Uw eerste afspraak op de polikliniek

Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundig specialist. Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen treft. Zo moet u soms met een volle blaas komen. Lees daarom vooraf de informatie en instructies voor uw afspraak.

Afspraakspreekuur

Uw eerste bezoek aan de polikliniek Urologie duur meestal 20 minuten.

Wachttijden
Op de polikliniek Urologie werken we met een afspraakspreekuur. Dit heeft als doel de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten. De medewerkers van de polikliniek doen hun uiterste best de wachttijd te beperken. Op de informatieschermen aan de muur laten we de mogelijke uitlooptijden van de spreekuren zien.

Spreekuur arts
Het soort spreekuur en de aard van de verwijzing bepaalt welke arts u gaat onderzoeken en/of behandelen. Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis. Hierdoor kan het zijn dat u contact heeft met verschillende artsen. Deze artsen kunnen assistenten in opleiding (uroloog in opleiding ) of stafartsen zijn.

Uw hoofdbehandelaar

Op onze afdeling krijgt u te maken met meerdere zorgverleners. Zij werken in verschillende functies of volgen verschillende opleidingen. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling. Uw behandelend specialist is als hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk. Hij of zij zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Urologie werken meerdere urologen die staflid zijn en optreden als hoofdbehandelaar. Tijdens het eerste bezoek krijgt u van uw arts (kan een uroloog in opleiding zijn) of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Als het voor u toch onduidelijk is wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na. Dit kan op elk moment tijdens uw behandeling.

Over de polikliniek Urologie

De Urologie Polikliniek ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door huisarts of specialist. Onze verschillende artsen hebben veel expertise in huis. Ze zien vaak patiënten voor een tweede mening (second opinion). lees meer

Over de polikliniek Urologie

De Urologie Polikliniek ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door huisarts of specialist. Onze verschillende artsen hebben veel expertise in huis. Ze zien vaak patiënten voor een tweede mening (second opinion) of een tertiaire verwijzing. Een tertiaire verwijzing wil zeggen dat u vanuit een ander ziekenhuis voor verdere diagnostiek of behandeling naar ons wordt verwezen.

Onze pijlers

Afhankelijk van uw klachten maken we een afspraak voor u bij een specialist binnen een van de pijlers van de afdeling:
 • Andrologische Urologie
 • Functionele Urologie
 • Minimaal invasieve en laparoscopische urologie
 • Kinderurologie
 • Oncologische urologie

Contact

Polikliniek Urologie

Dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
(024) 361 38 03

Spoed

Overdag kunt u bellen met (024) 361 38 03. Neem bij spoedgevallen na 17.00 uur en in de weekeinden contact op met de dienstdoende uroloog. Deze is bereikbaar via telefoonnummer (024) 361 11 11. Voor eventuele behandeling kunt u zich dan melden bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Een second opinion betekent letterlijk een tweede mening. Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling. Op basis van de aangeleverde informatie geven we een advies. Dit betekent niet dat de behandeling wordt overgenomen. Met dit advies gaat u weer terug naar uw eigen behandelaar (de verwijzer).

Hoe vraagt u een second opinion aan?

 Een second opinion op de polikliniek Urologie moet per brief worden aangevraagd. Het gaat het snelst als uw eigen uroloog dit voor u doet. Het is belangrijk dat alle informatie wordt meegestuurd (zoals een cd met recente, relevante röntgenfoto’s, uitslagen weefselonderzoek en relevante laboratoriumonderzoeken). Pas als al deze informatie compleet is, kan de uroloog het verzoek bekijken en een afspraak voor u plannen. Als het nodig is, vraagt onze uroloog aanvullend onderzoek voor u aan.

Het is ook mogelijk om via een verwijzing van de huisarts een second opinion aan te vragen. Wij vragen relevante medische gegevens op bij uw behandelaar waarvoor u een toestemmingsverklaring moet tekenen. Dit vertraagt het proces. Houd u er daarom rekening mee dat het via de huisarts langer kan duren. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief van de huisarts staat in welk ziekenhuis u onder behandeling bent.

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een second opinion. Check in uw polisvoorwaarden of dat bij uw ziektekostenverzekeraar ook het geval is voordat u een second opinion aanvraagt.


Uw eerste afspraak op de polikliniek

Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundig specialist. Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen treft. Zo moet u soms met een volle blaas komen. Lees daarom vooraf de informatie en instructies voor uw afspraak. lees meer

Controlebezoek

Na uw bezoek aan de uroloog of assistent in opleiding maken we als het nodig is een nieuwe afspraak. Dit kan een afspraak voor(vervolg)onderzoek of een behandeling zijn. lees meer

Controlebezoek

Na uw bezoek aan de uroloog of assistent in opleiding maken we als het nodig is een nieuwe afspraak. Dit kan een afspraak voor(vervolg)onderzoek of een behandeling zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden bepalen we in overleg met u de datum en tijd. Controle afspraken kunnen 3 maanden vooruit gemaakt worden. Voor andere vervolgafspraken neemt u zelf contact op. Zorg ervoor dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. Eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals adres, verzekering, huisarts) kunt u doorgeven bij de (check-in) balie.


Uw opname

Voor uw opname verwijzen we u door naar de opname- en operatieplanning. Daar wordt de planning voor een opname geregeld. lees meer

Uw opname

Voor uw opname verwijzen we u door naar de opname- en operatieplanning. Daar wordt de planning voor een opname geregeld. U krijgt indien mogelijk direct een voorlopige datum mee. U ontvangt ongeveer 2 weken voor opname een brief met informatie van de voorgestelde ingreep. Ook staat er in vermeld wanneer we u verwachten op de verpleegafdeling Urologie/Gynaecologie. De wachttijd is afhankelijk van de ernst van de aandoening en of er een wachtlijst bestaat voor bedoelde ingreep. 

Wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc besteden we veel tijd en aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend arts kan u vragen of u mee wilt doen aan een onderzoek. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc besteden we veel tijd en aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend arts kan u vragen of u mee wilt doen aan een onderzoek. Een wetenschappelijk onderzoeker of een verpleegkundig specialist begeleidt het onderzoek. Deelname aan onderzoek is vrijwillig. We vragen u dan om een zogenaamd ‘Informed consent’ te ondertekenen. Dit is een formele toestemming voor de patiënt. Als u toestemming geeft, kan de arts u vragen een vragenlijst in te vullen over uw gezondheidstoestand.  In het kader van een epidemiologisch onderzoek, het Radboud Biobank Urologie onderzoek vragen we u bloed en urine af te staan. Voor ieder wetenschappelijk onderzoek vragen we u om schriftelijke toestemming.

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer

Na een urologische operatie

U heeft in het Radboudumc een urologische operatie ondergaan waarbij een snede in de buik of in de zijkant van uw buik is gemaakt. Zodra het medische verantwoord is, mag u naar huis. Thuis herstelt u sneller en beter dan in het ziekenhuis omdat de kans op infecties minder groot is. lees meer

Na een urologische operatie

U heeft in het Radboudumc een urologische operatie ondergaan waarbij een snede in de buik of in de zijkant van uw buik is gemaakt. Zodra het medisch verantwoord is, mag u naar huis. Thuis herstelt u sneller en beter dan in het ziekenhuis omdat de kans op infecties minder groot is.

De eerste periode

Als u uit het ziekenhuis komt, moet u het een tijd rustig aan doen. Ook al gaat het goed, dan nog kunt u niet meteen alles weer doen. Verdeel wat u wilt doen over de dag en rust tussendoor genoeg. Heeft u pijn of bent u moe? Dan heeft u meestal te veel gedaan. Om de wond goed te laten genezen, is het belangrijk dat u genoeg eet en drinkt. Varieer uw voeding. Volg meteen na de operatie géén calorie-arm dieet. U heeft energie nodig om beter te kunnen worden. De hechtingen lossen meestal vanzelf op. Moeten ze worden verwijderd? Dan kan de huisarts of een arts in het ziekenhuis dit zweven tot tien dagen na de operatie doen. Kiest u voor het ziekenhuis? Dan maken we hiervoor wanneer u na de operatie weer naar huis mag een afspraak.

Beweging en sport

Tillen, bukken, rekken en strekken geeft druk op de wond(en). Doe dat de eerste zes weken niet. Moet u tillen? Zet dan allebei uw voeten goed op de grond, ga goed door uw knieën, houdt uw rug recht en ondersteunt de operatiewond zoveel mogelijk. Moet u hoesten of persen? Druk dan met uw handen of een kussentje een beetje tegen de wond. In de eerste zes weken na de operatie mag u alleen lichte sporten doen, zoals wandelen. Twijfelt u of u een sport mag doen, vraag het uw arts.

Werk

U kunt licht huishoudelijk werk doen. Het hangt af van uw werk wanneer u daarmee weer kunt beginnen. Meestal kunt u na ongeveer vier tot zes weken voorzichtig beginnen. Begin een paar uur per dag en neem genoeg pauze. Heeft u zwaar lichamelijk werk? Wacht dan langer voordat u begint met werken.

Autorijden

Afhankelijk van de bepalingen van uw verzekering mag u na een laparoscopische/kijkoperatie (kleine sneetjes) na 2 weken weer autorijden. Na een grote buik operatie (grote snede) mag u afhankelijk van de bepalingen na 4 weken weer autorijden. Heeft u een operatie in het bekken gehad? Rij dan in het begin niet langer dan een uur auto. 

In bad gaan

De eerste 2 weken na de operatie mag u thuis gewoon douchen. Als alle wondjes dicht zijn mag u 2 weken na de operatie weer in bad, zwemmen of de sauna bezoeken. 

Problemen

Na elke operatie kunnen er problemen komen. Operatienaden kunnen lekken of u kunt infecties krijgen. Neem contact op met uw arts als u thuis:

 • ernstige buikpijn of pijn in uw zij heeft
 • een bolle of gespannen buik heeft
 • misselijk bent of moet overgeven
 • meer dan 38 graden Celsius koorts heeft
 • bloed verliest
 • een rode wond heeft of er pus uit komt
 • niet kunt plassen

De langere termijn

Als het herstel goed gaat en u zich goed voelt kunt u na ongeveer 6 weken voorzichtig weer dingen gaan doen. Begin rustig en bouw het langzaam op. Neem genoeg rust en luister naar uw lichaam. Uw lichaam heeft zeker een paar maanden nodig om helemaal te herstellen. Na een operatie met een volledige verdoving kunt u zich ziek voelen. Het kan wel een half jaar duren voordat uw conditie weer is zoals voor de operatie.

Verwerking

Een (buik)operatie kan zwaar zijn voor uw lichaam, maar kan ook emotioneel zwaar zijn. Sommige patiënten vinden een litteken niet mooi. Anderen voelen zich niet meer compleet, omdat ze een orgaan missen. Ontken deze gevoelens niet en stop ze niet weg. Probeer over uw gevoelens te praten met uw partner of andere mensen die u vertrouwd. Zij kunnen u steunen. U kunt er ook over praten met uw (huis)arts.

Seks

Als u geestelijk en lichamelijk genoeg bent hersteld van de operatie kunt u weer seks hebben. Door de operatie kunnen zenuwen zijn geraakt. Dit kan invloed hebben op uw seksleven. Bespreek dit met uw arts. Probeer rustig uit wat u fijn vindt en wat kan. Bespreek uw verwachtingen en waar u onzeker over bent met uw partner. U kunt ook over uw ervaringen praten met uw (huis)arts.

Onze pijlers


Andrologische urologie

Andrologische Urologie behandelt goedaardige aandoeningen van mannelijke geslachtsdelen, urineverlies en moeilijk plassen bij de man en vruchtbaarheidsproblemen bij mannen. lees meer

Andrologische urologieFunctionele Urologie

De pijler Functionele Urologie legt zich met name toe op problemen met niet goed kunnen plassen en de plas niet op kunnen houden (incontinentie). Dit komt bij verschillende patiëntengroepen voor die alle een specifieke aanpak nodig hebben. lees meer

Minimaal invasieve en laparoscopische urologie

Bij Minimaal invasieve en laparoscopische urologie gebruiken we de nieuwste onderzoeks- en behandelingstechnieken die voor u zo min mogelijk ingrijpend zijn. lees meer

Minimaal invasieve en laparoscopische urologieUrologische Oncologie

De afdeling Urologische Oncologie spoort kwaadaardige afwijkingen in het urogenitale stelsel op.

lees meer

Urologisch behandel­centrum

Veel van de onderzoeken en behandelingen op het urologisch behandelcentrum worden uitgevoerd in een steriele omgeving en/of met behulp van röntgenstraling. We verzoeken uw partner/begeleider daarom vriendelijk om tijdens de behandeling in de open ruimte van het poliplein te wachten. lees meer

Urologisch behandel­centrum

De meest voorkomende behandelingen op het urologisch behandelcentrum zijn:
 • Botoxbehandeling bij een overactieve blaas
 • Het plaatsen van een nefrostomie katheter
 • Het wisselen van een nefrostomie katheter
 • Het plaatsen of verwijderen van een Double-J katheter

Uw partner of begeleider

Veel van deze onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd in een steriele omgeving en/of met behulp van röntgenstraling. We verzoeken uw partner/begeleider daarom vriendelijk om tijdens de behandeling in de open ruimte van het poliplein te wachten tot de behandeling klaar is. Als er na de behandeling nog een gesprek plaatsvindt met de behandelend arts, dan kan de partner/begeleider daarbij wel aanwezig zijn.

Vervolgafspraak

Na een onderzoek of behandeling plannen we vaak een vervolgafspraak in. Als u toegang heeft tot mijnRadboud, dan kunt u de afspraak daar vinden. Heeft u geen mijnRadboud, dan kunt u terecht bij de afsprakenbalie van Urologie.
 • Medewerkers
 • Intranet