Programma

Er is aandacht voor de klinische herkenning van slijtage en de diagnostiek hiervan. Naaste de oorzaken van slijtage en de preventie ervan, komen ook de registratiemethoden aan bod. Er wordt ingegaan op de verschillende behandelmogelijkheden, of er kan worden volstaan met monitoren of dat er restauratief moet worden ingegrepen. Keuzes tussen direct en indirect worden besproken en daar waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. 

Ter bescherming van de kleding tijdens de praktische oefeningen wordt verzocht een witte jas en beschermbril mee te nemen.

Programma dag 1 
08.30 - 09.00 uur: ontvangst 
09.00.- 10.30 uur: theorie
10.30 - 10.45 uur: pauze
10.45 - 12.30 uur: vervolg theorie 
12.30 - 13.30 uur: lunch 
13:30 - 16.45 uur: praktijk
16.45 - 17.00 uur: evaluatie

Programma dag 2 
08.30 - 09.00 uur: ontvangst
09.00.- 10.30 uur: theorie 
10.30 - 10.45 uur: pauze
10.45 - 12.30 uur: vervolg theorie 
12.30 - 13.30 uur: lunch 
13:30 - 16.45 uur: praktijk
16.45 - 17.00 uur: evaluatie

Onderwerpen theoretisch gedeelte:

 • Diagnostiek van gebitsslijtage
 • Etiologie: frisdrank? Of is dat te gemakkelijk?
 • Wanneer is een restauratieve behandeling geïndiceerd of kan er met monitoren worden volstaan?
 • Smile design en bepalen behandelstrategie
 • Wat is er op dit moment uit onderzoek bekend over een mogelijke restauratieve aanpak?
 • Voor- en nadelen van verschillende behandelopties
   
Onderwijs Alle scholingen PAOT Ernstige gebitsslijtage

Over de cursus

Een unieke 2-daagse cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!

lees meer

Over de cursus

Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen, waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage die restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke restauratieve cyclus te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose van de behandeling onzekerder is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking, hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.

 

Deze cursus valt uiteen in een theoretisch en praktisch deel. In het theoretisch deel komen de volgende onderwerpen aan bod: diagnostiek en etiologie van gebitsslijtage, smile design, behandelplanning en worden verschillende behandelopties besproken. In het praktisch deel gaat u actief aan de slag directe composietrestauraties in beetverhoging aan te brengen en maakt u onder andere gebruik van de DSO-techniek (Direct Shaping by Occlusion) om composietrestauraties occlusaal vorm en volume te geven.


In het kort

 • Tandartsen


 • Leerdoelen

   

  • inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
  • kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe techniek, indirecte techniek, 3D-CAD/CAM)
  • het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
  • het oefenen met de DSO-techniek
  • het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige gebitsslijtage te behandelen
  • het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

 • Sprekers

  Prof. Dr. Bas Loomans is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt. In 2021 werd hij benoemd tot hoogleraar Orale Functieleer en restauratieve tandheelkunde aan het Radboudumc. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Hij is projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta. 

  Luuk Crins is in 2017 afgestudeerd als tandarts aan het Radboudumc in Nijmegen. In 2018 is hij begonnen met een promotietraject op het gebied van restauratieve behandeling van gebitsslijtage, met een verwacht einde in de tweede helft van 2023. Het promotie traject is gebaseerd op het ‘Radboud Tooth Wear Project’, waarbinnen Luuk ruime klinische ervaring heeft opgedaan met de patiëntengroep met gebitsslijtage. Tevens is aan het Radboudumc betrokken bij diversie onderzoeksprojecten en postacademisch onderwijs. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen. Hier richt Luuk zich op de adhesieve en reconstructie behandeling van gebitsslijtage en op ‘functionele esthetiek’.

  Drs. Hanneke Huijs-Visser is in februari 1999 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij heeft gewerkt in diverse algemene praktijken en werkt sinds 2002 op de Afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC Nijmegen. Daar houdt ze zich vooral bezig met onderwijs in de adhesieve tandheelkunde en in het bijzonder de cosmetische tandheelkunde met composiet en de behandeling van gebitsslijtage. Binnen de Academische Verwijspraktijk Tandheelkunde behandelt ze patiënten met (ernstige) gebitsslijtage en/of esthetische problemen. Hanneke verzorgt voor het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde Nijmegen presentaties en cursussen over de verschillende onderwerpen binnen de adhesieve tandheelkunde. 


Programma

Het doel van deze tweedaagse theoretische en praktische cursus is vanuit verschillende invalshoeken het complexe probleem van gebitsslijtage te belichten.

lees meer

Locatie

Afdeling Tandheelkunde, Radboudumc Nijmegen
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX, Nijmegen
 


Meer weten? Neem contact op

Meike Degen
Projectmedewerker

contactformulier

Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet