Over de cursus

Deze cursus valt uiteen in een theoretisch en praktisch deel. In het theoretisch deel komen de volgende onderwerpen aan bod: diagnostiek en etiologie van gebitsslijtage, smile design, behandelplanning en worden verschillende behandelopties besproken. In het praktisch deel gaat u actief aan de slag directe composietrestauraties in beetverhoging aan te brengen en maakt u onder andere gebruik van de DSO-techniek (Direct Shaping by Occlusion) om composietrestauraties occlusaal vorm en volume te geven.

Onderwijs Alle scholingen PAOT Ernstige gebitslijtage

Over de cursus

Een unieke 2-daagse cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!

Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen, waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage die restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke restauratieve cyclus te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose van de behandeling onzekerder is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking, hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.

lees meer

In het kort

 • Tandartsen


 • Leerdoelen

  Leerdoelen:

  • inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
  • kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe techniek, indirecte techniek, 3D-CAD/CAM)
  • het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
  • het oefenen met de DSO-techniek
  • het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige gebitsslijtage te behandelen
  • het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

 • Sprekers

  prof. dr. B.A.C. Loomans & dr. N.J.M. OpdamProgramma

Het doel van deze tweedaagse theoretische en praktische cursus is vanuit verschillende invalshoeken het complexe probleem van gebitsslijtage te belichten. Er is aandacht voor de klinische herkenning van slijtage en de diagnostiek hiervan. Naaste de oorzaken van slijtage en de preventie ervan, komen ook de registratiemethoden aan bod. Er wordt ingegaan op de verschillende behandelmogelijkheden, of er kan worden volstaan met monitoren of dat er restauratief moet worden ingegrepen. Keuzes tussen direct en indirect worden besproken en daar waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. 

Ter bescherming van de kleding tijdens de praktische oefeningen wordt verzocht een witte jas en beschermbril mee te nemen.

Programma dag 1 
08.30 - 09.00 uur: ontvangst 
09.00.- 10.30 uur: theorie
10.30 - 10.45 uur: pauze
10.45 - 12.30 uur: vervolg theorie 
12.30 - 13.30 uur: lunch 
13:30 - 16.45 uur: praktijk
16.45 - 17.00 uur: evaluatie

Programma dag 2 
08.30 - 09.00 uur: ontvangst
09.00.- 10.30 uur: theorie 
10.30 - 10.45 uur: pauze
10.45 - 12.30 uur: vervolg theorie 
12.30 - 13.30 uur: lunch 
13:30 - 16.45 uur: praktijk
16.45 - 17.00 uur: evaluatie

Onderwerpen theoretisch gedeelte:

 • Diagnostiek van gebitsslijtage
 • Etiologie: frisdrank? Of is dat te gemakkelijk?
 • Wanneer is een restauratieve behandeling geïndiceerd of kan er met monitoren worden volstaan?
 • Smile design en bepalen behandelstrategie
 • Wat is er op dit moment uit onderzoek bekend over een mogelijke restauratieve aanpak?
 • Voor- en nadelen van verschillende behandelopties
   

Locatie

Afdeling Tandheelkunde, Radboudumc Nijmegen
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX, Nijmegen
 


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer

Meer weten? Neem contact op

Medina Agic
Projectmedewerker

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet