Over de afdeling Intensive Care

Afdeling Intensive Care (IC) is een van de medisch specialismen in het Radboudumc. Er worden ernstig zieke patiënten (volwassenen en kinderen) opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd. Voor het functioneren van deze vitale functies is intensive care zorg (IC zorg) noodzakelijk. Deze zorg bestaat met name uit speciale bewaking en ondersteuning of volledige overname van onder andere de ademhaling, de bloedsomloop, interne organen en/of het centrale zenuwstelsel.

Iedere patiënt heeft een eigen kamer. De afdeling bestaat uit een zorg voor volwassenen op de Intensive Care en Medium Care en zorg voor kinderen op de Intensive Care en High Care voor kinderen. 

Intensive care voor volwassenen

Afdeling IC heeft 5 IC units voor intensive care voor volwassenen. Iedere unit heeft de beschikking over eenpersoons patiëntenkamers.

Op laag 1 bevinden zich de intensive care (IC) units voor volwassenen C1a,  C1b en C1c. Op deze units verplegen we patiënten die intensive care zorg nodig hebben, zoals chirurgische, interne, neurologische en traumatologische patiënten. Meestal zijn meerdere vitale functies ernstig verstoord; deze worden bewaakt, beschermd en gecorrigeerd, ondersteund of overgenomen.

Patiënten van vrijwel alle specialismen kunnen op deze IC units worden opgenomen. Op deze units bevindt zich ook het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing dit is een in Nederland unieke gespecialiseerde intensive care zorg voor diagnostiek en behandeling van moeilijke beademingsontwenning.

Op laag 3 bevinden zich 2 IC units voor volwassenen (C3a en C3b)

Op de units voor volwassenen komen vooral patiënten na een hartoperatie. Ze blijven over het algemeen maximaal 24 uur op de intensive care en zijn dan weer voldoende hersteld om naar de vervolgafdeling te kunnen

Medium Care voor volwassenen

Medium care voor volwassenen wordt verleend op de unit Medium Care (MC). Deze unit maakt ook deel uit van de afdeling Intensive Care.

Een uitgebreid team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen behandelt en verzorgt de patiënten en informeert en begeleidt de naasten. Zij worden daarbij ondersteund door diverse medische, paramedische en andere zorgprofessionals uit het ziekenhuis. Alle medewerkers op de IC en de MC hebben of volgen een speciale opleiding en training voor dit type zorg. 

Intensive Care en High Care voor kinderen

Op onze afdeling hebben we één unit voor kinderen: de Intensive Care en High Care voor Kinderen (C3c).

Afdelingen Intensive Care

Over de afdeling Intensive Care

Afdeling Intensive Care (IC) is een van de medisch specialismen in het Radboudumc. Er worden ernstig zieke patiënten opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd.

lees meer

Contact en route

Ingang: Hoofdingang
Route: Volg de route naar de unit waar uw naaste ligt.

bekijk route

Contact en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Laag 1

Intensive Care Unit C1a
Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing
 (024) 361 66 66   Route: 731
Intensive Care Unit C1b
Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing
 (024) 361 41 65  Route: 730
Intensive Care Unit C1c 
Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing
 (024) 366 62 04  Route: 729

 
Laag 3

Intensive Care Unit C3a  (024) 361 92 60   Route: 742
Intensive Care Unit C3b  (024) 366 86 44   Route: 741
Intensive Care Unit C3c - Kinder IC/HC  (024) 361 94 20   Route: 740

 
Laag -1

Medium Care Unit C-1  (024) 361 03 10   Route: 713
Secretariaat IC  (024) 361 72 73  Route 707

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route Volg de route naar de unit waar uw naaste ligt.

Afdeling Intensive Care in het kort

Hier vindt u een korte kennismaking met afdeling Intensive Care: u kunt er beperkte informatie lezen over belangrijke onderwerpen en thema’s en doorklikken voor meer informatie. lees meer

Afdeling Intensive Care in het kort

Hieronder hebben we een aantal belangrijke informatie items uitgelicht. Via deze items kunt u verder naar uitgebreidere informatie over deze en andere onderwerpen op onze site.


Praktische informatie


Onze zorglocaties en de aandachts-gebieden

De intensive care (IC) units en de medium care (MC) unit zijn gevestigd in één gebouw binnen het Radboudumc: in zone C. lees meer

Onze zorglocaties en de aandachts-gebieden

Zone CInrichting en voorzieningen

Hier vindt u informatie over inrichting van de IC en MC units en de patiëntenkamers. Ook lichten we diverse voorzieningen voor medewerkers en patiënten toe. lees meer

Informatie voor familie en naasten

Er is geen vaste bezoektijd. Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken of afspraken over een individuele patiënt. lees meer

Informatie­folders en websites

Hier vindt u folders van de afdeling Intensive Care. lees meer

ECMO bij volwassenen

Tijdens de ECMO-behandeling neemt een machine een deel van het werk van het hart en de longen over. Hierdoor kunnen het hart en de longen bijkomen. 

lees meer

Patiëntenadviesraad Intensive Care PAR-IC

De PAR-IC is een afdelingsadviesraad van de Intensive Care volwassenen/kinderen en de Medium Care volwassenen.Ons doel is om de kwaliteit, veiligheid en persoonsgerichte zorg aan patiënten te verbeteren.

lees meer

Zorg en behandeling


Zorg en behandeling op de IC-MC

Patiënten krijgen op de Intensive Care en Medium Care extra zorg en speciale bewaking. Lees hier meer over verschillende onderdelen van de behandeling op de Intensive Care en Medium Care. lees meer

Behandeling Ontwennen van de beademing

Het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing helpt en begeleidt u en uw naasten op weg naar het weer zelfstandig kunnen ademen. lees meer

De Medium Care unit

Patiënten op de Medium Care worden continu bewaakt en zo nodig ondersteund bij een dreigende of aanwezige stoornis van één of meerdere vitale lichaamsfuncties.

lees meer

De Medium Care unit

Medium  Care
Op laag -1 van zone C is de unit Medium Care (MC) gevestigd. De MC unit, die behoort tot de organisatie van Afdeling Intensive Care, heeft 10 bedden (2019).
De patiënten verblijven op eenpersoons kamers: enkele kamers hebben isolatiefaciliteiten.
De MC is een bedrijvige unit met dagelijks veel opnames en overplaatsingen.
Toch ervaren veel patiënten rust en ontspanning op de Medium Care dankzij de ruime patiëntenkamers met een minder high-tech inrichting dan op de IC. Vanuit de unit is er direct uitzicht op de tuin en het park van het ziekenhuis.

Opname  indicaties
Bij patiënten met een opname indicatie voor de Medium Care is er veelal sprake van een dreigende of aanwezige stoornis van één of meerdere vitale lichaamsfuncties.
Er is continue nauwkeurige bewaking en monitoring van deze functies nodig om veranderingen en problemen vroegtijdig te onderkennen. Bedreigde of verstoorde  vitale functies kunnen op de MC indien nodig worden ondersteund en beschermd tegen verdere achteruitgang. Hierdoor kan een opname op een IC worden voorkomen. Na stabilisatie en herstel kan de patiënt vervolgens overgeplaatst worden naar een minder zorgintensieve afdeling, vaak een verpleegafdeling.
Op de MC worden patiënten van alle specialismen opgenomen. Het kan gaan om zorg na een grote operatie, bijvoorbeeld een hartoperatie, buikoperatie of neurochirurgische operatie. Daarnaast kunnen er patiënten liggen die inwendige  problemen of ernstige infecties hebben, een hersenbloeding hebben gehad of letsel hebben opgelopen door een ongeval. Een opname op de Medium Care kan met spoed nodig zijn vanaf de Spoed Eisende Hulp (SEH), of het kan gaan om een overplaatsing vanuit de verpleegafdeling of de Intensive Care.
Er bestaat in de zorgverlening op de MC speciale aandacht voor het revalideren en revitaliseren van patiënten na een (langdurige) IC opname, het monitoren van slikstoornissen en de zorg voor patiënten met een tracheacanule (een buisje in de luchtpijp dat via de hals is ingebracht).

MC en IC: wat is het verschil?
De Medium Care fungeert ook als een ‘step down’ faciliteit voor de Intensive Care. Op de MC worden dezelfde typen (be)handelingen toegepast als op de IC, met uitzondering van beademing via een z.g. ‘tube’ (buisje in de luchtpijp dat via de mond is ingebracht), intubatie, anesthesie en sedatie. Vitale functies worden op de MC bewaakt en - begrensd - ondersteund (voorbeeld: zuurstoftherapie), maar niet volledig overgenomen (voorbeeld: volledige beademing), zoals op de IC.
Het verschil tussen MC zorg en IC zorg zit niet alleen in de ernst van de ziekte en de mate waarin de patiënt bewaakt en ondersteund moet worden.
De patiënt op de MC is - anders dan op de IC -  vaak wakker en wilsbekwaam, met een zekere mate van onafhankelijkheid en zelfbeschikking. Er kan echter sprake zijn van een verandering in het bewustzijn, veroorzaakt door de ernst van het ziek zijn, door een (acute) verwardheid of door een aandoening aan de hersenen. De communicatie met de patiënt op de MC wordt afgestemd op de mate van diens wilsbekwaamheid en mogelijkheid tot regievoering.
Bij zorg voor de patiënt op de Medium Care na een langdurige IC opname ligt een belangrijk accent op revitalisatie en revalidatie. Het herstel en de voorbereiding op toenemende zelfstandigheid krijgen meer aandacht naarmate de fysieke stabiliteit en gezondheidstoestand van de patiënt verbeteren. Ook kan de patiënt op de MC een begin maken met verwerking van eerdere perioden in de opname.

MC en verpleegafdeling
Op een verpleegafdeling is het niet mogelijk om verschillende vitale functies te bewaken, te monitoren en te ondersteunen, indien die worden bedreigd.
Op een Medium Care bestaat de mogelijkheid wel. De MC kan als een ‘step-up’ faciliteit dienen voor de patiënt op de verpleegafdeling, wiens gezondheidstoestand instabiel wordt en achteruitgaat: daarbij kan de noodzaak ontstaan om diens vitale functies continu te monitoren en indien nodig te ondersteunen.
Ook wanneer op de verpleegafdeling patiënten liggen, waarbij door de (te) hoge zorgintensiteit of complexiteit van zorg onvoldoende kwalitatieve en veilige verpleegkundige zorg geboden kan worden, kan opname op de MC aangewezen zijn.
 


Intensive Care & High Care kinderen

Lees hier informatie voor kinderen, ouders/verzorgers en verwijzers over de Intensive Care & High Care kinderen.

lees meer

Na de IC/MC


Overplaatsing van de IC of MC naar de verpleegafdeling

U wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling als u niet meer afhankelijk bent van de bewakings- en behandelingsmogelijkheden op de IC en MC. U wordt op de verpleegafdeling verder behandeld en verzorgd. lees meer

Uw herstel na een IC opname

Na uw opname op de afdeling Intensive Care (IC) of Medium Care (MC), kan het een tijd duren voordat u goed hersteld bent. U kunt lichamelijke en geestelijke klachten hebben en problemen ervaren die uw vooruitgang kunnen beïnvloeden.

lees meer

Onderzoek


MONITOR-IC project IC-zorg en kwaliteit van leven

Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname. lees meer

MONITOR-IC project IC-zorg en kwaliteit van leven

Waarom het MONITOR-IC project?

Het leven kan ingrijpend veranderen na een ernstige ziekte en verblijf op de Intensive Care (IC) afdeling. We weten echter niet precies welke klachten mensen na een IC-opname ervaren, hoeveel mensen daar last van hebben en of deze klachten gerelateerd zijn aan een IC opname. Daarom heeft het Radboudumc het MONITOR-IC project opgezet. Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname. Dat inzicht draagt bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten. Het project wordt uitgevoerd in het Radboudumc, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ, Nijmegen), het ziekenhuis Bernhoven (Uden), het Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer), het Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch), Rijnstate ziekenhuis (Arnhem) en het Amphia ziekenhuis (Breda). Voor deze betrokken IC afdelingen is het afdelingsbeleid geworden om bij te houden hoe het met de IC-patiënt gaat na de IC.

Wat is het MONITOR-IC project?

In het project verzamelen we informatie over de gezondheid van mensen tijdens en in de jaren na hun verblijf op de IC-afdeling. Ook brengen we de behoefte aan zorg in kaart en de zorg die mensen krijgen in de jaren na de IC-opname. Wanneer we de ervaringen en behoeften kennen van de mensen die op een IC hebben gelegen, kunnen we de zorg beter op hun wensen en behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen wij hen beter informeren.

We nodigen alle patiënten uit die worden opgenomen op de IC om deel te nemen aan het MONITOR-IC project. Personen die toestemming geven krijgen tijdens en na de ziekenhuisopname enkele vragenlijsten toegestuurd.

Verwachte resultaten en toepassingen

Het project draagt bij aan nieuwe inzichten over de langetermijn effecten van IC-zorg vanuit de patiënt bezien. Deze inzichten zijn te gebruiken voor meerdere doeleinden:

  • betere informatieverstrekking aan patiënten en naasten
  • betere onderbouwing voor behandelkeuzes voor meerdere zorgspecialismen en, in het bijzonder, voor de intensive care
  • betere zorgverlening door een op het proces en de persoon afgestemde nazorg voor voormalige IC-patiënten
  • aanpassingen in zorgbeleid voor voormalige IC-patiënten
  • meet- en onderzoekshulpmiddel voor vroegtijdig ontdekken van klachten en symptomen
  • informatie voor beroepsverenigingen voor richtlijnontwikkeling
  • het opsporen van onnodige IC-zorg

Meer informatie over het project kunt u vinden op: www.monitor-ic.nl.


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Wij richten ons o.a. op inflammatieonderzoek, acuut optredende verwardheid en de langetermijngevolgen van een IC-opname. meer over ons onderzoek (in English)

Zinvolle registratie (ZIRE)

ZIRE is een uniek experiment waarin verpleegkundigen en artsen weer aan het stuur zitten van kwaliteitszorg.

lees meer

Informatie voor zorgprofessionals


Ontwikkelaanbod voor IC-verpleegkundigen

In de dynamische wereld van de IC-verpleegkunde is het belangrijk om te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het bijhouden van vakliteratuur en scholing. Het Radboudumc ondersteunt IC-verpleegkundigen in hun professionele groei met een divers regionaal en landelijk aanbod. 

lees meer

Ontwikkelaanbod voor IC-verpleegkundigenPatiëntenzorg onderwijs en onderzoek

Onze belangrijkste taak is patiëntenzorg. Omdat wij een universitair ziekenhuis zijn, wordt er ook onderwijs gegeven en wetenschappelijk onderzoek gedaan. lees meer

Patiëntenzorg onderwijs en onderzoek

Onze belangrijkste taak is patiëntenzorg. Omdat wij een universitair ziekenhuis zijn, wordt er ook onderwijs gegeven en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Aan het doen van dat onderzoek zijn strenge eisen verbonden. Als wij u willen betrekken bij onderzoek waarbij toestemming noodzakelijk is, dan vragen wij daar vanzelfsprekend om. Wilt u niet meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Dan heeft dat nooit gevolgen voor uw behandeling.
 

Spilfunctie en kenniscentrum

De afdeling Intensive Care heeft een spilfunctie binnen het Radboudumc. Daarnaast is de afdeling een kenniscentrum voor de regio. lees meer

Spilfunctie en kenniscentrum

Outreach

De afdeling Intensive Care biedt aan alle afdelingen in het Radboudumc het zogenoemde Outreach-programma, gericht op het (vroeg)tijdig herkennen en behandelen van problemen en complicaties bij patiënten die op andere afdelingen van het ziekenhuis liggen. Een IC-arts en een IC-verpleegkundige reageren op een oproep vanuit een afdeling en geven direct advies en ondersteuning aan collega’s die deze patiënten behandelen en verzorgen. Intensive Care vervult daarmee een spilfunctie in de zorg voor kritisch zieke patiënten in dit ziekenhuis.

Kenniscentrum voor de regio

De afdeling Intensive Care is een kenniscentrum voor de regio. Vanuit die rol hebben onze artsen en verpleegkundigen contact met zorgverleners en patiënten in andere ziekenhuizen om intensive care behandeling en zorg in de regio te optimaliseren. Zo zijn we 24 uur bereikbaar voor vragen en advies; bieden we consulten op locatie; verzorgen we onderwijs en stellen we onze werkwijzen en protocollen beschikbaar.
 

mijnIC: meer ruimte voor eigenaarschap, zeggenschap en ontwikkeling

Het ontwikkelprogramma 'mijnIC' staat voor meer ruimte voor eigenaarschap, zeggenschap en ontwikkeling voor IC-verpleegkundigen. 

lees meer

Werken bij Intensive Care/Medium Care

  • Ben jij benieuwd wat het betekent om als IC of MC verpleegkundige in het Radboudumc te werken? Kom een dag meelopen en ervaar het zélf.

  • Medewerkers
  • Intranet