Uw eerste afspraak op de polikliniek

Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundig specialist. Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen treft. Zo moet u soms met een volle blaas komen. Lees daarom vooraf de informatie en instructies voor uw afspraak.

Afspraakspreekuur

Uw eerste bezoek aan de polikliniek Urologie duur meestal 20 minuten.

Wachttijden
Op de polikliniek Urologie werken we met een afspraakspreekuur. Dit heeft als doel de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten. De medewerkers van de polikliniek doen hun uiterste best de wachttijd te beperken. Op de informatieschermen aan de muur laten we de mogelijke uitlooptijden van de spreekuren zien.

Spreekuur arts
Het soort spreekuur en de aard van de verwijzing bepaalt welke arts u gaat onderzoeken en/of behandelen. Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis. Hierdoor kan het zijn dat u contact heeft met verschillende artsen. Deze artsen kunnen assistenten in opleiding (uroloog in opleiding ) of stafartsen zijn.

Uw hoofdbehandelaar

Op onze afdeling krijgt u te maken met meerdere zorgverleners. Zij werken in verschillende functies of volgen verschillende opleidingen. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling. Uw behandelend specialist is als hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk. Hij of zij zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Urologie werken meerdere urologen die staflid zijn en optreden als hoofdbehandelaar. Tijdens het eerste bezoek krijgt u van uw arts (kan een uroloog in opleiding zijn) of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Als het voor u toch onduidelijk is wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na. Dit kan op elk moment tijdens uw behandeling.

Over de polikliniek Urologie

De Urologie Polikliniek ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door huisarts of specialist. Onze verschillende artsen hebben veel expertise in huis. Ze zien vaak patiënten voor een tweede mening (second opinion).

lees meer

Over de polikliniek Urologie

De Urologie Polikliniek ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door huisarts of specialist. Onze verschillende artsen hebben veel expertise in huis. Ze zien vaak patiënten voor een tweede mening (second opinion) of een tertiaire verwijzing. Een tertiaire verwijzing wil zeggen dat u vanuit een ander ziekenhuis voor verdere diagnostiek of behandeling naar ons wordt verwezen.

Onze pijlers

Afhankelijk van uw klachten maken we een afspraak voor u bij een specialist binnen een van de pijlers van de afdeling:
 • Andrologische Urologie
 • Functionele Urologie
 • Minimaal invasieve en laparoscopische urologie
 • Kinderurologie
 • Oncologische urologie

Contact

Polikliniek Urologie

De polikliniek Urologie is dagelijks geopend van 08.00 tot 16.30 uur. Voor het maken van afspraken kunt u terecht aan de receptie van de polikliniek of via de telefoon.
(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)

Spoed

Overdag kunt u bellen met (024) 361 38 03. Neem bij spoedgevallen na 17.00 uur en in de weekeinden contact op met de dienstdoende uroloog. Deze is bereikbaar via telefoonnummer (024) 361 11 11. Voor eventuele behandeling kunt u zich dan melden bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Een second opinion betekent letterlijk een tweede mening. Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling. Op basis van de aangeleverde informatie geven we een advies. Dit betekent niet dat de behandeling wordt overgenomen. Met dit advies gaat u weer terug naar uw eigen behandelaar (de verwijzer).

Hoe vraagt u een second opinion aan?

 Een second opinion op de polikliniek Urologie moet per brief worden aangevraagd. Het gaat het snelst als uw eigen uroloog dit voor u doet. Het is belangrijk dat alle informatie wordt meegestuurd (zoals een cd met recente, relevante röntgenfoto’s, uitslagen weefselonderzoek en relevante laboratoriumonderzoeken). Pas als al deze informatie compleet is, kan de uroloog het verzoek bekijken en een afspraak voor u plannen. Als het nodig is, vraagt onze uroloog aanvullend onderzoek voor u aan.

Het is ook mogelijk om via een verwijzing van de huisarts een second opinion aan te vragen. Wij vragen relevante medische gegevens op bij uw behandelaar waarvoor u een toestemmingsverklaring moet tekenen. Dit vertraagt het proces. Houd u er daarom rekening mee dat het via de huisarts langer kan duren. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief van de huisarts staat in welk ziekenhuis u onder behandeling bent.

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een second opinion. Check in uw polisvoorwaarden of dat bij uw ziektekostenverzekeraar ook het geval is voordat u een second opinion aanvraagt.

Uw eerste afspraak op de polikliniek

Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundig specialist. Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen treft. Zo moet u soms met een volle blaas komen. Lees daarom vooraf de informatie en instructies voor uw afspraak.

lees meer

Controlebezoek

Na uw bezoek aan de uroloog of assistent in opleiding maken we als het nodig is een nieuwe afspraak. Dit kan een afspraak voor(vervolg)onderzoek of een behandeling zijn.

lees meer

Controlebezoek

Na uw bezoek aan de uroloog of assistent in opleiding maken we als het nodig is een nieuwe afspraak. Dit kan een afspraak voor(vervolg)onderzoek of een behandeling zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden bepalen we in overleg met u de datum en tijd. Controle afspraken kunnen 3 maanden vooruit gemaakt worden. Voor andere vervolgafspraken neemt u zelf contact op. Zorg ervoor dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. Eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals adres, verzekering, huisarts) kunt u doorgeven bij de (check-in) balie.


Uw opname

Voor uw opname verwijzen we u door naar de opname- en operatieplanning. Daar wordt de planning voor een opname geregeld.

lees meer

Uw opname

Voor uw opname verwijzen we u door naar de opname- en operatieplanning. Daar wordt de planning voor een opname geregeld. U krijgt indien mogelijk direct een voorlopige datum mee. U ontvangt ongeveer 2 weken voor opname een brief met informatie van de voorgestelde ingreep. Ook staat er in vermeld wanneer we u verwachten op de verpleegafdeling Urologie/Gynaecologie. De wachttijd is afhankelijk van de ernst van de aandoening en of er een wachtlijst bestaat voor bedoelde ingreep. 

Wetenschap-pelijk onderzoek

In het Radboudumc besteden we veel tijd en aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend arts kan u vragen of u mee wilt doen aan een onderzoek.

lees meer

Wetenschap-pelijk onderzoek

In het Radboudumc besteden we veel tijd en aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend arts kan u vragen of u mee wilt doen aan een onderzoek. Een wetenschappelijk onderzoeker of een verpleegkundig specialist begeleidt het onderzoek. Deelname aan onderzoek is vrijwillig. We vragen u dan om een zogenaamd ‘Informed consent’ te ondertekenen. Dit is een formele toestemming voor de patiënt. Als u toestemming geeft, kan de arts u vragen een vragenlijst in te vullen over uw gezondheidstoestand.  In het kader van een epidemiologisch onderzoek, het Radboud Biobank Urologie onderzoek vragen we u bloed en urine af te staan. Voor ieder wetenschappelijk onderzoek vragen we u om schriftelijke toestemming.

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer

Onze pijlers


Andrologische urologie

Andrologische Urologie behandelt goedaardige aandoeningen van mannelijke geslachtsdelen, urineverlies en moeilijk plassen bij de man en vruchtbaarheidsproblemen bij mannen.

lees meer

Andrologische urologie


 • Erectiestoornissen kunnen vanaf de leeftijd van 35 - 40 jaar ontstaan. Meer dan 60% van de mannen heeft regelmatig problemen om een erectie te houden. De oorzaken zijn verschillend: afwijkingen in de bloedvaten of aan de zenuwen, weefselbeschadiging door operaties , medicijngebruik of een ongezonde leefstijl. Ook psychische factoren en stress hebben invloed. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Meestal is een combinatie van medicijnen en psycho-logische/seksuologische begeleiding van beide partners het beste. Mogelijke behandelingen zijn:

  • medicijnen
  • injecties in de penis
  • vacuümpomp
  • penisprothese
  Meer informatie over erectiestoornissen.


Functionele Urologie

De pijler Functionele Urologie legt zich met name toe op problemen met niet goed kunnen plassen en de plas niet op kunnen houden (incontinentie). Dit komt bij verschillende patiëntengroepen voor die alle een specifieke aanpak nodig hebben.

lees meer

Minimaal invasieve en laparoscopische urologie

Bij Minimaal invasieve en laparoscopische urologie gebruiken we de nieuwste onderzoeks- en behandelingstechnieken die voor u zo min mogelijk ingrijpend zijn.

lees meer

Minimaal invasieve en laparoscopische urologie


 • Patiënten met bijnierafwijkingen kunnen terecht in het Bijniercentrum. Daarin werkt de afdeling Urologie nauw samen met andere afdelingen in het Radboudumc. Als uw bijnier verwijderd moet worden, kan de afdeling Urologie dit doen via een kijkoperatie (laparoscopie). Normaal gesproken gaat zo'n kijkoperatie via de buik, maar in sommige gevallen kunnen we ook via de rug opereren. Dit is minder belastend waardoor u sneller herstelt. Kijk voor meer informatie op de pagina over het sneltraject bijnierchirurgie.

  Meer informatie over Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten.


Oncologische Urologie

De afdeling Oncologische Urologie spoort kwaadaardige afwijkingen in het urogenitale stelsel op.

lees meer

Oncologische Urologie

Opsporen en behandelen van kwaadaardige afwijkingen in het gehele urogenitale stelsel. Dat is wat de afdeling Oncologische Urologie doet. Zowel bij mannen als vrouwen. U moet dan denken aan kwaadaardige aandoeningen aan:
 • Blaas
 • Nieren
 • Hogere en lagere urinewegen
 • Prostaat
 • Penis
 • Zaadbal


 

Urologisch behandel­centrum

Veel van de onderzoeken en behandelingen op het urologisch behandelcentrum worden uitgevoerd in een steriele omgeving en/of met behulp van röntgenstraling. We verzoeken uw partner/begeleider daarom vriendelijk om tijdens de behandeling in de open ruimte van het poliplein te wachten.

lees meer

Urologisch behandel­centrum

De meest voorkomende behandelingen op het urologisch behandelcentrum zijn:
 • Botoxbehandeling bij een overactieve blaas
 • Het plaatsen van een nefrostomie katheter
 • Het wisselen van een nefrostomie katheter
 • Het plaatsen of verwijderen van een Double-J katheter

Uw partner of begeleider

Veel van deze onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd in een steriele omgeving en/of met behulp van röntgenstraling. We verzoeken uw partner/begeleider daarom vriendelijk om tijdens de behandeling in de open ruimte van het poliplein te wachten tot de behandeling klaar is. Als er na de behandeling nog een gesprek plaatsvindt met de behandelend arts, dan kan de partner/begeleider daarbij wel aanwezig zijn.

Vervolgafspraak

Na een onderzoek of behandeling plannen we vaak een vervolgafspraak in. Als u toegang heeft tot mijnRadboud, dan kunt u de afspraak daar vinden. Heeft u geen mijnRadboud, dan kunt u terecht bij de afsprakenbalie van Urologie.