Patientenzorg Onderzoeken Combinatietest

Wat is een combinatietest?

Met een combinatietest kunnen we al vroeg tijdens de zwangerschap kijken of je kind een verhoogde kans op het Down-, Edward- of Pataussyndroom heeft. De test bestaat uit bloedonderzoek en een nekplooimeting.

lees meer

Wat is een combinatietest?

Met de combinatietest onderzoeken we of je ongeboren kind een verhoogde kans heeft op het Down-, Edward- of Patausyndroom. Meestal gebeurt de combinatietest tussen de 9e en 14e week van je zwangerschap. De test bestaat uit twee onderzoeken: een bloedonderzoek en een nekplooimeting bij het ongeboren kindje. De onderzoeken brengen geen risico’s met zich mee.

Het bloedonderzoek

Voor het bloedonderzoek wordt tussen de 9e en 14e zwangerschapsweek een buisje bloed afgenomen. Daarin worden twee hormonen gemeten.

Nekplooimeting

De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby het syndroom van Down heeft. De nekplooimeting gebeurt met behulp van een echo die wordt gemaakt in de periode van 11+2 tot 14+1 weken zwangerschap. 

Uitslag

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met de leeftijd van de zwangere en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is dat je ongeboren kindje één van de drie syndromen heeft. De berekening wordt voor elk syndroom apart gemaakt.

Screeningstest

De combinatietest is een screeningstest. Een andere screeningstest is de NIPT. Je bepaalt zelf of je een van de testen wilt laten uitvoeren.


Uitslag en vervolg­onderzoek

De combinatietest is een kansberekening voor een verhoogde kans op een syndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid, het is een kansberekening.

lees meer

Uitslag en vervolg­onderzoek

De combinatietest ontdekt niet alle kinderen met het down-, edwards- of patausyndroom. De test ontdekt ongeveer 85% van de kinderen met downsyndroom, 77% van de kinderen met edwardssyndroom en 65% van de kinderen met patausyndroom.

De combinatietest is een kansberekening voor een verhoogde kans op een syndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid, het is een kansberekening. Heel soms heeft het kind de aandoening toch, ook al geeft de test een niet-verhoogde kans aan. En als de test wel een verhoogde kans aangeeft, betekent dat lang niet altijd dat je kind de aandoening ook echt heeft.

Wat als er een verhoogde kans is?

Bij een verhoogde kans op een kind met een van de syndromen, kan je ervoor kiezen om een vervolgonderzoek uit te voeren. Hierdoor is het mogelijk om meer zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit een NIPT (bloedtest), vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Kosten

De kosten van de combinatietest in het kader van prenatale screening worden niet vergoed. De kosten zijn € 177. Bij een tweelingzwangerschap zijn de kosten € 284.

Combinatietest niet in Radboudumc

We voeren de combinatietest niet meer in het Radboudumc uit.

lees meer

Combinatietest niet in Radboudumc

De combinatietest wordt veel minder vaak uitgevoerd sinds de invoering van de NIPT. Vanuit kwaliteitsoogpunt is er daarom gekozen om deze test in een beperkt aantal centra te laten plaatsvinden. We voeren de test niet meer in het Radboudumc uit. Je kan natuurlijk wel doorverwezen worden naar een centrum die deze test nog wel uitvoert.

Onderzoek Prenatale diagnostiek

Met prenatale diagnostiek kunnen we afwijkingen opsporen bij ongeboren kinderen.

lees meer