Over het Hart & Vaatcentrum

Als hart- en vaatpatiënt heeft u recht op de beste, persoonsgerichte en innovatieve cardiologische en vasculaire zorg. Die vindt u in het Radboudumc Hart & Vaatcentrum. Wij bundelen alle kennis en organisatie van zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van hart- en vaatziekten.

lees meer

Over het Hart & Vaatcentrum

Als hart- en vaatpatiënt heeft u recht op de beste, persoonsgerichte en innovatieve cardiologische en vasculaire zorg. Die vindt u in het Radboudumc Hart & Vaatcentrum. Hier werken zeven specialistische afdelingen nauw samen met elkaar én met ons netwerk. We willen vooral ziektes voorkómen. Maar als zorg dan toch nodig is, willen we u de best passende zorg bieden, het liefst dichtbij huis. In uw zorgproces zijn wij voor u een partner: samen maken we belangrijke keuzes. 

In het Radboudumc Hart & Vaatcentrum bundelen wij alle kennis en organisatie van zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van hart- en vaatziekten. Dat maakt ons anders dan andere ziekenhuizen en centra voor hart en vaten. Zo kunnen wij vooroplopen in het vormgeven van de cardiologische en vasculaire gezondheidszorg van de toekomst.

Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag willen we beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, wij willen een significant impact on healthcare hebben: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn.


Contact

  • Hart & Vaatcentrum - hartenvaatcentrum@radboudumc.nl
  • Heelkunde - route 725 - (024) 361 38 08
  • Cardiologie - route 725 - (024) 361 93 50
  • Cardio-Thoracale Chirurgie - route 725 - (024) 361 47 44        
  • Radiologie - route 780 - (024) 361 67 99
  • Neurologie - route 943 - (024) 361 66 00  
  • Neurochirurgie - route 725 - (024) 361 66 04                            
  • Interne Geneeskunde -  route 433 - (024) 361 65 04                                                                                                                                                                   

SAVE THE DATE Donderdag 28 oktober 2021

Het 3e Regionale Pulmonale Hypertensie symposium Radboudumc vindt plaats op donderdag 28 oktober 2021, van 13.30 - 18.00 uur.

lees meer

SAVE THE DATE Donderdag 28 oktober 2021

SAVE THE DATE

Het 3e Regionale Pulmonale Hypertensie symposium van de Radboudumc vindt plaats op donderdag 29 oktober 2021 - 13.30-18.00 uur
Het symposium wordt georganiseerd door de afdelingen Cardiologie, Longziekten en Reumatologie van het Radboudumc.
 
De details van het het programma volgen.
Locatie: van der Valk Hotel Nijmegen-Lent.
 
U kunt zich nu al aanmelden door een e-mail te sturen naar naomi.klaassen@radboudumc.nl.
Vergeet niet uw BIG-nummer te vermelden.


Voor verwijzers

Informatie voor verwijzers over de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij het Hart & Vaatcentrum.

lees meer


Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Ons onderzoek

Vanuit het Radboudumc Hart & Vaatcentrum doen we onderzoek naar verschillende hart en vaatziekten.

lees meer

Ons onderzoek

Vanuit het Radboudumc Hart & Vaatcentrum doen we onderzoek naar verschillende hart en vaatziekten:

Onze expertise


Behandeling Dotteren

Als u vernauwingen in de vaten heeft kunnen we dat behandelen met dotteren. We rekken de vaten op met een soort ballonnetje. Meestal plaatsen we meteen een stent die er voor zorgt het bloedvat niet terugveert na de behandeling.

lees meer

Onderzoek Hart­katheterisatie

Met hartkatheterisatie kijken we hoe het met uw hart is gesteld. We brengen de kransslagaders in beeld.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Subarachnoïdale Bloeding

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding (SAB) behandelt patiënten met een SAB, die vaak acuut optreedt.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Hemangiomen en Congenitale Vaatafwijkingen Nijmegen (HECOVAN)

Hecovan is hét expertisecentrum voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen.

lees meer

Verpleeg­afdeling C4 Hart, Vaat en Long

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

lees meer

Hyperaldo­steronisme

Als u hyperaldosteronisme heeft, produceren uw bijnieren te veel van het bijnierhormoon aldosteron. U heeft dan meestal last van een hoge bloeddruk en een laag kaliumgehalte in uw bloed.

lees meer

Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij patiënten boven de 50 jaar. Slechts 1 op de 10 herseninfarcten en 1 op de 20 hartinfarcten ontstaan bij mensen onder de 50 jaar.

lees meer

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.

lees meer

Intracerebrale bloeding

Bij een intracerebrale bloeding bevindt zich bloed in het hersenweefsel. U wordt met spoed opgenomen voor de behandeling van de gevolgen van deze bloeding.

lees meer

Behandeling Aortaklep­implantatie met behulp van katheter (TAVI)

TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation. Hierbij brengen we via een slagader onder het sleutelbeen of via een liesslagader een biologische aortaklepprothese in. Deze ingreep is nodig vanwege een ernstige vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose).

lees meer

Behandeling Aortaklepplastiek

Dankzij bepaalde chirurgische technieken kunnen we uw eigen aortaklep sparen en heeft u geen prothese nodig.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet