Patiëntenzorg Aandoeningen Lymfeklierkanker
Diagnosefase
Eerste afspraak
Diagnose-onderzoek
Optionele onderzoeken
Overleg en uitslag
Behandelingsfase
Behandeling van lymfeklierkanker
Ondersteunende zorg
Nazorgfase
Nazorg

Diagnosefase

Eerste afspraak


Gesprek met de hematoloog

Met de hematoloog bespreekt u uw voortraject, klachten en eventuele uitslagen van onderzoeken die al verricht zijn. lees meer

Gesprek met de hematoloog

Waarschijnlijk bent u via de huisarts, een specialist uit het Radboudumc of via een ander ziekenhuis doorverwezen naar de polikliniek Hematologie van het Radboudumc. Met de hematoloog bespreekt u uw voortraject, klachten en eventuele uitslagen van onderzoeken die al verricht zijn. De hematoloog licht u verder in over de eventuele onderzoeken en stappen die nog genomen moeten worden om tot een volledige diagnose en stadiering te komen.

De duur van het gesprek is ongeveer een uur.

Toestemmings­verklaring

Komt u voor het eerst in het Radboudumc? De afdeling Hematologie wil graag van u weten of u toestemming verleent tot het verstrekken van medische gegevens aan het Radboudumc en of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Toestemmings­verklaring

Komt u voor het eerst in het Radboudumc? De afdeling Hematologie wil graag van u weten of u toestemming verleent tot het verstrekken van medische gegevens aan het Radboudumc en of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Komt u voor het eerst naar de afdeling Hematologie van het Radboudumc? Dan ontvangt u onderstaande formulieren bij uw afspraakbevestiging. Of download de formulieren hier en neem deze ingevuld mee naar uw afspraak.

Toestemmingsverklaring verstrekken medische gegevens
Toestemmingverklaring deelname wetenschappelijk onderzoek

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)

Diagnose-onderzoek


Welke onderzoeken zijn nodig?

Om de diagnose lymfeklierkanker te kunnen stellen vinden er een aantal onderzoeken plaats. Daarnaast zijn er onderzoeken nodig om de uitgebreidheid en het stadium van de ziekte vast te stellen. lees meer

Welke onderzoeken zijn nodig?

Om de diagnose lymfeklierkanker te kunnen stellen vinden er een aantal onderzoeken plaats. Daarnaast zijn er onderzoeken nodig om de uitgebreidheid en het stadium van de ziekte vast te stellen. Omdat er zoveel verschillende varianten zijn is het soms moeilijk om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten lymfomen, maar ook om het onderscheid te maken met bepaalde infecties, die soms een bijna gelijkend beeld kunnen geven.

Onderzoek Bloedonderzoek

Er zijn verschillende redenen om uw bloed te onderzoeken. Met bloedonderzoek kunnen we onder andere uw bloedwaarden meten en het verloop van een ziekte of het effect van een behandeling bepalen. lees meer

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek voelt de arts welke lymfeklieren opgezwollen zijn. Ook worden uw lever en milt onderzocht om te bekijken of deze vergroot zijn.

Biopsie

Een biopsie is een operatie onder narcose of lokale verdoving waarbij een stukje weefsel uit een afwijkende lymfeklier of aangedaan orgaan wordt weggenomen. lees meer

Biopsie

Een biopsie is een operatie onder narcose of lokale verdoving waarbij een stukje weefsel uit een afwijkende lymfeklier of aangedaan orgaan wordt weggenomen. Het weefsel wat de chirurg weghaalt met de biopsie, wordt opgestuurd naar de patholoog voor onderzoek. Het weefsel wordt bewerkt, zodat de patholoog onder de microscoop met aanvullende kleuringen de diagnose kan stellen. 

Voorafgaand aan de biopsie krijgt u een afspraak voor het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog (de arts die de narcose toedient). Tijdens dit gesprek krijgt u vragen over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt en of u allergieën heeft. U krijgt een lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor uw hart en longen. Ook krijgt u uitleg over de vorm van narcose en gang van zaken rondom de operatie.

Lees hier meer over anesthesie.

Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om röntgenfoto's van het lichaam te maken. lees meer

Optionele onderzoeken


Onderzoek Beenmerg­onderzoek (beenmerg­punctie)

Om te ontdekken wat u heeft, of om het effect van een behandeling te kunnen zien, is het soms nodig dat we uw beenmerg onderzoeken in het laboratorium. lees meer

Onderzoek Ejectiefractie

We voeren een ejectiefractie uit om meer informatie te krijgen over uw hartspier. We willen vooral meer weten over het pompen en de bewegingen van uw hart. lees meer

Onderzoek PET-CT-scan met fluor-18-FDG en koolhydraatarm dieet

Een PET-CT-scan is een gecombineerd onderzoek. We voeren zowel een PET- als een CT-scan uit. lees meer

Onderzoek Longfoto

Met een longfoto kunnen we afwijkingen van uw longen zichtbaar maken. lees meer

Onderzoek Longfunctie­onderzoek

Bij een longfunctieonderzoek kijken we hoeveel longinhoud u heeft en hoe snel u kunt in- en uitademen. lees meer

Overleg en uitslag


Multidisciplinair overleg

Verschillende specialisten kijken of alle onderzoeken gedaan zijn of dat er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn om de diagnose te kunnen stellen.

lees meer

Multidisciplinair overleg

Nadat alle onderzoeken plaats hebben gevonden, worden de resultaten besproken in een multidisciplinair overleg. Verschillende specialisten kijken of alle onderzoeken gedaan zijn of dat er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn om de diagnose te kunnen stellen. Vervolgens bepalen de specialisten samen op basis van de uitslagen welk behandelbeleid voor u het meest effectief is.


Uitslag

In het gesprek licht de hematoloog de uitslagen van de onderzoeken toe en bespreekt hij of zij de mogelijke behandelopties met u. lees meer

Uitslag

Nadat alle onderzoeken hebben plaatsgevonden en de hematoloog  u heeft ingebracht in het multidisciplinair overleg, komt u weer naar de polikliniek voor een gesprek met uw hematoloog. In het gesprek licht de hematoloog de uitslagen van de onderzoeken toe en bespreekt hij of zij de mogelijke behandelopties met u.

Behandelingsfase

Behandeling van lymfeklierkanker

Wat kunt u verwachten?

Een behandeling kan bestaan uit chemotherapie, immunotherapie, radiotherapie of een combinatie hiervan. Ook kan het zijn dat u samen met uw hematoloog ervoor kiest om het verdere verloop van de ziekte af te wachten: een wait-and-see-beleid. lees meer

Wat kunt u verwachten?

Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van het soort lymfoom, het stadium van de lymfeklierkanker, de plaats waar het lymfoom zich bevindt, het risicoprofiel en uw algehele lichamelijke conditie. Uw hematoloog bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de meest geschikte behandeling. Een behandeling kan bestaan uit chemotherapie, immunotherapie, radiotherapie of een combinatie hiervan. Ook kan het zijn dat u samen met uw hematoloog ervoor kiest om het verdere verloop van de ziekte af te wachten: een wait-and-see-beleid. In sommige gevallen keert een Hodgkin lymfoom of een agressief non-Hodgkin lymfoom terug na de behandeling. Er kan dan een behandeling met een stamceltransplantatie overwogen worden.


Behandeling Wait-and-see beleid Hematologie

In sommige gevallen wordt aan u voorgesteld om uw ziekte voorlopig niet te behandelen, maar waakzaam af te wachten. Hier wordt voor gekozen als starten met een behandeling niet zorgt voor een langere overlevingsduur of zelfs nadelig voor u kan zijn. lees meer

Behandeling Chemotherapie Hematologie

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kwaadaardige kankercellen doden en celdeling remmen.

lees meer

Behandeling Doelgerichte therapie Hematologie

Doelgerichte therapie is een behandeling die zich richt tegen een specifiek kenmerk van de kankercel. Het doel is de kankercellen te doden of te remmen in hun groei.

lees meer

Behandeling Stamcel­transplantatie

Bij een stamceltransplantatie (SCT) brengen we gezonde stamcellen die bloed maken in uw bloedbaan. Er zijn twee soorten stamceltransplantatie: autologe en allogene.

lees meer

Behandeling CAR-T-celtherapie

CAR-T-celtherapie is een behandeling tegen bepaalde agressieve vormen van lymfklierkanker. Tijdens de behandeling krijgt u CAR-T-cellen toegediend. Deze behandeling kan worden ingezet nadat ten minste twee andere behandelingen gegeven zijn.

lees meer

Afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei.

lees meer

Ondersteunende zorg


Ondersteunende zorg

De diagnose kanker en de behandeling kunnen een behoorlijke impact hebben op uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen op lichamelijk vlak maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Hier ziet u een overzicht van aspecten waarbij wij u ook proberen te ondersteunen. lees meer

Nazorgfase

Nazorg


Controle na de behandeling

Na de behandeling van kanker breekt een nieuwe periode aan: leven na kanker. Meestal laat het ziek zijn sporen na. lees meer

Controle na de behandeling

Na de behandeling van kanker breekt een nieuwe periode aan: leven na kanker. Meestal laat het ziek zijn sporen na. Veel patiënten ervaren onzekerheid over het effect van de behandeling. Ook is het heel voorstelbaar dat u na de langdurige of ingrijpende behandeling van kanker een tijdje last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten. Daarom bieden wij u tijdens en na behandeling van kanker de ondersteuning, revalidatie en nazorg die u nodig hebt.

Regelmatige op controle

Na de behandeling van kanker komt u in de eerste tijd regelmatig op controle bij uw hoofdbehandelaar. Deze controles zijn vooral gericht op het effect van de behandeling(en). Daarnaast controleert uw arts of er signalen zijn die op terugkeer van de ziekte wijzen. Hoe vaak u op controle komt, hangt af van de soort ziekte waarvoor u bent behandeld en uw persoonlijke situatie. Meestal neemt het aantal controlebezoeken na verloop van tijd af. Uiteraard kunt u bij vragen of problemen altijd tussendoor contact opnemen met uw arts.

Wat gebeurt er tijdens een controlebezoek?

Tijdens een controlebezoek bespreekt u met uw arts hoe het gaat. Meestal krijgt u ook een algemeen lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van de soort ziekte kan aanvullend onderzoek worden gedaan.

Radboudumc Expertise­centrum voor Late Effecten na Kanker

Het expertisecentrum Late Effecten na Kanker is een expertisecentrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen en bestaat uit de poli LATER, LATER-SCT en BETER.

lees meer

Omgaan met emoties

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. lees meer

Omgaan met emoties

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Psychologische gevolgen van langer leven

Klinisch psycholoog Judith Prins vertelt in onderstaande video over de psychologische gevolgen van langer leven door nieuwe medicijnen. Dankzij de medicijnen leven sommige mensen met uitgezaaide kanker langer dan in eerste instantie werd gedacht. Dat is goed nieuws, maar het kan ook continue onzekerheid meebrengen.

Meer informatie:

  • Medewerkers
  • Intranet