Wat is GPS?

GPS staat voor Gesprekken over Psychosociale behoeften, Intimiteit en Seksualiteit. Met GPS willen we meer aandacht besteden aan de psychosociale zorgbehoeften van patiënten met ongeneeslijke kanker.  lees meer

Wat is GPS?

GPS staat voor Gesprekken over Psychosociale behoeften, Intimiteit en Seksualiteit. Deze gesprekken worden lang niet altijd gevoerd en vaak ontbreken gerichte vervolgstappen. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Doelen

De gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit moeten zorgen voor:

 • Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners.
 • Meer kennis en betere gespreksvaardigheden bij verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen rondom intimiteit en seksualiteit, waarbij extra aandacht is voor het plannen van gerichte vervolgacties.
 • De opgedane ervaringen gebruiken om de gespreksinterventies verder te verspreiden naar andere zorgorganisaties in de regio van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland en waar mogelijk het oncologienetwerk.

Wat gaan we doen?

We implementeren hulpmiddelen ter ondersteuning van gesprekken over psychosociale behoeften en over intimiteit en seksualiteit. Door collega’s in de regio te scholen delen wij de door ons opgedane ervaringen met de zorgverleners in de regio.

We werken daarvoor samen met andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van patiënten en partners, onderzoekers, implementatiecoaches en seksuologen. In deze samenwerking zoeken en kiezen we de beste manier om de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) in te bedden in de zorg. We evalueren of dit ook zorgt voor een verbetering in de ervaren zorg en meer kennis.


Contact

Floor Ploos van Amstel
projectleider GPS Radboudumc

contactformulier

Uitgangspunten

 • Optimaal zorg verlenen aan patiënten met ongeneeslijke kanker.
 • Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie.
 • Deelname aan implementatieactiviteiten (trainig, coaching).
 • Verpleegkundigen zijn in alle fasen van het project betrokken: voor en door verpleegkundigen.

Subsidie

Dit project is gesubsidieerd door ZonMw en heeft een looptijd van 3 jaar. lees meer

Samenwerking

Als netwerkpartner in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland werken wij samen met de verschillende instellingen, zoals ziekenhuizen en thuiszorginstanties binnen het netwerk. Hoofdaanvrager van het landelijk project is het Amsterdam UMC. lees meer

Samenwerking

Dit project maakt deel uit van een landelijk project dat vanuit Amsterdam UMC is opgezet. We werken samen met netwerken voor palliatieve zorg en verschillende instellingen, zoals ziekenhuizen en thuiszorginstanties. .

NPZ Amsterdam-Diemen

 • Amsterdam UMC locatie VUmc

NPZ Rotterdam & omstreken

 • Erasmus MC
 • Humanitas Thuiszorg
 • Maasstad Ziekenhuis

NPZ Noord Kennemerland

 • Noordwest Ziekenhuisgroep

NPZ Salland

 • Deventer Ziekenhuis

NPZ Zuid-Gelderland

 • Radboudumc

NPZ Amstelland & Meerlanden

 • Ziekenhuis Amstelveen

NPZ Midden- en Zuid-Kennemerland

 • MomenTaal

Overige samenwerkingspartners

 • Nivel
 • VUmc Academie
 • TU Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen

Informatie voor zorgverleners


Tools voor zorgverleners

We trainen verpleegkundigen in het voeren van gesprekken met patiënten. Hiervoor gebruiken we het volgende hulpmiddel:
 • Lastmeter
Lees meer

Tools voor zorgverleners

In het trainen we verpleegkundigen in het voeren van gesprekken met patiënten over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit. Hierbij maken we gebruik van 2 bestaande gespreksondersteunende middelen:

 1. Lastmeter: Met de Lastmeter kunnen patiënten zelf aangeven welke problemen of zorgen zij ervaren en zouden willen bespreken. Dit geeft betere herkenning van problemen en meer passende ondersteuning en verwijzing.
 2. PLISSIT: PLISSIT staat voor Permission, Limited Information, Specific Suggestions, en Intensive Therapy. Het is een stappenmodel. De 1e stap is in vrijwel iedere situatie toe te passen: het bespreekbaar maken van vragen over intimiteit en seksualiteit. Waar nodig worden steeds ‘zwaardere’ stappen toegepast die passen bij een patiënt/klachten.

Team GPS Radboudumc

 • Medewerkers
 • Intranet