De IC tijdens corona hoe gaat dat?

Een deel van onze reguliere IC-units wordt nu gebruikt voor het behandelen van patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

lees meer

De IC tijdens corona hoe gaat dat?

Een deel van onze reguliere IC-units gebruiken we nu voor het behandelen van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. De units zien er daarom anders uit en u zult zien dat we op een andere manier werken dan gewoonlijk. Dit houdt onder andere in dat het personeel rondloopt in beschermende kleding. Een schort/overal, mond/neusmasker, muts en beschermingsbril. Op deze manier beschermt het personeel zich tegen het coronavirus.

Om het aanbod aan patiënten te kunnen opvangen, zijn wij genoodzaakt om ons personeel op te schalen. Dit houdt in dat er naast IC-verpleegkundigen en verpleegkundige ook OK-medewerkers en voormalig IC-verpleegkundigen werken om de zorg te kunnen verlenen die gevraagd wordt. Samen zorgen we ervoor dat uw naaste de excellente zorg krijgt waar we als Intensive Care units voor staan.
 


Aangepaste bezoekregeling en contact

Patiënten op de IC mogen twee bezoekers per dag ontvangen, zowel op de reguliere IC units als op de corona IC units.

lees meer

Aangepaste bezoekregeling en contact

Patiënten op de IC mogen twee bezoekers per dag ontvangen zowel op de reguliere IC units als op de corona IC units.

  • Bezoekers mogen één keer per dag naar binnen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de unit te verlaten en daarna opnieuw te betreden.
  • Bezoekers mogen wel gebruik maken van het toilet op de units, maar niet van de douche of andere voorzieningen buiten de unit.
  • Bezoekers moeten na het verlaten van de unit het ziekenhuis direct te verlaten.
  • Zwangere vrouwen en kinderen mogen alleen in overleg met de arts of verpleegkundige op bezoek komen.
  • Bezoek zet een chirurgisch mondneusmasker op. Na drie uur wordt het chirurgisch mondneusmasker vervangen, bij aankomst meenemen bij de beveiliging.

 
U kunt helaas NIET op bezoek komen als u of een van uw huisgenoten

  • koorts heeft
  • luchtwegklachten heeft zoals verkoudheid, hoesten en /of keelpijn
  • zich niet lekker voelt  

De 1e contactpersoon van de patiënt kan te allen tijde bellen voor informatie.
 

Algemeen telefoonnummer Radboudumc 024-361 11 11
Afdeling MC laag -1 024-361 03 10
Afdeling IC (laag 1 unit A) 024-361 66 66
Afdeling IC (laag 1 unit B) 024- 361 41 65
Afdeling IC (laag 1 unit C) 024- 366 62 04
Afdeling IC (laag 3 unit A)      024-361 92 60
Afdeling IC (laag 3 unit B) 024-366 86 44
Afdeling IC (laag 3 unit C) 024-361 94 20


Daarnaast is er de mogelijkheid om te videobellen met uw naasten. Meer informatie hierover kunt u aan de verpleegkundige vragen.
 


Geestelijke ondersteuning en nazorg

Voor geestelijke ondersteuning kan de verpleegkundige voor u contact opnemen met speciale hulpverleners. U kunt dit aangeven bij de verpleegkundige of zelf bellen: 024-361 90 00.

lees meer

Geestelijke ondersteuning en nazorg

Voor geestelijke ondersteuning kan de verpleegkundige voor u contact opnemen met speciale hulpverleners. U kunt dit aangeven bij de verpleegkundige of zelf bellen: 024-361 90 00
 
Indien u behoefte heeft aan een nazorggesprek neem dan contact op met het Stafsecretariaat van de IC: telefoon 024-361 72 73.
  • Medewerkers
  • Intranet