Onze werkwijze

Een reden voor verwijzing door uw huisarts naar de Polikliniek Gynaecologische Oncologie, kan zijn dat u een afwijkend uitstrijkje heeft. U komt ook bij ons terecht als last heeft van bloedverlies na de menopauze of na gemeenschap. Op de polikliniek onderzoeken we of er inderdaad sprake is van een kwaadaardige aandoening of een voorstadium daarvan.

Verwijscentrum voor Oost-Nederland

Omdat we verwijscentrum voor Oost-Nederland zijn, verwijzen ook gynaecologen uit andere ziekenhuizen patiënten aan ons door. Vaak gaat het dan om complexe vormen van kanker. Met de regionale ziekenhuizen hebben we hier afspraken over, zodat u de best mogelijke behandeling krijgt.

Kijkbuisoperatie

Op onze afdeling opereren we patiënten met gynaecologische kanker zo veel mogelijk via een kijkbuisoperatie. Dit heeft voor u als patiënt een aantal voordelen: u krijgt geen groot litteken, u herstelt sneller en uw opname duurt korter. Meestal heeft u tijdens de operatie ook veel minder bloedverlies. Bij moeilijke kijkbuisoperaties maken we gebruik van een operatierobot. Dit doen we bijvoorbeeld bij een lymfklierverwijdering uit uw buik en bij radicale operaties van baarmoederhalskanker en baarmoederkanker.

Casemanagers

Bij uw eerste afspraak op de Polikliniek Gynaecologische Oncologie maakt u kennis met een casemanager. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die u informatie en ondersteuning geeft en uw vaste contactpersoon wordt tijdens uw behandeltraject. U hoort op de polikliniek hoe u de casemanagers kunt bereiken en wat u van hen kunt verwachten.
Centrum voor Oncologie Onze organisatie Gynaecologische oncologie

Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.

  • Baarmoederhalskanker, ofwel cervixcarcinoom, is een kwaadaardig gezwel aan de baarmoederhals.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan prof. dr. Leon Massuger gynaecologisch oncoloog

"Door de patiënt als partner in onze zorg centraal te stellen proberen we het gehele behandeltraject zo aangenaam mogelijk te maken."

lees meer

Vijf vragen aan prof. dr. Leon Massuger gynaecologisch oncoloog

Prof. dr. Leon Massuger is gynaecologisch oncoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de gynaecologische keten die zich met name richt op de behandeling van baarmoeder(hals)kanker, eierstokkanker, schaamlipkanker en de voorstadia daarvan.

1. Hoe innovatief is de dienstverlening van de keten?

Veel innovaties binnen de keten zijn er op gericht het gehele zorgpad voor de patiënt zo aangenaam en duidelijk mogelijk te maken. De patiënt en haar familie staan daarbij helemaal centraal. De door ons mede ontwikkelde en unieke Medimapp wordt in het gehele traject als een zeer waardevolle individuele medische reisgids gezien.

2. Wat heeft de keten wetenschappelijk bereikt en wat merken patiënten daarvan?

Onze keten is in Nederland wetenschappelijk gezien de meest actieve unit op gebied van gynaecologische kanker. Dit levert met name veel extra kennis op. Kennis op gebied van Humaan Papillomavirus (HPV) en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Kennis over de best mogelijke behandeling van schaamlipkanker en baarmoederkanker en kennis over het omgaan met erfelijke gynaecologische tumoren.

3. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten?

We zullen als keten blijven streven naar de best mogelijk inrichting van de verschillende zorgpaden waarbij we onze patiënt op alle onderdelen als volwaardige partner willen zien.
Alle waardevolle ontwikkelingen binnen het vak zullen we zo snel mogelijk toegankelijk maken voor onze patiënten.
 

4. Wat betekent de keten voor de regio?

Als academisch centrum heeft de keten in de regio een belangrijke samenbindende en kwaliteitsverhogende functie. Er is een uitstekende samenwerking met alle ons omringende ziekenhuizen waarbij wij zelf voor patiënten met eierstokkanker in het CWZ en het Rijnstate ziekenhuis bij de operaties actief meedoen.

5. Hoe ervaren patiënten het om een vast aanspreekpunt te hebben?

Een vast aanspreekpunt is voor patiënten van groot belang. Met behulp van onze zeer gewaardeerde casemanagers en ook op niveau van de behandelend artsen proberen we de contacten zoveel mogelijk in 1 hand te houden.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op?

lees meer

Trots op... onze keten

Prof. dr. Leon Massuger is gynaecologisch oncoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de gynaecologische keten die zich met name richt op de behandeling van baarmoeder(hals)kanker, eierstokkanker, schaamlipkanker en de voorstadia daarvan.

Waar bent u het meest trots op?

"Wij zijn als keten het meest trots op de positieve wijze waarop onze patiënten de vaak zware onderzoeken en behandelingen ondergaan."
 

Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88

Over Gynaecologische Oncologie

In ons ziekenhuis kunt u voor kwaadaardige gynaecologische aandoeningen terecht bij een gynaecologisch oncoloog.

lees meer

Over Gynaecologische Oncologie

Specialist in gynaecologische kanker

In ons ziekenhuis kunt u voor kwaadaardige gynaecologische aandoeningen terecht bij een gynaecologisch oncoloog. Dit is een gynaecoloog die zijn kennis en vaardigheden heeft aangevuld met een tweejarige opleiding. Daardoor is hij/zij deskundig in de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen.

Combinatie van behandelingen

Als u een vorm van gynaecologische kanker heeft, behandelen we u meestal met een combinatie van chirurgie, medicijnen (chemotherapie) en bestraling (radiotherapie). Bij uw behandeling betrekken we diverse specialisten van ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld een radiotherapeut (stralingsbehandeling), een medisch oncoloog (chemotherapie) en soms een oncologisch chirurg. De gynaecologisch oncoloog is uw hoofdbehandelaar en zorgt dat de andere specialisten goed met elkaar samenwerken.

Radboudumc Expertise­centrum Trofoblastziekten

In ons landelijk en zelfs internationaal erkende expertisecentrum kunnen vrouwen met een (mogelijke) trofoblastziekte terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen ons team van gynaecologisch oncologen hebben we veel ervaring met complexe operaties van gynaecologische tumoren. Ook de wetenschap doet onderzoek naar nieuwe operatietechnieken.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen ons team van gynaecologisch oncologen hebben we veel ervaring met complexe operaties van gynaecologische tumoren. Ook de wetenschap doet onderzoek naar nieuwe operatietechnieken. In 2000 voerden wij als eerste kliniek in Nederland een baarmoedersparende operatie uit bij een vrouw met baarmoederhalskanker. Normaalgesproken verwijderen we bij baarmoederhalskanker de gehele baarmoeder en kunt u niet meer zwanger worden.

Deskundig in baarmoedersparende operaties

Een baarmoedersparende operatie heet trachelectomie. We hebben zoveel ervaring met trachelectomie dat vrouwen uit heel Nederland voor deze operatie naar het Radboudumc komen. Een aantal vrouwen die deze behandeling onderging, heeft inmiddels kinderen. Bij twee vrouwen voerden we deze ingreep uit tijdens hun zwangerschap.

Radicale behandeling eierstokkanker

Ook voor de behandeling van eierstokkanker komen patiënten uit het hele land naar ons ziekenhuis. De kans op overlijden na de behandeling van eierstokkanker is nog steeds zeer hoog. Bij het Radboudumc bieden we vrouwen met deze vorm van kanker een meer radicale behandeling dan gebruikelijk in Nederland. We verwachten dat patiënten met eierstokkanker hierdoor langer leven.

Wij opereren ook buiten het Radboudumc

Onze gynaecologisch oncologen verrichten ook operaties in elf ziekenhuizen in onze regio. De gynaecologen uit deze ziekenhuizen opereren mee en doen zo nieuwe ervaringen op met operatietechnieken. Deze samenwerking biedt u als patiënt veel voordelen. Voorheen kreeg u vaak een operatie door een gynaecoloog in uw eigen ziekenhuis. Vervolgens stuurden zij u door naar het oncologisch centrum van het Radboudumc. Bij ons kreeg u dan een vervolgoperatie door een gynaecologisch oncoloog. Nu komt de gespecialiseerde zorg naar u toe in uw eigen ziekenhuis. Ook uw bezoek hoeft hierdoor niet extra te reizen.

Onze werkwijze

Een reden voor verwijzing door uw huisarts naar de Polikliniek Gynaecologische Oncologie, kan zijn dat u een afwijkend uitstrijkje heeft. U komt ook bij ons terecht als last heeft van bloedverlies na de menopauze of na gemeenschap.

lees meer

Polikliniek Familiaire tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Gynaecologische Oncologie verzorgt verschillende onderwijsactiviteiten. Dit is onderwijs voor bijvoorbeeld studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar ook voor verpleegkundigen en gynaecologen in opleiding.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Gynaecologische Oncologie verzorgt verschillende onderwijsactiviteiten. Dit is onderwijs voor bijvoorbeeld studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar ook voor verpleegkundigen en gynaecologen in opleiding. Geneeskundestudenten lopen tijdens het co-schap Verloskunde Gynaecologie stage op onze afdeling. Daar doen zij ervaring op in de zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker tijdens spreekuren of op onze verpleegafdeling. Ook ontwikkelen ze hun vaardigheden en wonen ze besprekingen bij zoals de patiëntenbesprekingen met medebehandelaars uit het Radboudumc.

De gynaecologen in opleiding zijn afgestudeerd arts en actief betrokken bij de behandeling van onze patiënten. Zij zien patiënten op de polikliniek en de afdeling en doen mee met de operaties. Studenten kijken vanuit hun opleiding kritisch naar de zorg. Dit zorgt ervoor dat we continu werken aan verbetering van de zorg. Doordat de studenten minder routine hebben, kan de zorg langer duren.

Misschien heeft u liever niet dat studenten meekijken of meewerken bij een bepaald onderdeel van uw zorg. Dit kunt u aangeven. Wij houden hier dan rekening mee. 

Wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek van de Gynaecologische Oncologie richt zich op voorkomen van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen en verbeteren van de behandeltechnieken.

lees meer

Wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek van de Gynaecologische Oncologie richt zich op voorkomen van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen en verbeteren van de behandeltechnieken. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden.

We verrichten al jaren onderzoek naar HPV en baarmoederhalskanker. HPV staat voor humaan papillomavirus. Het is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Vanuit onze onderzoeksachtergrond willen onze gynaecologisch oncologen besmetting met dit virus voorkomen door middel van HPV-vaccinaties.   

 

Onderzoeken en behandelingen


Onderzoeken

  • Als er veel vocht in uw buikholte (ascites) aanwezig is, kan dit verwijderd worden door middel van een naald en een drain (slangetje).

    naar het onderzoek


Behandelingen

  • De arts verwijdert de baarmoeder en vaak ook de eierstokken en/of eileiders.

    naar de behandeling

Onze mensen

Team Gynaecologische Oncologie