Opname op de AOA

De AOA is gericht op een snelle diagnose van acute gezondheidsproblemen, het opstellen van een behandelplan en het starten van de behandeling. Uw hoofdbehandelaar bepaalt samen met de AOA-artsen het medisch beleid. De medisch specialist van uw eigen specialisme is uw hoofdbehandelaar, ook op de AOA.

Opname voor maximaal 48 uur

U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Binnen die 48 uur gaat u naar huis of plaatsen we u over naar de verpleegafdeling uw hoofdbehandelaar of naar een andere zorginstelling.

Artsenvisite

Iedere ochtend vanaf 9.30 uur loopt de AOA-arts samen met de internist Acute Geneeskunde de visite. Tijdens deze artsenvisite kunt u ook vragen stellen over de medische behandeling.

Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Acute opname afdeling (AOA)

Over de Acute opname afdeling (AOA)

De AOA is de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen als u ongepland en met spoed zorg nodig heeft. We kunnen u op de AOA opnemen vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH), de polikliniek of dagbehandeling.

lees meer

Over de Acute opname afdeling (AOA)

De AOA is de verpleegafdeling waar we u opnemen als u ongepland en met spoed zorg nodig heeft. We kunnen u opnemen vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH) of vanaf de polikliniek of dagbehandeling. Op de AOA kunnen patiënten worden opgenomen voor de volgende specialismen:

Acute opnames zijn altijd ongepland, kunnen op ieder moment nodig zijn en vragen om veel zorghandelingen in korte tijd. De AOA is speciaal voor deze acute zorg ingericht. Tegelijkertijd behouden we rust op de andere verpleegafdelingen voor de geplande opgenomen patiënten. Zo krijgt iedere patiënt in het Radboudumc de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft.


Uw opname bij de AOA

Als u bent opgenomen bij de AOA, dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over opname, uw verblijf en uw ontslag bij het Radboudumc. 


Contact

Acute opname afdeling (AOA)

(024) 361 52 52
contactformulier


Adres en route verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 753

Op de afdeling


Opname op de AOA

U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Uw hoofdbehandelaar bepaalt samen met de AOA-artsen het medisch beleid.

lees meer

Bezoek

Bezoek is altijd welkom. We hebben geen vaste bezoektijden. 

lees meer

Bezoek

Bezoek is op de AOA altijd welkom. We hebben geen vaste bezoektijden. Uiteraard zijn er medische en verpleegkundige handelingen nodig. Soms deelt u de kamer met andere patiënten. Wij vragen u daarom met het volgende rekening te houden: 

  • Bij voorkeur niet meer dan 2 bezoekers per patiënt tegelijk.
  • Medische zorg gaat altijd voor. 
  • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen de kamer even te verlaten.
  • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
  • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, meld het dan even bij de verpleging.

Mee-eten

Bezoek kan mee-eten op de afdeling. Ze kunnen een maaltijd of lunch bestellen bij de voedingsassistent. De voedingsassistent kan verdere informatie geven over de kosten.


Continu meten van vitale waarden ViSi Mobile

Op onze verpleegafdeling gebruiken we apparatuur om doorlopend uw belangrijke vitale waarden te meten, zoals uw bloeddruk, hartslag en ademhaling. 

lees meer

Continu meten van vitale waarden ViSi Mobile

Op onze verpleegafdeling gebruiken we apparatuur om doorlopend uw belangrijke vitale waarden te meten. Voorbeelden van vitale waarden zijn uw bloeddruk, hartslag en ademhaling. 

Het meten van vitale waarden 

Normaal gesproken meet de verpleegkundige uw vitale waarden een paar keer per dag. Tussen die metingen door kan het gebeuren dat u zieker bent geworden dan verwacht. Dat zien we dan pas bij een volgende meting. Zo’n achteruitgang kunnen we eerder ontdekken als we uw vitale waarden de hele dag doorlopend meten. Dit wordt ook wel continu monitoren genoemd. Dit kan met behulp van een polsmonitor die ViSi Mobile heet. 

Hoe werkt de ViSi Mobile? 

De ViSi Mobile is een kastje om uw pols. Vanuit het polskastje gaat een sensor naar uw duim, ook wel duimsensor of saturatiemeter genoemd. Aan de andere kant van het kastje gaat een kabel omhoog naar uw schouder en borst. Daarnaast draagt u 3 of 5 plakkers en kabels op uw borst en buik. 
Samen meten deze sensoren uw ademhaling, zuurstofgehalte in het bloed, bloeddruk, huidtemperatuur, hartslag en hartritme. 

Wat gebeurt er met de gemeten waarden? 

De gemeten vitale waarden worden vanaf de ViSi Mobile via WiFi naar een computer gestuurd die bij de verpleegpost staat. Als u zieker wordt en uw vitale waarden komen onder of boven een bepaalde grens, dan stuurt de ViSi Mobile een alarm door naar de computer van de verpleging. De verpleegkundige bekijkt het alarm en als het nodig is worden extra metingen bij u uitgevoerd. 
Naast de metingen van de ViSi Mobile komt de verpleegkundige nog steeds een paar keer per dag langs om uw vitale waarden te controleren en uw temperatuur te meten.

Belangrijk om te weten over continue monitoring

Het doorlopend meten van uw vitale waarden betekent niet dat uw vitale waarden doorlopend bewaakt worden. Bewaken betekent dat de vitale waarden 24 uur per dag in de gaten worden gehouden door de verpleging. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de Intensive Care, maar niet op de verpleegafdelingen. Doordat de vitale waarden niet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden, kan het soms voorkomen dat een alarm niet door een verpleegkundige wordt gezien. Als het nodig is dat u doorlopend bewaakt wordt, dan wordt u overgeplaatst naar een afdeling waar dit mogelijk is.  

Wat zijn mogelijk nadelen van de ViSi Mobile?

Het gebruik van ViSi Mobile veroorzaakt geen beperkingen. U kunt alles doen wat u zonder het polskastje ook zou doen. Het is wel mogelijk dat het polskastje wat zwaarder aanvoelt dan bijvoorbeeld een horloge om uw pols.

Wat gebeurt er met de gemeten gegevens?

De vitale waarden die de ViSi Mobile meet, worden rechtstreeks doorgestuurd naar uw beveiligde patiëntendossier. De verpleegkundige of arts bepaalt uiteindelijk welke data worden opgeslagen. De overige data worden verwijderd als u wordt afgekoppeld van het polskastje.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over deze informatie of over de ViSi Mobile? Dan kunt u die stellen aan uw verpleegkundige.


Ontslag

Vanaf de AOA gaat u naar huis, naar de verpleegafdeling van het eigen specialisme of naar een andere zorginstelling. Als u het Radboudumc verlaat, maar nog wel zorg nodig heeft (denk aan thuiszorg of hulpmiddelen), helpt het Transferpunt u met het organiseren van deze zorg.

Onze mensen

Betrokken specialismen


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer

Afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling.

lees meer

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet