloom heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Deze kan een aantal onderzoeken uitvoeren.

 • De arts neemt met u uw ziektegeschiedenis door. Wat is het verloop van de aandoening?Hij stelt vragen over uw werk, levensomstandigheden en andere zaken die uw ziektebeeld kunnen beïnvloeden.


Behandeling

 • Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen.

  lees meer


  Chemotherapie

  Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen. Als patiënt met deze ziekte krijgt u de chemotherapie als palliatieve behandeling. Dit wil zeggen dat de behandeling gericht is op het verminderen van klachten en het remmen van de ziekte. U wordt opgenomen op de afdeling hematologie.

  Voorbereiding

  Voordat u begint met de chemotherapie is een aantal voorbereidingen nodig. U krijgt uiteraard een informatiegesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed en soms uw gebit. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.

  Verloop

  De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica. Voor het beste resultaat dienen we u vaak een combinatie van verschillende soorten toe. Dit gebeurt via het bloed. U krijgt chemotherapie als een kuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet. Meestal krijgt u om de drie weken een kuur. Hoe lang het toedienen van de medicijnen duurt, is afhankelijk van de methode. Het kan vijf minuten duren maar ook een paar dagen.

  Gevolgen

  De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling. Deze verschillen per medicijn en zijn afhankelijk van uw lichamelijke conditie en lichaam. De bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid, haaruitval en een verhoogd risico op infecties. Als u behandeld wordt met chemoradiatie, bent u waarschijnlijk erg moe door de behandeling.

  Resten van de medicijnen kunnen nog acht dagen na de behandeling aanwezig zijn in uw lichaamsvocht. Hierom is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen om mensen in uw omgeving niet bloot te stellen aan cytostatica. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zittend plast en met de deksel naar beneden doorspoelt. Ook kunt u het beste het toilet één keer per dag reinigen. Braaksel kunt u door het toilet spoelen. Gedurende deze periode moet u een condoom gebruiken bij geslachtsgemeenschap.
   

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Naar uw afspraak

Ingang: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Komt u voor een afspraak op de dagbehandeling interne specialismen of voor een afspraak met de verpleegkundig consulent?
Volg dan route 498

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen